20-08: Redt jezelf... blijkbaar een nieuwe visie

Tien jaar geleden was de wereld voor mij simpeler dan nu. Zelfs het kerkleven was behoorlijks simpel. Al jong leerde ik dat er twee stromingen zijn in de kerk.. Je had progressieveilingen die Jezus radicaal proberen te volgen op een nieuwe weg en je had behoudenden die Jezus radicaal wilde volgen via de oude paden, of te wel nauwgezet bijbelgetrouw.

Nu, tien jaar later, kom ik tot de ontdekking, dat er wel 10.000 stromingen zijn met 10.000 verschillende substromingen, en 10.000 verschillende interpretaties. Het blijkt toch niet zo helder te zijn.. of toch wel.

Onlangs stuite ik op een nieuwe groep gelovigen, die blijkbaar het antwoord hebben gevonden op eeuwig leven… en wie wil nu niet het antwoord vinden op eeuwig leven. Ze lazen het uit een populair Christelijk boek,. Ik, zo reuze benieuwd als ik ben, luisterde aandachtig.

Ze vertelde mij, dat als ik gedoopt was… dat je geheel en al rein bent, je doopt je en je bent voor altijd zondeloos, je bent brandschoon. Dus de eerste vraag die in mij opkwam.. “is dit once-saved-always saved….”

“Nee, nee, neer Riley zo moet je het niet zien.”, wordt mij verzekerd.

Dus ik nieuwsgierig als ik ben.. lees gerust verder… “Als je zondig dan ben je compleet, definitief en voor eeuwig verloren, want Christus woont niet meer in je!”

Ik viel van mijn stoel af.. ‘en hoe zit het dan met vergeving van zonde? Is er geen verzoening, .. is God dan zo verschrikkelijk” vroeg ik mij af… “tjah… Je hebt Christus verworpen door te zondigen..” Had je maar geen misstap moeten begaan.. had je maar op het juiste pad moeten blijven

Dus vroeg ik mezelf af… “als ik een misstap maak.. ben ik dan verloren? “

“Ja..”, zeiden ze tegen me.. “als je misstapt maakt ben je verloren voor eeuwig en altijd”
Ik was geschokt, verbaasd, “maar vragen om vergeving.. wat over de genade. “

Men zei tegen mij “Sorry Riley… het is voorbij. Als je zondigt en de Heer komt terug ben je eeuwig en altijd verloren. Als je weer in het reine wilt komen zou je in principe op nieuw moeten bekeren. En misschien wel dopen en van vooraf aan beginnen!”

“Opnieuw!?”, vroeg ik mezelf af.

Ik schrok van deze houding.. deze mensen geloven dat je koste wat het kost, ZELF, moet proberen om zondeloos te blijven. Zodra een gedachte bij je opkomt, zodra je maar een stapje verkeerd zet, ben je ellendig in het aangezicht van God.

Waar ik moeite mee heb is dat deze mensen zo perfect de Heer willen volgen, dat ze de Genade van Jezus Christus en zijn Rechtvaardigheid totaal over het hoofd zien.

Jammer en ellendig is degene die denkt dat hij of zij, zijn of haar eigen redding kan bewerkstellingen.
Ze hebben zo’n perfect geloofd dat ze niet geloven in het dienstwerk van Jezus in het heiligdom. Ze leven zo ‘zondeloos’dat ze die niet kunnen geloven in een liefhebbende God, maar in iemand die ze straft en niet genadig op ze toeziet. Mensen die niet geloven in het onderzoekend oordeel.

Ik zie zoveel mensen het boekje lezen.. ze zijn gelukkig.. want ze denken de weg te hebben gevonden naar de hemel.. terwijl mijn Bijbel zegt.. “Jezus is DE weg, DE waarheid en HET leven, NIEMAND komt tot de Vader, dan door Jezus, Gods Zoon!”

Waarom denken mensen toch dat ze moeten vechten om zichzelf puur en rein te maken, waarom geven ze Heilige Geest niet de kans om door middel van Gods Woord, dagelijks je leven te onderzoeken, als een spiegel en al je fouten en tekortkomingen in vrijmoedigheid en blijmoedigheid voor de altaar te leggen en te vragen om vergeven.

Ik moet eerlijk bekennen, ik heb Christus, dagelijks nodig.. dag in, dag uit.. ik heb Gods Geest nodig.. Gods woord nodig om te te groeien op de smalle weg en elke dag aftekeren van de smalle weg. Immers een heilig persoon is, niets anders dan een zondaar die valt.. maar ook weer opstaat.

En deze lieve dierbare broeders en zusters.. geloven dat je niet mag struikelen.. want dan ben je ‘dood’ voor eeuwig.
Maar Abraham struikelde.. en stond weer op. Jakob struikelde maar stond weer op, David Struikelde maar stond weer op…
Er is maar één die niet struikelde.. en dat is Jezus Christus.. en daarom mag ik dagelijks opgaan naar Hem.. omdat Hij in alle dingen verzocht is geweest als ik.. maar gezondigd heeft hij niet.. daarom mag ik naar Jezus gaan, blijmoedig en vrijmoedig en hulp krijgen te gelegener tijd

Het is ook een psychologisch drama., voor die mensen die deze nieuwe stroming aanhangen want ieder mens komt vroeg of laat op het punt dat hij of zij niets kan doen om ‘heilig’ of ‘heiliger ‘ te worden. Je komt uiteindelijk tot de ontdekking dat je het niet zelf kan… dat je jezelf niet ‘rechtvaardig; kan krijgen.. dat je tot de ontdekking komt dat je een onaardige gedachte had.. dat je per ongeluk door rood liep… dat je boos was op iemand… en dat het gevoel je bekruipt dat het nieuwe Jeruzalem aan je voorbij trekt….
Wat doe je dan? Die mensen zullen zich ellendig voelen tegenover God.. ze krijgen zo enorm schuldgevoel dat niets ze kan redden, dat Jezus ze in de steek laat.. dat de wereld duister is en dat de eeuwige dood op hen wacht.. na een leven trachten te leven volgens Gods wil. Ze durven niet vrijmoedig naar God te gaan en zullen blij zijn.. als ze roepen, “Laat de stenen toch op mij vallen.”, als de grote dag des Heren aanbreekt.

Ons streven moet zijn om rein te leven… Ons streven moet zijn om zonder zonde te leven, Ons steven moet zijn om het Heiligdom vrijmoedig binnen te wandelen. Maar als we struikelen, als we een misstap hebben begaan.. als we ontdekt hebben dat we niet hebben geleefd overeenkomstig Gods wil.. Dan is het nog niet voorbij…

Nee.. want onze liefdevolle Heer en Heiland.. staat daar met armen wijd open en die zegt, “Kom hier mijn Kind.. mijn bloed vloeide voor jou.. vraag vergeving van je zonde en tekortkomingen… je heiligmakingsproces is begonnen.. en ik maak je klaar voor die glorie volle dag”

Ik weet niet bij welke stroming u hoort… Of u zich liberaal, of conservatief noemt, Of u een perfectionist bent, of een vrijbuiter. Ik weet niet welke boeken u leest, en welke boeken u niet leest.
Maar als ik u een advies mag geven.

Er is maar één weg… één waarheid… één leven… en dat is Jezus Christus.

Riley zou nooit Riley zijn geweest als ik niet vetrouw dat Jezus mij thuis zal brengen. Sommige mensen kopen boeken.. hoe ze eeuwig leven kunnen bereiken.

Ik heb genoeg aan één boek… Mijn Best Instruction Before Leaving Earth.. mijn Bible.. daar heb ik voldoende aan! 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen