1 minuut 30 seconden en tellende

Menigeen weet dat ik vrij actief ben, zowel binnen de kerk en voornamelijk erbuiten. Riley Jack.., overal waar ik kom tracht ik op een of andere manier een stempel achter te laten. Ik vind het fijn als mensen zeggen.. "wat is er toch bijzonder aan die persoon... waarom leeft hij zoals hij leeft." Voor mij is het vaak een aanleiding om te getuigen van mijn Heer en Heiland. Afgelopen week op het werk had ik zo'n moment, het duurde slechts 1 minuut en 30 seconden...

zondag 27 augustus 2006
Een vrouwelijke collega stapt op mij af in de gang en zegt; "Ik heb je website gezien Riley, je doet goed werk".

ik keek een beetje verward naar haar toe.. "website, website.. van het werk?" vroeg ik haar.

"Nee.. je persoonlijke website joh, ik vond het via Google."

Ik kreeg een kleur op mijn gezicht.. maar aangezien ik ben gezegend met een donkere huidskleur valt het niet vele op.

"dank je.", zei ik nederig.

Ik was stom verbaasd door de ervaring van deze dame, je weet niet hoe mensen omgaan met dingen op het internet.. niet iedereen stuurt mij een mailtje met zijn of haar levensverhaal of ervaring.

3 tellen later stapte een mannelijke voorbij en hoorde en deel van het gesprek, hij zei; "Jij een website... ik weet wat je doet?"
Ik vroeg hem: "o, ja"

"ja, ja.. zal zeker zo'n site zijn met leuke dames Riley..,"

Ik was een beetje verontwaardigd.. en ik wilde reageren.. mijn huidskleur kreeg weer een andere kleur (alleen niemand merkte het). Ik wilde mijn direct geloof verdedigen, laten merken dat ik niet ben wat hij dacht.. ik wilde de aanval in!

Mijn vrouwelijk collega, valt mij in de rede.. "Riley maak je niet druk en jij..kerel.. ga maar eens lekker surfen naar Riley's website.. je zult strakjes je eigen woorden inslikken."

Die mannelijke collega loopt verder weg, lachend door de gang...
Ik keek een beetje sip.. is dit de indruk die ik bij mensen achterlaat vroeg ik mij al peinzend af.

Mijn vrouwelijke collega draaide zich om naar mij en zei, "Riley, als hij ziet dat jij wandelt en doet waar jij in gelooft, dan zal hij een dezer dagen de schrik van zijn leven krijgen... let op mijn woorden. Ga door met hetgeen jij voor staat en gelooft je doet het echt goed."

ik slechts 1 minuut 30 seconden maakte ik hoogte- en dieptepunten mee in getuigenissen sfeer.. en kreeg ik nog bemoediging ook nog. God had een bedoeling met mij deze kortstondige ervaring.

Ik moest gelijk terugdenken aan een bijbeltekst die ik deze week las, uit 1 petrus 3:13 -17

Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet.

Gelukkig.. gelukkig had ik deze ervaring die slechts 1 minuut en 30 seconden duurde.

Getuigen van je geloof is een kwestie van seconden. Vaak kan de kleinste handeling van onze kant uit de grootste impact hebben op het leven van je naaste. Vooral nu wel leven in de eindtijd... is onze getuigenis, in woord en daag van essentieel belang. Weet waar je staat in je persoonlijk leven met God.. want het kan soms wel eens uit komen op 1 minuut 30 seconden en tellende.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen