Waarom thuisblijven mensen aanspreekt

De afgelopen 3 weken kom ik in contact met jonge gelovigen die telleurgesteld zijn dat 'persoonlijke' initatiteiven voor evangelisatie niet ondersteund worden door kerkelijk leiderschap. In reactie erop zeg ik meteen - standaardzin van mij - , "maar je mag toch Churchplants, bijbelstudiegroepen opzetten of acties met ADRA. Eerst kijken deze jongeren mij een beetje ongeloofwaardig aan en zeggen.. "Kijk Riley.., dat is niet mijn ding.., waarom moet ik iets doen wat niet mijn roeping is."

Ik geef een bevestigd knikje en vraag dan waar ze voor geroepen zijn, "sommige willen concerten opzeten, of andere evangelisatie activiteiten. Ze kijken naar andere kerkgenootschappen die tijd nog moeite sparen om hun leden te ondersteunen (financieel en door bemoediging) hun ideetjes verder uit te werken en uit te voeren. Ze raken ontmoedigend (en sommge verlaten zelfs de kerk) omdat ze niet bevestigd worden in zijn of haar talent. Wat gebeurd er? men blijft liever thuis en doet niets.

Laat me allereerst iets zeggen.. Ik ben geen psycholoog, ik ben er niet in afgestudeerd, maar ik begin wel te ontdekken waarom thuisblijven meer Christenen aanspreekt dan evangeliseren. Laat mij dit uiteenzetten:

Geloof in een instituut i.p.v. Christus
Elke startende Christelijke groepering.. net als op pinksteren.. was een beweging. De organisatie structuur paste zich aan, aan de noodzaak van het verspreiden van het evangelie en het bevorderen van persoonlijke geestelijke groei en gemeenschapszin. Wij mensen hier op aard hebben de neiging (heb ik ook gehad), om het geloof verder te concretiseren. En wat gebeurd er.. een beweging wordt een instituut. Plak er maar een naam op - Kerk, gemeente, kerkgenootschap, etc.

Daar is op zich niets mis mee.. maar door het onstaan van het instituut hebben vele gelovigen hun vertrouwen in redding verplaatst van diegene die redt, Jezus Christus.. Naar de kerk die de redding predikt. Ik hoop dat u mij volgt. Let op het is niet SLECHT om te gaan naar de kerk die redding predikt - dat moeten we doen naarmate het einde nadert Heb 10:25) Als u maar blijft onthouden wie die redding schenkt.. Jezus en niet het instituut die het predikt.

Wat er vervolgens gebeurt is massapsychose. I.p.v. dat we geloven dat Jezus ons redt als wij blij hem blijven (let op we zeggen het wel). Denken wij dat als wij bij de kerk blijven die het predikt we gered worden. Zolang we het instituut dienen, zo denken vele, vindt redding plaats. Langzamerhand verdwijnt Jezus uit het beeld.

Op deze manier kun je heel je leven lang.. 'doen wat je zelf leuk vindt', zolang het instiuut maar die redding predikt. Ik ken heel veel gelovigen die alles doen wat Jezus verboden heeft, maar voor het instituut trouw zijn in het afdragen van gelden en verantwoording... en dus denken dat ze zo in de hemel komen.

Redt het instituut!
Nu komt er weer iets bijzonders. Omdat veel gelovigen hun redding basseren op het instituut waar ze bij horen.. zullen ze alle tijd spenderen om het instituut op het 'rechte koers' te brengen. Ik ken sommige gelovigen die niets anders doen dan brieven sturen naar het instituut om hun te waarschuwen voor de koers die ze gaan. Ze klagen.., verspreiden pamfeltten, etc, etc. Een nobel streven, echter er is een klein detail. Ze spenderen meer tijd aan het 'redden' van het instituut.. dan het redden van zielen.

Ik weet niet hoe het bij u staat. Maar ik heb géén tijd om een instituut te redden. Ben meer bezig met mijn persoonlijke relatie met Jezus en degene die hem nog niet kennen. Dan al mijn tijd en energie verliezen in instituten die toch doen wat ze zelf willen. Dan wil niet zeggen dat je een groepering niet mag aanspreken om 'verkeerd' gedrag. Nee, dat moet je gewoon doen... maar kijk wel uit waar je je tijd in steekt.

Waarom getuigen wij
We getuigen omdat Jezus in ons persoonlijk leven heeft aangeraakt, en omdat Jezus mij heeft aangeraakt en mij gered heeft van zonde, schuld en schaamte kan ik blij- en vrijmoedig erop uitgaan omte getuigen van Zijn grote daden aan mij en de mensheid betoont.

Als wij ons vertrouwen eerder stellenin het instituut.. ga je alleen getugien als het instituut iets heeft gedaan in je persoonlijk leven.. zodat je erop uit gaat. En wat zie je.. er gebeurt niets... als het instituut niet een voortrekkersrol vervult. Veel kerken kampen met het discipelschap probleem of actief worden in de kerk. Waarom zou men.. je bent toch gered als je in de banken blijft zitten, je bent toch gered. zolang je je religeuze daden blijft tonen.

Lariekoek!
U zult dan zeggen.. Riley je praat Larriekoek., "zie je niet de Churchplants en huisgroepen. Zie je niet dat mensen zich inzetten in het verspreiden van het evangelie." "Ik ben niet blind en doof.. ik zie de dol enthousiaste mensen erop uitgaan. Het zijn veel al mensen die al jaren iets wilde doen.. maar het instituut hield het tegen.. dus bleven de mensen liever thuis.

Nu er de kans is om van je persoonlijk geloof te getuigen - onder van te voren gestelde condities en regels - rennen mensen erop uit. Het is prachtig dat instituten begrijpen dat groei komt ... als geloof een beweging is van de geest. Nu dat besef er is.. is het belangrijk dat het instituut de Heilige Geest.. volledige bewegingsvrijheid geeft en dus ook het bewust zijn aan de mensen vertelt.. dat de kerk slechts een instrument is van de Geest om de boodschap te verspreiden en niet een doel op zich.

Als de kerk jongeren en ouderen onderstuend met de geestelijke gaven.. ongeacht of het wel of niet past in het beleidsplan. Als de kerk bereid is een stap op zij te zetten en de Heilige Geest de volledige bewegingsvrijheid geeft. Dan zullen 'heilige huisjes' wellicht verdwijnen.. Wellicht zal de macht en invloedsfeef van degene die leiding dragen over het instituut dragen verdwijne...

Maar we krijgen er allemaal iets mooi voor terug... Thuisbllijven spreekt dan geen ene Christen meer aan. Omdat iedereen die persoonlijke ervaring met Jezus heeft gehad en gehoord. Alleen dan zal de kerk groeien.

Zijn wij bereid ook als instituut om de 'macht' over te dragen.. niet aan de leden, niet aan overkoepelende organisaties, niet aan andere denominaties, niet de oecuemene.. maar aan de Heer en Heiland van de Kerk.. Jezus Christus voor de volle 100% en de Geest de ruimte geven dat zij de leden direct leidt en stuurt.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen