19-11: "Hou rekening met onze kinderen"

Ik ben Christen, wil trouw zijn aan Bijbels beginselen en ben dus ook overtuigd sabbatvierder. Uit de keuze tussen de rustdagen die deze wereld kent... kies ik de bijbelse, de zevende dag van de week. van vrijdagavond zonsondergang tot zaterdagavond zonsonderdag. Sommige van mijn Christelijke geloofsgenoten, kiezen.. elke voor hun eigen redenen niet voor de Sabbat (Sjabbat of Sabbath), maar voor de zondag.

Er is een ding die ik nooit heb begrepen van kleins af aan. Waarom zondagvierders veel 'feller' zijn over de fysieke rust op de zondag.. dan die 'fysieke rust die ik heb op de zaterdag?

Zolang dat ik leef.. weet ik dat op Zaterdag de winkels open zijn, dat ik nooit naar de winkel ga op de vrijdagse koopavond. Veel verjaardagsfeestjes, huwelijken, straatfestiviteiten etc, etc heb ik nooit kunnen bezoeken, omdat het viel op mijn rustdag. Ik heb altijd wel de drang gevoeld om mensen te vertellen van de Bijbelse Rustdag.. maar nooit de drang gehad om te eisen dat de winkels dicht moeten. Ik heb nooit een media campagne gevoerd om te eisen dat de fietstocht niet mocht doorgaan. Ik spendeer juist het emren deel van mijn tijd om mensen te wijzen wat Gods Woord mij en dus ook anderen leert.

Ik zou het leuk vinden... en heel sympathiek als men besloot om voor de Bijbelse rustdag alles te sluiten en dicht te doen... Maar het is voor mij geen voorwaarde om de rust te vinden die God mij biedt. Immers de rustdag vind je niet in een gesloten zwembad.. maar in je persoonlijke band die je met de Heer van de Sabbat opbouwt.

Dit in tegenstelling tot een aantal van mijn zondag vierende Christenen. Toen ik bij vrienden op bezoek kwam, las ik dit in de schoolkrant van de school waar hun kinderen naar toe gaan.

"Graag willen wij aandacht voor het volgende: Ouders kiezen voor het uiteenlopende redenen. Een deel van de ouders maakt die keuze heel bewust vanweg de de christelijke identiteit; bij anderen speelt dat een mindere of geen rol. Door deze verschillen doet zich af en toe de volgende situatie voor."

Tot hier volg ik het perfect.... je hebt eens school en die wil duidelijk maken dat zijn een bepaalde identiteit heeft.. prima, maar de brief gaat verder.

"We merken tegenwoordig regelmatig dat kinderverjaardagen op zondag worden gevierd."

De school merkt op dat kinderen hun verjaardagen op de zondag vieren? Worden de liever kindertjes ondervraagd door hun juffen en meesters.

"Voor een aantal ouders is dat een probleem. Zij willen op zondag als gezin bij elkaar zijn en vanuit hun levensovertuiging hebben ze moeite met het vieren van een verjaardag op zondag."

Dat is begrijpelijk. Net zo begrijpelijk als dat veel sabbatvierders ook niet verjaardagspartijtjes houden op de zevende dag.

"Dit betekend dat hun kind niet op een verjaardagsfeestje kan komen, hetgeen voor deze kinderen weer vervelend is. Uiteraard bepaalt uzelf wat u doet, maar misschien kunt u hier rekenig mee houden."

En nu breekt mijn klomp... Is de zondagse rustdag zo'n last, dat het voor kinderen vervelend is om géén verjaardagsfeestje mee te maken. Ik ken heel veel kinderen van sabbatvierders.. die heel wat verjaardagsfeestjes moeten missen omdat het valt op een zaterdag. Ik ken geen enkel kind met een trauma dat hij of zij niet naar een feestje kan gaan op een zaterdag.

Als wij onze kinderen lessen willen leren.. dat gaat het principe boven het gemak. In plaats van een bewuste keuze maken voor de zondagvierder.. moet het leven om de zondagvierder heen worden geconditioneerd.

God vraagt van mij niet dat ik hard moet werken om alle verleiding om mij heen onder de bank te schuiven. God vraagt van mij om mij af te keren van mijn eigen (zondige) praktijken en bewust voor hem te kiezen.

Je beschermt je kinderen als je kiest voor duidelijke (bijbelse) principes. Het via de school vragen of ouders hun verjaardagsfeestje niet op zaterdag (sabbat) of - in dit geval - zondag te houden is slechts een poging om te neveneffecten van je keuze weg te poetsen.

Christus vraagt mij niet bezig te zijn met neveneffecten, maar vraag van mijn een keuze ondanks van neveneffecten. Ik weet dat ik mag groeien in het feit dat Christus mijn steeds dichter naar Hem toe trekt en ik Hem dan gewillig toe laat.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen