08-07: Ik ben mens zoals velen Heer

Afgelopen vrijdag was ik lekker aan het wandelen in de binnenstand van Rotterdam. Ik ben al een aantal intensief bezig met Operation Global Rain en in ging op de 'dag van voorbereiding' (vrijdag) lekker genieten van Gods Schepping.

Ik had een fantastisch gesprek met de verkoopster van een Evangelische boekhandel in Rotterdam waar ik regelmatig kom. We hadden een gesprek over de eenvoud en de kracht van Gods Woord en dat wij mensen het onnodig ingewikkeld maken. Ik was van plan om maar een halfuurtje in de winkel te blijven... maar dat werd al gauw anderhalf uur. En ik heb ik geen spijt van.

Net zoals ik geen spijt heb, om mee gedaan te hebben aan Operation Global Rain. Ik deed niet mee om te bidden voor emotionele opwekking, zoals sommige dan in gedachten zouden hebben. Maar ik heb wel ervaren dat ik de hoogste tijd is aangebroken voor een hernieuwde, voortdurende aandacht voor het zuivere bijbelwoord, voor een gezonde belangstelling voor de Geest der Profetie.. en niet alleen laten bij 'woorden' maar onder leiding van Gods Geest en zijn geest alleen uitdragen in de praktijd van alle dag.

Heerlijk om samen met broeders en zusters.. te bidden. Bidden voor persoonlijke geloofsgroei. Het is fijn om tot besef te komen dat Christus stierf aan het ruw houten kruis.. voor mij.. voor mij persoonlijk.. de Heer wilde mij redden (net als al die miljarden mensen die hebben geleefd en nog leven en nog zullen komen op deze aarde).

Jezus deed het allemaal voor mij (en al die anderen)... Ik ben mens zoals velen Heer.. maar Hij wilde mij redden van de ellende van deze zondige wereld. De vraag is hoe pas ik dit toe in mijn leven.. Leef ik in overeenstemming met Zijn wil, Zijn woord...

Toen ik vrijdag liep door de binnenstand van Rotterdam kwam ik een zwerver tegen, u kent ze wel, Mag ik... 50 cent, 1 euro, 2 euro... voor wat eten. Ik geef praktisch gezien nooit geld.. omdat ik niet wil bijdragen aan het probleem... maar toen de vrouw zei.. ik wilde wat eten, toen werd mijn hart bewogen.

In mijn gedachte kwam op, "Heer, ik kan goed doen.. zonder op te vallen, en ik kan deze vrouw helpen..." Ik haalde uit met wat pijn en moeite een Sultana uit mijn tas en ik liep de vrouw achterna.

Er gingen verschillende gedachtes in mijn hoofd rond, "waarom loop ik een vrouw achterna die iedereen om geld vroeg," en een ander gevoel was, "Ze is zo desperaat.. ik moet wat doen..." en "De Heer is zeker tevreden dat iemand als ik de tijd en moeite neemt..." Ik ben immers een mens zoals velen Heer.

Ik wilde geen show maken.. ik wil geen Farizeeër zijn die op de hoeken van de straat luid op bidt... die laat zien dat hij of zij precies alles doet wat de Heer van ze vraagt... Ik wil een nederig leven leiden.. immers ik ben een mens zoals velen Heer.

Ik was van plan om langs haar te lopen, mijn Sultana in haar handen te legen.

En dat deed ik ook, ik liep langs haar, zei tegen haar, "Alstublieft, u heeft hier wat te eten," en ik liep snel door.

Ik dacht bij mezelf, "Dank u, Heer.. u heeft mij gebruikt..." Net toen ik blij wegliep en ik dacht.. ik heb gedaan wat God van mijn vroeg. zorgen voor de weduwen, wezen en kinderen.. Zorgen voor mijn naaste en vooral degene die het minder hebben dan ik.
Ik was euforisch, ik was blij... Ik ben immers een mens zoals velen, Heer!

Totdat ik ineens die vrouw hoorde roepen,
"Maar ik heb geen tanden!"

ik keek verschrikt om.. Ik wilde niet opvallen.. Ik wilde niet in de midden van de belangstelling staan... Ik was stokstijf, "Heer, dit kan toch niet?!", vroeg ik mezelf af.

"Meneer, ik vind het fijn dat u mij wat wilt geven, maar ik kan niet kauwen... ik heb geen tanden."

Ik durfde niet meer om te kijken...

"Meneer ik kan hier niets mee, ik leg het hier neer..."

Ik vraag mezelf af.., is dit slechts een gekke ervaring.. of wil de Heer mij iets duidelijk maken.

Ik wil niet goed doen om gezien te worden... maar het stoorde me wel dat NA het goed doen... ik geconfronteerd werd met mijn daad van naastenliefde. Ik moet niet alleen dankbaar zijn dat ik er kan zijn voor mijn naaste.. maar ook vrede in hebben als mensen niet willen luisteren of iets niet willen hebben.

Met operation global rain hebben niet alle kerken meegedaan... en met de kerken die mee hebben gedaan, hebben niet alle leden meegedaan. Niet iedereen staat zit bij rechtvaardiging door het geloof, in heiligmaking in het geloof en de uiteindelijk verheerlijking die te wachten staat voor allen die verzegeld worden voor de eeuwigheid. Veel mensen waren bedroeft dat niet iedereen wilde luisteren.. maar na deze ervaring heb ik er vrede mee. Als je niet wil 'verder' wilt groeien in geloof.. als je geen vast voedsel wenst in je geloofsleven.. dan zal ik voor die broeder of zuster bidden. Maar het treuren is voor mij definitief voorbij.. immers ik ben mens zoals velen Heer!

Jezus roept ons op, om Hem te volgen in de tempel, het Heiligdom, op weg naar het Heilige der Heilige... Jezus wil dat we de hele weg vervolgen.. en dat niet één verloren gaat... helaas zal niet iedereen op stap willen gaan.Ik moet leren dat mensen, ook Nee kunnen zeggen... dat is heel moeilijk.. nee zeggen tegen redding, nee zeggen tegen verlossing.

Ik wilde iets doen voor de medemens... in nederigheid en in oprecht verlangen om goed te doen.. en de vrouw zij... Ik kan het niet eten....

Ik verspreid de liefdevolle boodschap van Jezus Christus, onderleiding van Gods Geest. Ik getuig in mijn omgeving, ik predik van het preekgestoelte, Ik vertel over de Geest der profetie, ik predik Christus Zijn gerechtigheid.. ik vertel over de staat van de doden.. ik tracht de gezondheidsboodschap in mijn leven in praktijk te brengen met vallen en opstaan.. ik verkondig de drie-engelenboodschap.

En toch.. toch zullen er mensen zijn die zeggen, "Dat is zware koste... we hebben geen tanden.. we kunnen het niet aan.. we geven die boodschap terug aan jou."

Jezus leerde mij dat niet iedereen wil komen naar het bruiloftsmaaltijd van het Lam. Niet iedereen wil groeien in geloof, niet iedereen wil zijn tanden zetten in hemels manna.

Ik moet leren leven dat niet iedereen.. naar het nieuwe Jeruzalem wil... zelfs als is het Gods geest die mensen in hun harte aanspreekt, "Kom, en geef je hart aan Jezus"

Ik zal het nooit snappen waarom mensen niet elke kans grijpen om met Jezus door het leven te gaan.. en vooral die mensen die 'claimen Hem' te dienen. Goh wat is het ellendig om een 'tienden betalende, sabbatvierende, niet rokende, vegetariër' te zijn die niet hongert en dorst om bij Christus te zijn en Hem te volgen in het Heiligdom.

Ik zal het niet snappen... ik ben slechts een mens zoals velen, Heer!


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen