19-12 Gevaar voor het leven

De Heer zegent mij rijkelijk, dit weekend ben in afgereisd naar Londen. Aangezien ik treinfanaat ben, vond ik het heerlijk om eens door de kanaaltunnel te reizen. Maar dat was uiteindelijk niet de voornaamste reden om naar Engeland af te reizen.

Ik vind het altijd een fijn en een voorrecht om gelovigen in anderen plaatsen & landen te onmoeten. Zien wat hen beweegt om dichter met Jezus te wandelen.

Als je rondwandelt in de Britse maatschappij zijn er enkele dingen die mij opvielen. Een van die zaken was de enorme hoeveelheid aan waarschuwingstickers. "Mind the Gap", "Look left", "risk of falling".

Alles wat een mogelijk gevaar kan opleveren, daar is wel een waarschuwingsticker voor...

Maar er was een sticker deed mij nadenken.. "Danger of death", in Nederland zouden we zeggen levensgevaarlijk.. maar gevaar voor de dood is stuk treffender. En vooral als het zo grafisch wordt weer gegeven als met dan in Engeland kan doen. De dood is nabij... pas op!

Vooral toen ik de kerkdienst bijwoonde in Tottenham Seventh-day Adventist Church. Een kerkgemeenschap met voornamelijk leden uit het Carribische gebied, die houden van een wat 'behoudende' vorm van eredienst. Zelf was ik totaal op mijn gemak. Fijn om te zien hoe mensen uit verschillende economische milieu's, in een niet zo'n luxe ingerichte kerk (als ik dat ken in Nederland) zich vol overgave in zetten in de verspreiding van 't evangelie. Een ding viel mij zeker op, Sabbatschool was daar inhoudelijker diepgaander.. dan ik normaal gewend ben. Levendige gesprekken met open geslagen bijbels... Heerlijk!

Iets anders wat mijn aandacht opwekte - hoe het thema "Danger of Death" onbedoeld een rol speelde tijdens deze dienst.

Vlak voor de eredienst werd tijdens de mededelingen, een filmpje gedraaid hoe te handelen bij brand.

De kerk was op de eerst etage van het kerkgebouw en waren maar twee uitgangen een wenteltrap en een brandtrap. Zelf waren er meer an 200 leden in de kerk... In nederland zou de slot erop gezet worden... maar dit is Engeland en er gelden dus anderen reden.

Terwijl ik naar het filmpje zat te kijken.. werd mij geattendeerd om te kijken naar zaaldiakenen met een gele lint om hun schouders.
Als er brand is.. moet je hen volgen.

Stel je eens voor aLs wij de reflecterende gele band van onze bijbels eens zouden zien als er problemen dreigen in onze privélevens, werk of in de kerk. Dan zouden wij veilig en met weinig kleerscheuren wegkomen in

Ik dacht meteen... als wij als Christenen, "waarschuwingstickers" zouden plakken. Op voor ons geloofsleven gevaarlijke stuaties dan zouden we beter oppassen. Stel je eens voor als wij in verleidelijke situatie stickers zouden plakken "Danger of Death"

Ik las onlangs nog een boek over zonde... zolang wij als Christenen stilstaan bij de gevolgen en de schadelijke effecten voor zonde op de korte en de eeuwigdurende termijn. Dan hebben we ook geen goede en ware indruk van God en waarom Hij zijn eniggeboren Zoon stuurde naar deze wereld.

Jezus kwam om een oplossing te brengen, voor mensen die de waarschuwingsstickers niet meer goed zien. Jezus is gekomen om te laten zien dat die stickers niet voor niets hangen. En hij was bereid zijn leven voor ons op te geven zodat voor ons "danger of death", "een tweede kans op leven is geworden." In deze periode wanneer de wereld stiltstaat op de komst van Gods Eniggeboren zoon naar deze wereld. Moeten wij ons beseffen, hoe fijn het is om uit de buurt te blijven voor die zaken die schadelijk is voor ons eeuwig leven en ons te richten naar het goede wat Christus ons wilt bieden.

Als God het toelaat in mijn leven.., ga ik er vaker op uit, om samen met geloofsgenoten uit andere plaatsen, ongelovige mensen te bereiken in deze in zonde gedompelde wereld. Om ze die waarschuwingsstickers eens te laten zien.. en te zeggen.. "er is een tweede kans op het leven.. met Christus 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen