04 sep - I BelieveIk lees de laatste tijd diverse christelijke magazines en tijdschriften en ik merk dat er meer 'strijd' is tussen verschillende opinies en gedachtegang (of zelf verzinsels) van de diverse auteurs. Maar wat ik steeds meer en meer mis in al de artikelen is...

"geloof..."

Als we ooit in een tijd bevinden dat we moeten getuigen van hetgeen in ZIJN (Gods) woord staat Zijn wij steeds meer en meer bezig wat "ik" denk over "zijn' (express kleine letters, andermans) standpunten. Vroeger was iedereen geïnteresseerd in ZIJN, Gods standpunt. Nu maken we ons druk over de standpunten van auteurs, over de argumenten van opiniemakers of leiders.

God heeft mij, door Zijn zoon Jezus Christus geroepen een volgeling te zijn. Ik mag mezelf "Christen" noemen. Omdat ik Christus wil volgen. Maar tegenwoordig.. ben je.. "Willowcreekfan" of je bent "anti-willow". Mensen zijn voor of tegen Schuller.. of voor en tegen Rick Warren. Wat je allemaal over hun mag denken (en ik heb vrij kritische houding tegenover deze moderne Kerkgroei methoden.)
Wat je ook van hen mag denken.. Ik volg Christus.. en niet de opinie van voor- en of tegenstanders. Het wordt tijd dat we ons verdiepen in Christ' methods..dan in methoden van de mens!

In plaats dat vele mensen mij vertellen wat er in het woord staat.. leren ze mij wat iemand anders denkt, hoe je het woord van de ander moet interpreten over de bijbel. Mensen roepen steeds vaker op om een volgeling te worden van een gewoon een 'andere' zondaar.

Maar hebben wij niet geleerd dat wij moeten geloven, in diegene die wij nog niet kunnen zien van aangezicht tot aangezicht. Hebben wij niet geleerd om ons vertrouwen, onwankelbaar te stellen aan degene die nu pleit aan de rechterhand Gods en die pleit voor vergeving van onze fouten en tekortkomingen?!

Ik vind het leuk om meningen en gedachtespinsels op te schrijven.. vandaar een weblog... maar alles draait maar om één ding.. Want vind Christus ervan. What would Jesus Do? Is een populaire manier om na te denken over de dingen die je doet. Is het in overeenstemming met Gods Woord. Dat is onze toetssteen... Immers waar je in gelooft.. daar toetst je toch alle dingen van het dagelijks leven aan (OF is het makkelijker je daden te toetsen aan auteur A of opniemaker B?)

Christus was radicaal... waarom.. omdat Hij verandering niet bracht door gedwongen de mening van mensen te beïnvloeden. Jezus kwam niet met briljante argumenten voor of tegen de Farizeeën of voor of tegen de Sadduceeërs. Jezus hield zich niet bezig met Joodse Sanhedrin of het Romeinse Overheersers. Hij zei simpel tegen de Farizeeën (in hun gezicht).. Je houdt het koninkrijk tegen voor degene die er in willen komen en zelf kom je er ook niet in!!! (zie Mat. 23)

Jezus hield zich niet bezig met de opinie van de één tegenover de ander. Hij spijkerde zelfs geen stellingen op de deuren van de synagoge van Jeruzalem. Jezus geloofde in de missie van Zijn Vader.. Sprak over Gods Koninkrijk. Sprak over vergeving van zonden en genas degene die hulpbehoefde waren. Daar geloof ik nu in... Die simpele opdracht van Jezus!!

AGP werd 10 jaar geleden opgericht om mensen te vertellen over Gods Koninkrijk die spoedig komen zal. Om mensen te vertellen over het Evangelie en dit aan vele mensen bekend te maken. Alhoewel ik weleens in situaties ben gekomen om zelf 'stellingen' tegen de deuren van instituten te timmeren. Heb ik dat nooit als primaire doel beschouw en ook nooit gewild om daar 'te veel' tijd in te steken.

Immers alle energie om mensen te vertellen van 'mijn standpunt' is verloren energie die ik had kunnen toewenden om mensen te vertellen van "Jezus' ZIJN standpunt'. Als al die Christelijke magazines en tijdschriften die ik regelmatig lees... nou eens 50% van hun kopij zouden gebruiken om de mensen te vertellen van Gods Standpunt uit Gods Woord, zodat mensen behouden kunnen worden voor Zijn Koninkrijk.. dan zou ik zeggen... die zijn radicaal... ze kiezen radicaal voor Christus.

Want ik zou niets liever willen zeggen tegen iedere lezer....

"Nu door geloof werd de wereld geformeerd
En door geloof werd alle dingen geschapen...
Door geloof heeft U ons de kracht gegeven
om mogen spreken over Uw goedheid.

Ik geloof, Ik geloof
Heer ik geloof, Heer ik geloof

Zonder geloof is het onmogelijk U te prijzen
En zonder geloof ik het niet mogelijk Uw hand in deze scheppin te zien
En zonder geloof kan ik niet zeggen, 'berg beweeg!'
Ik zou dan nooit Uw kracht kunnen aanschouwen

Ik geloof, Ik geloof
Heer ik geloof, Heer ik geloof

Want ik geloof dat Uw woord waar is!
Ik geloof dat er veel is wat ik mag doen
Ik geloof dat U, het zegt in Uw woord
Dat maakt de zaak kristalhelder, Uw genade is alles wat ik nodig heb

Ik geloof in Uw wonder
Ik geloof in de tekenen die U mij laat zien
Ik geloof in de kracht van de Heilige Geest in mijn leven
Jazeker.. IK GELOOF"

Ik geloof, Ik geloof
Heer ik geloof, Heer ik geloof"

Als auteurs nou eens daarover zouden schrijven... "GELOOF"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen