Wie door de Zoon bevrijd wordt.. is vrij

Mensen willen door vrij zijn.. het inherent aan ons wezen. We willen niet opgesloten zitten, of ons onderworpen voelen aan regel- of bemoezucht van anderen.

Maar zolang wij ons niet bevrijd weten van de zonde en haar straf.. dan leef je nog steeds al ware je gevangen was. Pas als ik en een ieder op deze planeet, elke dag opnieuw erkennen dat als je bevrijd wordt door de Zoon.. dan je pas waarlijk vrij kan noemen...

Want er is een rivier waar wij genade en troost mogen vinden
Waar iedereen die dorstig is naar Waarheid en Gerechtigheid mogen tovenen
Iedereen die verlangt naar het Woord van God welkom is
Daar is het Brood des Levens voro een ieder
Over elke aardse beperking.. is daar een Hemelse openbaring

Daar waar de Geest van God is...
Daar is vrijheid voor een ieder
Bevrijd van alles

Daar doe met mij mee, proclameer voor alle naties
Sta en aanschouw je verlossing
Er verschijnen rivieren in de woestijn
Vier het feest mee van verlossing en bevrijding
Het is gratis en voor iedereen
Bevrijding over elke last

Heilige Geest
Laat de vrijheid zien....

want.. Wie door de Zoon bevrijd wordt is waarlijk vrij!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen