25-12: Meer van U

Terwijl een groot deel van de (niet-) Christelijke wereld, kerst viert, gedenkt, of hoe je het ook mag noemen.. kijk ik alweer uit naar morgen. Immers morgen hoop ik (bewust voor de 25ste levensjaar) dat mensen eens doen wat ze beloven met Kerst.

Goed, lief en aardig te zijn voor hun medemens. ..

Waarom kunnen mensen alleen elkaar verdragen rondom de kerstboom.? Waarom vinden velen dat het alleen op en rond 25 december een goed moment is om te getuigen van hun geloof en de andere 364 dagen niet? In sommige kerkgenootschappen brand nu de vraag op waarom men eigenlijk kerst viert, gedenkt... of alleen een boom in huis heeft.

Hoe je het wend of keert... als er slechts één dag in het jaar is (of het nu 25 december of 5 april is)... wanneer mensen stilstaan bij het feit dat God zijn Eniggeboren Zoon naar deze aarde stuurde. Is dat niet werkelijk een verschoten kans voor iedere de Christen ongeacht zijn of haar gezindte.

Als er één dag in het jaar is waarop we echt evangeliseren... of eens echt naar Gods woord luisteren.. doen wij dan niet iets verschrikkelijks fout. Als er maar één dag in het jaar is waarop we lief zijn voor de armen, wezen en weduwen om ons heen... hebben wij dan in onze Christelijke missie totaal misgeschoten?

ALs ik zo naar deze discussie kijkt... dan wordt het nog eens extra trietst dat 25 december eerder een occulute betekenis en achtergornd heeft, dan een bijbelse. Blijkbaar.. zijn sommige gelovigen beter op 25 december dan op al die andere dagen in het jaar. Durf ik dan morgen nog wel op straat?

Gelukkig, ik zit anders in elkaar.. ik wil elke dag stilstaan bij Jezus Christus, ik wil elke dag zingen van zijn voorbeeld voor Mij.. Ik wil God dagelijks prijzen voor wat hij voor 'little old me' heeft gedaan.. "Ik mag leven... door het vergoten bloed van het lam".

Terwijl sommige mensen stilstaan bij één dag... sta ik stil bij Jezus.. 24/7. Ik hoop en bidt dat velen er ook zo over denken en naar handelen.. Er is meer dan één dag om te handelen naar Gods wil.

Want het enige geschenk wat ik dagelijks wil ontvangen.. is niet onder een boom... niet in een sok... zelfs niet een kopje hete choco...

Nee, het enige geschenk wat ik nodig heb is.. Mijn Heer en Heiland.. die leeft diep in mijn hart.... mijn verlosser en mijn vriend.
Het enige wat ik nodig heb Heer Jezus. is meer van U:

I'm standing
I'm waiting
I'm calling
I'm listening
I'm yearing
I'm wanting
Wanting more of You

I'm ready
I'm willing
I'm streching
I'm reaching
I'm desperately seeking
Wanting more of ...

Your tender touch,
Your gentle ways
Always on my mind and it makes me say:

Lord Your love for me
Gives me everything I need
And it keeps me..
Wanting more of
You are my delight
And with You I'm satisfied
Your love keeps me
Wanting more of

Forever and always
throughout all of my days
In skies blues or skies gray
I'll be wanting You
Here's my heart and the key
'Cause Lord You complete me
Count on it and I will be
Wanting more of

Your presence near
You voice so clear
Calling out to me to show me love

Lord Your love for me
Gives me everything I need
And it keeps me..
Wanting more of
You are my delight
And with You I'm satisfied
Your love keeps me
Wanting more of

You I can't stop loving You
Need so much more of You
My heart cries out for You
Lord all I want is You (I need You more Jesus)
You( I need You so much Savior)
You (Please hear my prayer)

Lord Oh, I need You more
I need You more and more and more
And more and more and more and more and

I need more of You
More then the Air i need to breathe
I need more of You
More than the water I drink
More of You

I need you so much Jesus
You..
I need much more of You
much more of You

More than my eyes I use to see
I need more of You
More thean my heart needs to beat
More of You

I need the risen Savior
I need the Lord of Lords
I need HIm more and more
Hiim more

Oh lord I'm chasing
My soul is thirsty
Oh Lord please fill me
And wehn You have filled to the top please give me more
And i'll still give more

Can't get enough Lord

More then the earth beneath my feet
My soul wants You Lord

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen