19-11: Christian Nice Guy

Het komt niet vaak voor dat ik een boek koop en gelijk mijn literaire 'tanden' er in zet, maar voor de verandering heb ik het ditmaal gedaan. Een goede vriendin van mij heeft mij onlangs in telefoongesprek gewezen, hoe ik handelde in bepaalde situaties en ik ben geschrokken van mijn eigen 'diplomatieke' houding.

Mijn ervaring met AGP in de begintijd heeft mijn 'radicale' houding langzamerhand (bijna onopmerkzaam) doen veranderen in een diplomatieke. Vroeger maakte het me niet echt uit hoe ik overkwam, ik ging dwars door muren... De laatste paar jaren ben ik een stuk voorzichtiger geworden. En er is niets mis met voorzichtig zijn en dingen goed doordacht doen, totdat mijn vriendin mij erop wees dat ik uiteindelijk meer teleurstelling kweek dan, mensen en mezelf duidelijk oplossingen kon bieden.

Dit boek "No more Christian Nice Guy", (Geen meer Leuke Christelijk vent, wanneer leuk zijn, niet meer leidt tot Goed zijn". opende mijn ogen. De schrijver van dit boek beticht dat 'mannelijke' Christenen zich meer bezig houden met zijn van 'leuk' Christen zijn.. dan Jezus werkelijk radicaal volgen. Dit zette mij aan het denken... Was ik vroeger radicaler dan nu? Ben ik nu niet meer uitgesproken...?

Ik kan verhalen vertelen hoe een jonge kerel van 22 jaar brieven stuurde naar kerkleiders met de simpele mededeling, "Ik ga evangeliseren via de radio... Jezus komt terug en wil het mensen vertellen, help je mee.. en zo niet... dan begin ik een radiostation met een stel vrienden." Ze hadden het over mij.

Mensen zeiden van mij.., "Die Riley gaat dwars door muren..." In de loop van de tijd ben ik (misschien wel door teleurstellingen) steeds diplomatieker geworden. Ik ben druk bezig met het controleren van de voorhoede, het dekken van mijn naaste, het perfect communiceren, het schrijven van beleidsplannen, etc, etc.

Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik meer beleidsplannen schrijf, dan actie onderneem. Juist hetgeen waarvoor ik AGP met anderen 10 jaar geleden voor oprichtte... (meer tijd voor beleid dan voor actie). Ik ben blijkbaar slachtoffer geworden van mijn grootste angst.. Met anderen woorden; Riley deed leuk mee, maar Riley verrichte geen actie.

Ik kom tot het besef dat Satan niets liever wil, dan heel veel 'actief' lijkende Christenen.. die niet komen tot de kern van de boodschap. "Christus kwam, Christus stierf, Christus overwon en de opgestane Heer, keert binnenkort terug." Ik was veels te druk bezig met hoe ik iedereen en alles tevreden. Druk bezig.. hoe schrijf ik een goeie actieplan. Ookal is voorbereiding prachtig.. ik bid en werk hard aan dat stukje van mijn karakter.., ‘radicaal getuigen’.

Radicaal getuigen is mensen redden van zonde, schuld en schaamte. Diplomatiek getuigen levert mensen een goed gevoel. “Één tevreden mens is uiteraard niet meteen een gered mens.” Men zegt altijd een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het evangelie is geen fluwelen evangelie.. het is een boodschap van kies nu, niet eentje van.., kies met in acht name van een aantal verzachtende omstandigheden. Dit jaar ben ik mezelf onder leiding van de Heilige Geest me weer aan het begeven op het radicale pad. Radicaal in liefde wel te verstaan. Net als mijn grote voorbeeld Jezus Christus wel te verstaan.

Jezus was niet diplomatiek toen Hij mijn vroeg om te werken in zijn wijngaard. Ik werd letterlijk uit de klei getrokken om te getuigen, voor Hem. Jezus schudde mij, draaide mij.. Jezus was niet diplomatiek met mij of behandelde mij met fluwelen handschoenen. Ik heb op de harde manier moeten leren, in liefde... dat Hij werkelijk van mij houdt.

En wat deed ik - en wellicht vele anderen Christenen met mij - mensen juist gaan behandelen met fluwelen handschoenen. Ik vind de gedachte verschrikkelijk mensen verloren gaan omdat sommige Christenen de boodschap niet willen uitdragen. Maar nu worstel ik in mijn eigen geestelijk leven dat - omwille van diplomatieke redenen – die krachtige boodschap niet helder, duidelijk en krachtig genoeg overkomt.

Jezus roept mij op om radicaal te zijn, in liefde. Immers Hebreeën 12 leert ons dat Jezus ons de 'harde' les wil leren, juist zodat ik en anderen met mij gered kunnen worden. Voor redding van zielen zijn alle zeilen nodig.. alles is geoorloofd – zolang het in overeenstemming is met Gods Woord - in het redden van zielen voor de eeuwigheid.

Misschien is deze boodschap in het licht van de tweede kamerverkiezingen niet zo politiek correct taal. Maar als Jezus mij uit alle macht uit de zonde wil trekken. Dan wordt het tijd dat ik en andere 'leuke Christenen' niet alleen leuk zijn voor hun naaste.. maar vooral rechtvaardig, liefdevol en goed.

"Heer, ik bid u.. leer mij meer zijn dan een 'leuk' Christen,
Heer leef mij meer te vertrouwen in hun Woord voor mijn leven.
Help mij weer radicaal te getuigen voor U. Mogen wij woorden, liefdevol vermanend zijn voor mijn naaste. Heer ik bid, help mij te getuigen in vrijmoedigheid. Immers u vraagt geen halve boodschappers, maar hele waarheid. Hoe meer ik leer van uw liefde, des te meer is het verlangen om te leven en ook te getuigen in overeenstemming met Uw wil.

Vorm mijn diplomatieke gedrag om tot het gedrag van Uw Zoon.. Heer help mijn karakter elke dag bij te schaven, en gelijkvormig te maken aan Hem die Goed is voor een ieder, inclusief mij… Amen"


Christus roept mannen en vrouwen op die willen staan voor zijn waarheid. Christus roept mij op om te zijn net als Jesaja... "Hier ben ik.. zend mij, zend mij, zend mij, met als boodschap... : Zeg dit tegen mijn volk: 'Hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort, zult u ze niet begrijpen. Ook al kijkt u oplettend toe als Ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het te betekenen heeft.' Maak hen langzaam van begrip, sluit hun oren en doe hun ogen dicht. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, zodat zij zich tot Mij wenden om hen te genezen." En wat is dan de tijdsuur, Here?" En Hij antwoordde: "Net zolang tot hun steden zijn verwoest en er niemand meer woont. Tot hun land een woestenij is geworden". (zie ook Jesaja 6)

Met andere woorden, wij brengen een oncomfortabele boodschap aan een mensen die willen leven in een schijnbaar comfortabele omgeving.. tot redding van naties, volken en mensen.

De mens heeft redding nodig... geen aai.. God redde mij niet met een wattenstaafje.. Hij redde mij met zijn stok en staf (Psalm 23), die vertrooste mij!

De boodschap van onze Heer en Heiland is radicaal en zeker niet politiek correct. Die boodschap is werelds gezien zeker niet gepast. Een boodschap die moeilijk te verkroppen voor de zondige mensen, maar het is wel de waarheid die leidt tot Eeuwig leven.

Wil ik wandelen in Zijn Wil.. zal ik moeten leren om in liefde Zijn boodschap te verkondigen, Immers: Een Christen is géén Nice Guy… een Christen is a Good Guy. 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen