15-07: The (better) Secret

Vorige week keek ik naar een uitzending op Netwerk, Nederland 2 over een nieuw fenomeen, dat momenteel een bestseller is in diverse boekhandels en blijkbaar is er ook een film van... "The Secret"

"The Secret" is een zelf hulp film die de wet van aantrekking (Law of attraction) promoot. Deze wet van aantrekking heeft als doel om de gevoelens van mensen en gedachten omgezet kunnen worden naar echte gebeurtenissen in het leven van de mensen. Of het nu gebeurd in het universum of in de eigen persoonlijke levens. De film laat zien dat deze kosmische principes verborgen zijn voor het grote publiek en deze film laat zien hoe men "the secret" ontdekt (bron wiki)

Het eerste wat door mij heen ging was.... dit heb ik eerder gehoord.. de eerste leugen... Satan is weer bezig.

Het is alsof satan hard roept... zie je wel.. God houdt je af van je ware potentieel.. je kunt alles bereiken.. door gewoon te visualiseren.. dan is de wereld van jou... terwijl ik dit typ.. schiet ineens de verleiding in de woestijn bij Jezus in mijn gedachten... Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U onderwerpt en mij aanbidt. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. (mat 4:8-10)

Satan zegt nu tegen u en mij.. kijk.. die mooie boot, die fantastische gevulde bankrekening.. de mooie baan, die mooie man of vrouw.. je kunt het allemaal krijgen.. als je gewoon je leven in de handen legt van Satan. Satan doet (net als in het paradijs) er alles aan om ons te laten geloven dat God het goede van ons afhoudt.

En nu verpakt Satan het perfect voor de massa,... counselors, een goede film, een lekker boek (een bestseller blijkbaar) en veel veel geld.. om een geheim te ontdekken die blijkbaar God aan de mens wilt onthouden. Blijkbaar is God zo wreed dat hij schijnbaar niet altijd inziet dat een nieuwe boot, een beter huis een mooiere vrouw, goed voor ons is.

En ja.. wat is ons gedrag als mensen.. als God het niet aan ons geeft, dan zoeken wij er zelf na... en hoe noemen wij deze drang naar zelfzucht. Welke nieuwe gimmick, slang, slogan, marketing truck... geven wij aan het ongehoorzaam zijn aan Gods wet... ja.. The Secret!!

Bingo.....

en wat is het geheim van The Secret.... dat door het leven op je eigen wil, je eigen koers los van God.. door te voorzien in je eigen verlangens en geen rekening te houden met je naaste... of je naaste slechts te zien als een instrument voor je eigen gewin.... dat is... tjah hoe zeg ik zonder dat ik boze brieven of e-mails krijg....

zonde?!

Echt waar, dat woord staat nog steeds in de bijbel Vaak denken wij aan zonde als iemand vloekt en Gods naam oneerbiedig gebruikt, als men overspel pleegt... dat is waar.. maar er zijn meer zondige zaken te vinden in de tien geboden…

Kent u ook deze..? is vrij onbekend... maar hoort in het rijtje thuis: "Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

tjah.... je kijkt naar je buurman en je wilt ook rijk worden... je kijkt naar je overbuurvrouw en denkt.. die man wil ik ook...

Wauw.... Satan hoeft zonde alleen te verpakken met een mooie slogan, en binnen stromen de miljoenen bij guru's, zelfhulp expres en noem maar op. En weet je wat het gemene is... ik weet het geheim, achter het geheim van The Secret... immers de loon van een leven in zonde is de tweede dood, de eeuwige scheiding tussen God en de mens.

Satan wil dat je nu het resultaat hebt.... kijk ik heb een mooi huis (stel je bent nu 20 en je leeft tot ongeveer 70) waar ik lekker 50 jaar van kan genieten... oh.. de kracht van aantrekking zorgde ervoor dat ik kreeg wat ik nodig had. Of stel.. ik wil een man of vrouw die alles is wat ik wil (stel je bent nu 30 en je leeft tot ongeveer 65).. en je kunt 35 jaar genieten van een huwelijk die voldoet aan JOUW wensen.

Mooi... aardig.. krijgen wat je wilt... Maar als je ogen sluiten voor de zaken op deze planeet.. hoe zit het met het volgende. waar wil je de eeuwigheid doorbrengen.. in de hemel of.... ja, als je schrijft over de andere kant krijg je ook vervelende e-mails.

Gods geheim is zo geheim.. dat het openbaar is voor een iedereen die kracht van de heilige geest wil ervaren in zijn leven. Die wil leven met opstandingkracht.. Gods woord biedt alle antwoorden voor het leven NU en hierna. en het kost je niets (behalve de kosten voor een bijbel, in de boekhandel).

Je hoeft géén miljoenen uit te geven om het goede te ontvangen in je leven, je hoeft geen counsel sessies bij te wonen waar je voor veel geld je ogen moet sluiten om je dromen werkelijkheid te zien worden.

Als je God dient.. dan dien je iemand die je het grootste geheim openbaart.. hoe je kunt leven in de volheid des levens.. niet alleen hier op deze zonde gevulde planeet..maar ook wanneer je boot het niet meer zal doen, ook wanneer je weer in het rood staat op de bankrekening. Je dient een God die om je geeft.. ook al kun je geen law of attraction sessie bijwonen, omdat je de rekening niet kan betalen
Je kan terecht bij een God die je wel accepteert of je nu kunt dromen ja of nee. Wij dienen een God die ons accepteert voor wij wij zijn. En Hij wil ons maken zoals Zijn Zoon is.

We hoeven niets te toen.. we zijn rechtvaardig in Zijn ogen als wij HEM aannemen. En alleen in Hem is de weg open naar vaderhuis. Als wij ons verzoenen met Hem dan zullen wij overladen worden met alles wat we ECHT nodig hebben in ons leven. Het kost je niets. Het kostte God alles... immers zijn Zoon werd aan het kruis geslagen, zodat wij door Christus Jezus mogen deelnemen in de better secret. De enige stad met Ware Aantrekkingskracht.. het nieuwe Jeruzalem met aan het hoofd Jezus, mijn Heer en Heiland.

wauw... i am happy to be a Christian, er is geen beter geheim 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen