29-09 Evangeliseren over de grens

Deze week is voor mij een aparte week, elke keer als ik thuis kom vind ik een verassing in de post... een uitnodiging voor een huwelijk, of een belasting aanslag, maar wat ik vandaag uit mijn elektronische postbus haalde veraste mij enorm

vrijdag 29 september


Ik heb de e-mail binnen, ben formeel gevraagd voor evangelisatiereis in Afrka, waarbij ik honderden mensen mag toespreken om een keuze te maken voor Jezus Christus .

Daar zit je dan achter je computer... "Heer, wat wilt u, nu van mij" Ik ben blij verast. Niet veel mensen weten dat ik ruim 10 jaar geleden op het ziekbed, vechtend voor mijn leven bad... "Heer ik wil Uw wil doen.. maakt niet uit wat het is!" En nu 10 jaar later... ga ik - als alles goed gaat - over de grens evangeliseren. Over de grens.. is dit wat God van mij vraagt?

Ik moet ineens denken aan het gebed van Jabes, uit 1 kron 4: 10 "Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had. "

Ik moet denken aan dit gebed, waarom? Het lijkt op het gebed wat ik 10 jaar geleden deed... met nog maar luttele minuten te leven. Terugkijkend op die jaren.. voel ik me werkelijk gezegend.. ik kom op plaatsen waar sommige van dromen, ik heb dingen gedaan.. waar je echt gelukkig en vreugdevol voelt en weet. God heeft langzamer hand mijn grondgebied groter gemaakt.

Maar Afrika? Is Afrika wat God voor mij in petto heeft... Het wonderbaarlijke is dat God het altijd beter weet dan ons simpele mensen.. geen twijfel over mogelijk God weet, immers Hij is Almachtig, Alwetend en Alomtegenwoordig. Maar ik kom nu wel met een innerlijk worsteling.. Over de grens evangeliseren... Nederland is immers een Zendingsveld.. niet Afrika.. Daar komen duizenden tot geloof in een liefhebbende verlosser die voor onze zonden stierf aan het kruis.

Hier viert het individu, postmoderniteit en secularisatie een belangrijke rol.. in de samenleving en steeds vaker ook in de kerk. Niets voor niets dat ik 10 jaar lang, mijzelf concentreerde op de 'Nederlandse markt’. Bij lange na is het werk hier niet afgerond. Het is pas begonnen.. steeds meer en meer mensen om mij heen zie ik de noodzaak groeien om de drie-engelenboodschap te verspreiden onder het onwetende publiek hier in Nederland.

En God roept Riley.... naar Afrika?!

Een groter grondgebied.. Heer.. ik begrijp uw bedoeling om mijn horizon te verbreden Uw koninkrijk is niet Nederland.. het strekt zich uit over de uiteinden van dit heelal.. er zijn meer van uw kinderen die uw boodschap moeten horen, alleen al om deze reden moet ik over de grens. Andere gelovigen ontmoeten. Kennis opdoen.. om mee terug te nemen naar Nederland. er is meer dan postmodernisme en meer dan secularisatie

Juist in het land waar het 'kwade' rondgaat als een briesende leeuw, juist het land waar de Heer mij heeft geleerd hoe ik om moet gaan met brandende pijlen.. dat land heeft de Heer (voorlopig) niet bestemd als het land waar ik vooralsnog actief zal zijn. Nu mijn gezondheid vooruit is gegaan.. na 10 jaar van zorgen, veel pijn en angstige momenten bij de dokteren.. na 10 jaar laat de Heer mij niet los in mijn eigen achtertuin.. op evangelisatie gebied.. maar zet Hij mij letterlijk over de grens.

Ik loop al een aantal weken in mijn hoofd met de vraag.. waarom God, mijn gebed van 10 jaar geleden op deze manier beantwoord. Was die 10 jaar geleden.. een voorbereiding op Afrika..? of is Afrika een voorbereiding op iets anders?God roept mij op om te kijken over de grenzen die ik zelf gemaakt had.. Ik had zelf een voorstelling gemaakt... wat de Heer allemaal zou kunnen doen met mijn talenten. En elke keer wanneer je denkt.. "DIT IS HET", zegt de Here tegen mij; " MAAR DAT WORDT HET"

Ik vraag iedereen - die geloofd - om voor mij te bidden... waarom? God vraagt van mij over de grens te gaan.. niet zozeer de landgrens.. maar de grenzen van mijn eigen voortellingsvermogen. Jabez vroeg aan God.. "Vergroot mijn gebied, geef mij gezondheid, en bescherm me tegen het kwade." Hij bad er voor en God gaf het hem.

Ik vroeg tien jaar geleden aan God.. "Heer, ik hou van U, ik wil doen wat U van mij vraagt." En wat gaf God mij..
Hij gaf mijn gezondheid terug en Hij beschermde mij van het kwaad....
Nu doet God een groter wonder in mijn leven..
Nee niet de bescherming van het kwade of die wonderbaarlijke genezing.. Nee!!! God vergroot mijn gebied!

Hij maakte mij gebied groter.. niet in termen van macht, aanzien, status, inkomen, niets van dat alles.
God vergroot mijn voorstellingsvermogen van wat Hij kan doen in mijn leven.
Riley dacht veels te klein....God denkt vele malen groter.

Ik ben benieuwd over welke grenzen God mij de komende week laat stappen als ik thuis kom en mijn mailtjes en brieven doorneem.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen