29-08: Kunnen we niet gewoon mensen redden?!

Evangeliseren in deze tijd is bijzonder moeilijk, althans als je de experts mag geloven. Tegenwoordig moet ik rekening houden met demografische samenstelling, etnische achtergronden. Missiologen en zendingsexperts vertelen mij dat ik rekening moet houden met méér dan 1.000 variabelen. Ik moet bijbelse termen vermijden én, ik moet letten dat ik niet 'te kerkelijk kleed. Immers zo verzekeren de deskundigen mij, zal ik anders nooit de 'onkerkelijken' bereiken. Want zo zegt men tegen mij, "Je "kunt niet zomaar mensen redden!

Deze week las ik een boekje van een favoriete auteur van mij 'Richard O'Ffill', welke schreef in één van zijn boeken... "Unchurched" (onkerkelijk) is niets anders dan een woordje om te laten weten dat je meeniet doet aan 'schaapjes' stelen. Men noemt dit in goed Nederlands ook wel zieltjeswinnen. Vandaag de dag worden er afspraken gemaakt tussen de verschillende kerken (maar ook andere Godsdiensten), om maar niet zieltjes van elkaar te winnen, immers zoals Bisschop Muskens zegt, "het maakt niet uit hoe je Godsnaam aanroept, dat vond hij toch niet belangrijk", wat de Rooms Katholieke Bisschop onlangs in de media verkondigde).

Tegenwoordig wordt van mij verlangt dat als ik spreek tijdens evangelisatie acties, dat ik spreek voor een 'onkerkelijk' publiek.. iwant 'kerkelijken' zijn toch niet geïnteresseerd (of al bekend met) de boodschap van Jezus Christus. Alles wat we doen moet blijkbaar geschikt zijn voor iemand die Christus totaal niet kent. Dit streven is zeker lovenswaardig.. maar de boodschap welke God mij toe noodzaakt is 'Redt de Verlorenen'.. of ze nu kerkelijk of onkerkelijk zijn.

Immers de vraag die bij mij opkomt is 'Kunnen we niet gewoon mensen redden?!"

Het draait toch om Jezus! Wat ik bedoel te zeggen, " Jezus is toch de weg de waarheid en het leven". Zijn kerk behoort een afspiegeling van Hem te zijn maar elke gelovige moet zelf Jezus volgen, of je nu in de kerk zit of niet. Er zijn kerken die leren, dat niet alle 10 geboden er toe doen. Er zijn kerken die kinderen dopen, Er zijn kerken die mensen niet aansporen om te werken onder Gods Geest aan het Heiligmakingsproces. Er zijn kerken die mensen niet vertellen over de profetie...

Als alles draait om Jezus.. waarom mag ik niet iedereen aanspreken over Christus, Zijn levensreddende Evangelie. Waarom mag ik zomaar niet tegen mijn buurman of buurvrouw zeggen dat Christus van hun houdt en dat ze tot erkenning mogen komen van de volledige waarheid uit Gods woord - maar eerst rekening houden met 1.000 variabelen en volgens de experts de heldere boodschap uit de bijbel maar deels moet vermijden om deze 'gedateerd zou zijn.

Waarom moet ik eerst vragen of iemand onkerkelijk is? voordat ik je mag vertellen over de machtige waarheden uit Gods woord?! Wellicht kan iemand mij eens uitleggen, waarom mensen evangeliseren aan kerkelijken, niet wenselijk is. Is men bang dat 'men' zieltjes wint of is men bang dat 'Gods Geest' mensen overtuigt van zonde en ze wijst naar gerechtigheid Gods?

Evangeliseren wij omdat het 'moet' of omdat de Heer ons aanspoort om een ieder bekend te maken met Zijn liefde. Maar de experts zeggen tegen Riley... "Schrijf maar eens een mooi demografisch rapport, als er voldoende 'onkerkelijken' zijn in jouw buurt.. dan krijg je een buidel met geld" en je mag die mensen en alleen die mensen bereiken met de boodschap. Als je iemand meekomt, buiten je demografische kerngroep ach ja... dan is dat wel een gunstig bijkomstig effect.

Als een wasmiddelenfabrikant - stel Witte Reus - alleen wasmiddel mocht verkopen aan de mensen die nog nooit hun kleding hebben gewassen.. dan zou dat bedrijf niet snel groeien. Nee, wat doet een fabrikant.. Ze maken reclame en ze vertellen aan iedereen (dus ook aan degene die al jaren en jaren wassen met ander merk.. want zo verzeker 'de witter reus' mij.. Hun middel maakt 'echt schoon'!

Dit wordt al jaren geaccepteerd.. we noemen dat reclame.. het recht om van je product te getuigen en als mensen 'de waarheid' horen van het nieuwe product dan stappen ze eventueel over.

Immers bedrijven mogen nog niet eens onderlinge afspraken maken, dat heen concurrentievervalsing of kartelvorming. Aangezien God geen compromissen stelt mijn Zijn Eeuwig woord.. hoe kunnen wij dat kartelvorming aangaan met 'anderen' om maar niet gelabbeld te worden als 'einzelganger'. Ik ben overtuigd dat Gods wasmiddel tegen zonde, zoals het in de bijbel staat.. het beste werkt... waarom mag niet iedereen daarvan weten?

maar ja... "Kunnen we niet gewoon mensen redden?!

Ik ben lid van een kerk die van oudsher een boodschap heeft, dat mensen.. 1) God moet aanbidden, zoals Hij dat bedoelt heeft", 2) Het afvallige volk/ geloof van Babylon moeten verlaten en 3) Dat je niet het merkteken van het beest moet ontvangen. Het probleem met het woordje onkerkelijk zit hem namelijk in het volgende.. als ik alleen 'onkerkelijke' mag bereiken.. kan ik mensen niet waarschuwen dat ze Babylon moeten verlaten of dat ze het merkteken niet mogen ontvangen.

Pilatus waste zijn handen.. omdat hij niet schuldig wilde zijn aan de terechtstelling en kruisiging van Jezus Christus. Maar ik betwijfel het of God de Vader.. het apprecieert, als wij onze handen in onschuld wassen als wij niet onze medemens vertellen.. dat ze zich gereed moeten maken voor de wederkomst, of ze nu 'kerkelijk' of 'onkerkelijk' zijn.

Evangeliseren was vroeger zo simpel... Het goede nieuws over het koninkrijk zou gepredikt worden over gans de aard. en dan zou Christus wederkomen om Zijn volk thuis te brengen. Het was simpel.. je had mensen die waren 'gered' (die gaven hun leven onder Genade Gods over aan Hun schepper) en je had mensen die verloren waren. En de taak van iedere gelovie was leven, wandelen en handelen naar hetgeen God ons leerde uit Zijn woord.

Immers.. een Christen wil simpel iedereen gered zien, Moeder, vader, Broer, Zus, Oom, Tante, Opa, Oma, Neef en Nicht, familieleden tot in den 4de graad en nog veel verder, kennissen, buurman, buurvrouw, de oude vrouw in de Blauwe fiat die stopt voor de kinderen in de kinderwagen met een blijde vader want,

kunnen we niet gewoon mensen redden?!

Simpel.... dat waren nog eens tijden.... Je moest gered zijn. Mijn tante is heel helder met mij... "Riley if you're saved.. tell everybody about Christ so that the unsaved.. may be Saved.. through the power of the Holy Spirit" Simpel.. Je hebt mensen die gaan verloren en je hebt mensen die worden gered. En we moeten gered worden.. immers Christus is de enige die je kan redden...

Maar nu moet het anders... ik mag blijkbaar alleen 'onkerkelijke' bereiken, zolang ze geen kerk (of synagoge of moskee, of tempel) van binnen hebben gezien.. mag ik ze benaderen met de liefdevolle boodschap van Christus. En in eerste instantie is daar schijnbaar niets mis mee. Totdat je gaat realiseren dat er mensen zijn die niet te horen krijgen. dat ze alle geboden moeten volgen, dat ze babylon moeten verlaten, dat ze neit krijgen te horen dat ze moeten oppassen voor het merkteken.

Christus vraagt van mij om een 'reddende' boodschap te brengen. Mijn taak is niet om de 'kerk' vol te krijgen. Ook al is zingen in een volle kerk, vele malen leuker, dan zingen in een lege. Ook is de kans dat je een potluck met 200 mensen veel lekkerder eten kan krijgen dan met 20. Toch vraagt Christus om een ieder te redden die nog niet de kans heeft gekregen om een levensreddende boodschap te horen.

Jezus vraagt van mij.. "Ga gewoon simpelweg mensen vertellen van mij"

Veel mensen zetten zich in om onkerkelijke.. te bereiken met de boodschap... Dat is lovenswaardig en dat moeten we ook blijven doen.. Ik zou iedereen graag aansporen om een stapje verder te gaan. Om eens echt vol vuur te gaan en laten wij ons inzetten om ALLE mensen te redden.. van een leven zonder Christus... naar eentje met.

Laten we ons licht laten schijnen want in de kerkbanken zitten zal ons niet zalig maken voor de eeuwigheid.. Alleen het levensreddende bloed van onze dierbare Heiland, die voor ons stierf aan het kruis zal ons behouden. Onze boodschap is voor een 'ieder' de nu verloren leeft.. en snakt en zoekt naar redding. Die geen relatie heeft met een liefhebbende Heer en Heiland, zoals God het bedoeld heeft in Zijn woord. Dat kan zijn in kerk (zelfs in de kerk waar ik lid van ben) en zeker ook daarbuiten.

Want; "it's not the pastor, not the deacon, not the elder nor the preacher.. but it's me, it's me, it's me oh Lord, standing in the need of prayer."

En na het gebed... Gaan we simpelweg mensen redden, onder de banier van het Lam!


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen