20-05: De BabylonCode

Dit korte verhaal is er een van manipulatie en twist.. het gebeurd onder onze eigen ogen en weet u wat ik het 'enge' vind niemand ziet het...

Babylon betekent verwarring en de bijbel leert ons dat wij de verwarring moeten verlaten...

Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten
Babylon is de plaats waar het woord van God geen houvast heeft.. waar mensen belust zijn met 'side-issues' in plaats met de kern.. het wandelen in liefde van Gods wil en wet.

Als sinds mensenheugenis probeert Babylon haar invloed op de Christelijk wereld te vatten.. en het leek op meerdere momenten te lukken... om de gelovige mens in de valkuil van de verwarring te laten vallen.

Ik behoor aan een geloofsgemeenschap die in haar credo heeft mensen te waarschuwen voor deze verwarring.. zodat men de weg inslaat als Gods getrouwen.. en weet u wat..

Ik krijg steeds vaker het idee dat sommige mensen niet eens zien.. dat zij juist die verwarring binnenwandelen...

Enkele jaren geleden maakten mensen zich druk of de boodschap verspreid wordt.. nu maakt men zich druk over organisatie, reorganisatie.

Vroeger was het noemen van de 'raad van kerken' tijdens de wekelijkse bijbelstudie (sabbatschool) gelijk aan 'vloeken' in de kerk. Voor de oecumene zijn was zowel voor liberale als conservatieven binnen 'mijn' geloofsgemeenschap een erkenning van ongeloof van de eigen geloofsstandpunten.

Maar blijkbaar is er een mysterie gaande.. de babyloncode.. een geheimzinnige serie van getallen "666", die met een geheim plan een geheim agenda, die de hardstroepende groep wil doen veranderen.

Jezus zei "De eersten zullen de laatste zijn." een bekende profetes zei:"Er zullen slechts weinig geloofsgenoten zijn - binnen de geloofsgemeenschap waar ik ben opgegroeid - de het nieuwe Jeruzalem zullen binnenwandelen.

Toen ik nog jong was.. snapte ik er niets van.. maar ik begin de babyloncode stapje voor stapje te ontrafelen.

Ultieme verwarring creeër je door dissidante geluiden teveel de kans te geven om zich uit te spreken.

je mag tegenwoordig openlijk twijfelen over je zekerheden.. "de schepping, de wederkomst, de profetie, de tien geboden, het huwelijk, de sabbat, Jezus, de discipelen, het geïnspireerde woord, etc etc."

Tast de zekerheden van het geloof aan en zie... je bestaansrecht is er niet.. De schrijver van de babylon code is slim en zeer gemeen. Hij weet wat er staat in de geschriften.. "Als er geen visie is gaan de mensen verloren.."

Er is geen visie meer in diverse groepen.. dus wat doen we.. we 'entertainen' onszelf.. We entertainen door middel van een goede muziek, lekker gezellig samen zijn na de kerkdienst.. of zelfs koffiedrinken tussen twee kerkdiensten door. Je zou nog kunnen zeggen.. wat is er mis mee.. in eerste opzicht helemaal niets. Ware het niet dat het in de meeste kerkdiensten de inhoud die gegeven wordt - tussen de muziek, het koffiedrinken en het samenzijn door - nl. de meditatieve momenten, soms flinterdun is.

En in het leven van alle dag heeft de babyloncode ook al invloed gehad. Er zijn mensen die alles weten over wat een bepaalde profetes heeft geschreven.. maar praktiseren in het leven ho maar. Vroeger waren liberalen en conservatieven over één ding eens.. de bijbel moest de leidraad zijn voor het leven van alle dag (of het nu een vrije invulling is.. over zeer nauwgezet.. de bijbel was de leidraad).

De schrijver van de Babyloncode vind het fijn dat het eens zo bijbelgetrouwe volk zich meer richt op eigen behoud.. dan het redden van zielen. Terwijl andere geloofsgemeenschappen met de boodschap aan de haal gingen die historisch bepaald aan 'mijn geloofsgemeenschap' werd gegeven. Begint men nu moe te worden. Het vuur is verdwenen. Sommige leiders zien het niet meer zitten.

Het oh zo verfoeilijke Rome is onze beste vriend geworden. We riepen ooit eens 'verlaat Babylon" en nu roepen wij "het nieuwe Jeruzalem is oh zo ver weg"

De schrijver van de babylon code heeft een plan om de felste tegenstanders van Rome.. te veranderen in de actiefste volgelingen. Degenen die waarschuwen voor de aankomende vervolging.. worden de ergste vervolgers.

En zal ik u wat vertellen... Het lijkt hem nog te gaan lukken ook nog. De boodschap is flinterdun... De heilige geest warmt de harten niet meer en we vinden meer plezier in het tijdelijke dan het eeuwige.

Gevallen, Gevallen is het grote babylon... Waar ik bang voor ben is dat de mensen die zo bang waren voor babylon... hun blijdschap vinden in die stad.

Ontcijfer de code.. Zeshonderd Zes en Zestig en het is een getal van een mens. Als je weet wie het is.. ren dan weg van hem. Als je weet wie hem aanhangt.. ren dan weg van het.. als je weet wie het in het geheim steunt, aanbidt, vertrouwd.. vlucht.. vlucht.

Er is een oplossing voor de babylon code.. ontsnapt de verwarring.. Of het nu in je gezin is.. in je geloofsgemeenschap.. op je werk, op je school... waar dan ook.

Bij Jezus is geen verwarring.. daar is rust en vrede.... Neem oogzalf en kijk... voor je het weet ben je ten prooi gevallen en de bijbel verteld wat het resultaat zal zijn voor al diegenen die liever kiezen voor verwarring dan Jezus.. "Een plaats, daar zal tandengekars en geweeën zijn”
Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen