Je zal maar geen keus gemaakt hebben

Op sommige momenten in je leven moet je keuzes maken. Sommige keuzes zijn vrij simpel. Neem ik nu wel of geen slagroom op mijn appeltaartpuntje.

Andere keuzes hebben een toch wat meer waarde, zoals welke huis ga ik kopen en red ik het wel met mijn hypotheek.

Sommige keuzes, betrekt je vele mensen, zoals een huwelijk en welke mensen je uitnodigt...

Er zijn ook keuzes die er in dit leven (en het volgende) er werkelijk toe doen Zoals ben je voor Christus of tegen hem?

maar hoe zit het nu als je geen keuze maakt...

Als ik niet kies of er slagroom op mijn appeltaartje kom.... dan kom ik niet om van de honger.. of ik neem geen appeltaart, net zo gezond.

Als ik niet kies om een hypotheek en een huis uit te kiezen blijf ik wonen in het huis waar ik nu zit.. of ik bedel bij lieve vrienden...

Als ik niet kies welke mensen hun opwachting mogen doen bij het huwelijk, dan komen ze gewoon niet opdagen..

Maar wat gebeurd er als je geen keus maakt voor Christus...

Kommer en kwel is je deelgenoot.. want geen keuze voor (of tegen) Christus.. staat voor de Here der Heerscharen gelijk aan geen keuze.

Het lijkt in deze postmoderne tijd er steeds meer op dat "geen' keuze tot een kunst is verheven. Immers je mag zelf je geloof bepalen, zelf de mate van orthodoxy (juiste leer) en orthopraxy (juiste handelingen) bepalen. Maar kiezen.. dat is niet van deze tijd. Alles kan, alles mag.. het is beter een compromis te maken.. voor de moderne mens.. dan een overduidelijke keuze voor... en in dit geval voor Christus.

Woorden als, het zuiver of het onfeilbare, of het almachtig Woord van God.. is praktisch geen dagelijks taalgebruik meer voor een Christen.. goh... stel nu voor dat je medemens weet dat je hebt gekozen voor Christus.

Bijbelstudies waren eerst studiemomenten.. nu zijn het discussiemomenten.. immers er is geen onfeilbaar woord meer voor de mens.. de Bijbel, het woord van God wordt gezien als een tom tom navigator... je tikt zelf een bestemming in en je hoop dat je uitkomt waar jij wilt uitkomen... en blijkbaar kan de postmoderne weg.. andere eindbestemmingen programmeren in zijn bijbel, dan het Nieuwe Jeruzalem, Koninkrijk van God.

We leven in een tijd dat je niet mag zeggen.. "dit is de waarheid" want dan blijkt dat je een keuze hebt gemaakt. Je hoort voortaan te zeggen... "hetgeen wat hier staat is voor mij de waarheid"

We leven in een tijd dat het blijkbaar niet meer uitmaakt wat je gelooft.. dat het niet uitmaakt naar welke kerk je gaat, welk geloof je aanhangt.. immers voor de postmoderne mens is er geen eindbestemming.. maar slechts een begin.

Maar God is duidelijk als je niet kiest voor hem.. dan ben je tegen Hem... ook al heb je NOOIT gezegd dat je tegen hem bent.

Het wordt tijd dat ook postmoderne mensen (die misschien niet geleerd zijn in het maken van keuzes) leren om te kiezen en wat is er mooier dan te kiezen voor Christus.

want je zal maar geen keuze gemaakt hebben

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen