De wereld wordt donkerder

Via "the way of the master" kom ik in contact met diverse christenen en hun persoonlijke levenswandel.

Een van de mensen is een jonge dame, genaamd Alinda die een constatering doet.. die vele 'geleerde' mannen en vrouwen ook eens zouden moeten doen.

Als iemand van 15 jaar de onderstaande tekst kan typen... waarom zien vele gestudeerde theologen het onderstaande licht niet.. of heb ik net nu bij het verkeerde eind?

Ik dank de Heer dat er altijd nog mensen zijn die zeggen, "Ik wandel de weg van de Meester.., die van de Here Jezus wel te verstaan."

It’s getting darker

Changing, preparing for the coming of the anti-Christ, oh God, where to go?
The world is getting darker, how can we say no?
The angel of light is working, but his light is fake!
The night is coming closer, Lord please let us awake..
The children want to have more and more, and can kill anybody, because “it’s just a game”.
The youth worships idols, and is reaching for fame.
“Supernatural is OK, remember your divinity”, the musicians say.
“You’re an individual, f### to the rest of the world”, you hear on tv every day.
Infiltrating your brain.
Bringing the world more and more pain.
And the parents? They think it’s all right.
But the future is coming, and is it bright?

Don’t follow the crowds.
Don’t sing the sinner’s song.
Don’t play the obsessed’s music.
Don’t work with wrong methods.
Don’t, please don’t!
Don’t put yourself in the middle of your circle.
Don’t go for fame.
Do NOT be a sinner at all, be a forgiven sinner, a child of grace.
Don’t go for acceptance, for fun, or for wisdom, it isn’t a race.
Don’t go for egoism, don’t go for fame.

Go for love, go for peace, go for Jesus’ Name.
The world is changing, preparing for the coming of the anti-Christ, but, are we changing, preparing for the coming of Christ Jesus, the Light?
Then, whe He comes, then is the future forever bright!

Als de bovenstaande tekst van Alinda geen indruk op u heeft gemaakt.. lees dan de vertaling van bovenstaande oproep..

De wereld word donkerder

Verandering, voorbereiding op de komst van de antichrist, oh God, waar te gaan?
De wereld wordt donkerder, hoe kunnen we nee zeggen?
De engel van het licht is aan het werk, maar zijn licht is nep!
De nacht komt dichterbij, Heer alstublieft, laat ons wakker worden..
De kinderen willen meer en meer, en kunnen zomaar iedereen vermoorden, omdat "het slechts een spelletje is."
De jeugd aanbidt idolen, en streeft naar roem.
Bovennatuurlijk is OK, herinner je goddelijkheid", zo zeggen de musici.
"Je bent een individu, de rest van de wereld is onbelangrijk", hoor je iedere dag op tv.
Ze infiltreren je gedachten.
En brengen de wereld alleen meer en meer pijn.
En de ouders? Die denken dat het allemaal wel goed gaat.
Maar de toekomst komt er aan, en ziet het er goed uit?
Volg de menigte niet.
Zing niet het lied van de zondaar.
Speel niet de muziek van de bezetene.
Werk niet met verkeerde methoden.
Doe het niet, alsjeblieft, doe het niet.
Zet jezelf niet in het midden van je cirkel.
Ga niet voor roem.
Wees gewoon helemaal GEEN zondaar, wees een vergeven zondaar, een kind van genade.
Ga niet voor acceptatie, voor lol, of voor wijsheid, het is toch geen race?
Ga niet voor egoisme, ga niet voor faam.
Ga voor liefde, ga voor vrede, ga voor Jezus’ Naam.
De wereld is aan het veranderen, is zich aan het voorbereiden op de komst van de antichrist, maar, zijn wij aan het veranderen, zijn wij ons aan het voorbereiden op de komst van Christus Jezus, het Licht?
Dan, als Hij komt, dan is de toekomst voor eeuwig en altijd goed.

Als het bovenstaande, geschreven door een 15 jarige u niet beweegt om uw relatie met Jezus Christus te intensiveren... dan ben ik bang.. dat de wereld echt 'donkerder' wordt. Maar ik raak ook bemoedigt, want als je jong bent en ziet.. dat ondanks alles wat om je heen gebeurd.. het licht van Christus ziet.. is er hoop.

De wereld veranderd en bereid zich voor op de komst van de antichrist. Laten wij als Christenen wakker en waakzaam zijn.. want de bijbel zegt ons.. "Als je al deze dingen ziet gebeuren hef je hoofd omhoog... wat je redding is nabij..."

Prijs de Heer.. uw en mijn redding is nabij.

(Bedankt Alinda, 15 jaar)
2

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen