And He shall purify

Eindelijk kreeg ik van mijn jongere broer mijn uitgeleende CD terug (na 5 en een half jaar)... Het is mijn CD van Handel's Messiah, maar dan een versie met gospelartiesten. Niet alle 'moderne' versies spreken me eerlijk gezegd aan. Eigenlijk is het er maar één. En dat is nummer getigteld. En Hij zal reinigen. Het doet me denken aan wat ik deze week heb beleeft. Ik zie nu met mijn eigen ogen.. steeds duidelijker wat ik al wist.

Ik zie de eerste druppels van wat sommigen ook wel de late regen noemen. Ik ben ik contact gekomen met diverse Christenen die radicaal hebben gekozen om de Heer te dienen. Ik heb deze week getuigenissen uitgewisseld met mensen die beseffen is dat ze geen verantwoording moeten afleggen aan mensen. Ik heb getuigenissen uitgewisseld met mensen die de Heer dusdanig lief hebben dat ze durven te zeggen tegen kerkelijk leiders... "Ik wandel met de Heer, maakt niet uit wat u denkt... ik doe wat de Here van mij vraagt."

Ik en vele anderen met mij hebben het gevoel dat we uit een winterslaap zijn wakker geworden. Het is net als een Beer die de winter probeert te overleven. Binnen blijven en wachten totdat de zon weer begint te schijnen. Het is net alsof ik een aantal jaren onbewust heb geslapen. En om eerlijk te zeggen daar heb ik behoorliijk spijt van. Toen ik vorig jaar november op werk sprak met een collega over mij persoonijk geloofsleven, zei hij iets wat me aan het denken zette.. "Riley wordt actief... in de goede zin van het woord". Ik heb een aantal.. voor mij radicale beslissingen gemaakt, heb taken neergelegd in mijn denominatie om mijn tijd effectief te gebruiken voor persoonlijke studie en evangelisatie. En ik moet zeggen als je je ogen enkel en alleen richt op Jezus en niet óók op mensen die 'zeggen' dat ze Jezus vertegenwoordigen.. dan ontdek je.. wat het prachtig lied van die gospel cd mij verteld.... And He shall purify.

Ik heb oprecht medelijden en ik bid ook voor mensen die bidden dat hun leiders hun verkeerde weg laten varen.. zodat zij zich gelukkig kunnen voelen. Ik weet dat heel veel mensen in de kerkelijke kringen waar ik mij in vertoef niet eens zijn met het beleid, het uitdragen van het geloof en wat het nog meer zijt.

Maar wat schets mijn verbazing.. ze willen er niet zelf op uit.... ze willen niet zelf evangeliseren, gaan getuigen.. websites bouwen, bijbelstudies houden.. nee men komt na de kerk thuis en gaan samen huilen dat de leiders niet van hun weg keren... Ze treuren en jammeren zoals de inwoners van Isreal en Juda in het Oude Testament. Het is een houding van "Tjah.. mijn leiders zijn slecht.. dus weet je.. ik hoef dus ook niet goed te doen." Het doen en laten van veel mensen wordt bepaald door de houding van leiders... en weet u.. daar is op zichzelf niets mis mee.. Als je je wel laat leiden door de echte leiding.. God! Naar het voorbeeld van Zijn Zoon en gedragen en geleid door Gods Heilige Geest.

Daar schort het nu aan.. We bidden dat onze leiders zich laten leiden.. zodat men zich geleid weet door God. Moet onz houding niet zijn... Dat we ons eigen leven eens onder de loep nemen.. vragen of de Heer ons reinigt.. dat wij ons laten leiden door God en daarna bidden dat de leiders zich keren van hun verkeerde weg. En als ze dat niet doen... dan zeggen we 'Jammer" en we doen wat God wat ons vraagt.

Hij wil ons reinigen.. een ieder van ons.. leiders en leken, zondaren en heiligen... keer op keer. Het is tijd dat wij als Christenen ontwakenen uit onze winterslaap en een goede geestelijke douch nemen.. Laten wij onze monden reinigen met frisse mondwater en laten we de schoenen van de vastberaden heid des geloofs aantrekken.

Ons geloofsleven moet niet afhangen wat de leiders doen. Ons geloofsleven moet niet afhangen wat ons uit de traditie is overgeleverd. We moeten niet bidden dat de leiders veranderen.. zodat wij veranderd kunnen worden... We moeten niet bidden dat de traditie veranderd zodat wij veranderd kunnen worden. We moeten bidden.. dat God ons aanraakt met Zijn Geest. We moeten bidden dat het vuur in ons vlamt. Het is tijd dat de Heer ons reinigt.. En weet u.. Als wij wandelen in de waarheid van het Woord van God.. Als wij ons daardoor laten leiden. Mijn beste broeder en zuster.. weet u.., Omdat u zich dan laat leiden door Gods Geest, u zult zien dat leiders waarvan u het nooit had gedacht ook zullen wandelen naar de waarheids Gods.

Maar dat gebeurt alleen als wij bereid zijn, u en ik ons elke dag te laten reigingen, onthou "Er komen stromen van zegenen"

And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. (Malachi 3:3)

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.

Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser.

Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.

De offers van Juda en Jeruzalem zullen de HEER met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer.

Ik zal naar jullie toe komen om recht te spreken, en ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die meineed plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten, en tegen allen die weduwen en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen, want geen van allen hebben zij ontzag voor mij – zegt de HEER van de hemelse machten.Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen