Geroepen.., naar Afrika?!

Deze week was bijzonder ingewikkeld, heel ingewikkeld. De komst van een kleine... Problemen met de NS - wie niet in Nederland -, waardoor ik vele malen te laat thuis kom.

Gesprekken gevoerd met een goede vriendin van mij die de zin in het leven dreigt te verliezen nadat de persoon meer dan 300 solliciatiebrieven had geschreven en overal wordt afgewezen die cum laude is afgestudeerd aan een gerennomeerde universiteit in Londen. Adventisten die de sabbat afwezen kregen volgens haar sneller een baan, dan zij die trouw bleef aan het woord, je kunt je wel voorstellen wat voor gesprekken dat waren geweest.

Moeilijke week, desondanks ik ben dan ook dankbaar dat ik de Here ken, en dat ik weet dat alles hier op aarde tijdelijk is. Ik krijg steeds meer medelijden met mensen die God en de liefde van Christus niet kennen. Wat voor een leeg en eenzaam leven zullen deze mensen moeten hebben. En dat motiveert mij nog meer om te getuigen van mijn geloof.

Zaterdag 9 september 2006
De voorzitter van de Nederlansde Adventkerk, schreef onlangs in een magazine over de roeping tot het predikambt.

Verscheidene mensen hebben mij gevraagd, 'waarom ben je geen predikant?', die vraag krijg ik meestal als ik ergens een preek of studie heb gehouden en mensen zeggen dat God mij deze 'gave' heeft gegeven.

Elke keer als ik hieraan denk, vraag ik mezelf af... "is dit een roeping van God of een opsteker van mensen?". Ongeveer 9 jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt.. "Ik ben geroepen als evangelist." En in die capaciteit ben ik ook een groot aantal jaren bezig.

Eerder deze week kreeg ik een e-mail van iemand die ik nauwelijks ken... "of ik volgend jaar een actie wil leiden in Afrika..." een evangelisatie actie wel te verstaan.

Iemand die mij niet kent... "Is dit een roeping"?!", vroeg ik eerder deze week mij af.

Ik maak een verandering in mijn leven mee, van iemand die achterin de kerkbanken zat, tot iemand die vooraan, en zelfs op het podium te vinden is. Maar niet alleen waar ik zit is veranderd. Wat ik wil doen voor de Here is ook verander. Ik voelde mij geroepen om "iet s terug te doen voor hetgeen Jezus mij had gedaan.. redden van straf van de zonde - Ik was actief om datik mij verplicht voelde..

Ik heb gegroeid.. ik doe dingen iet meer uit verplichting, maar uit liefde voor Hem. Of ik naar Afrika toe ga om te evangeliseren.. dat zal tijd leren, ik hoef me niet te bewijzen.. ik hoef mij alleen maar te laten leiden en inspireren door Gods Heilige Geest.

Misschien is het ook de reden dat God mij langzamerhand geschikt vind voor een andere fase in mijn leven.. Gaan waar Hij gaat, staan waar Hij staat. Ik ben geroepen door God en ik prijs Zijn Eeuwige naam. "Cool"

Geroepen..? Naar Afrika..! ben benieuwd wat God met mij van plan is. Tot nu toe ben ik geen moment ontevreden geweest over wat God in mijn leven doet. Kan niet wachten 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen