7-12: Eindtijd pastoraat

Het onderstaand artikel is een vertaling van een column geschreven door; R.T. Kendall in het blad ministriesToday, een tijdschrift voor kerkleiders van denominaties, huisgroepen en leiders van parakerkelijke organisaties als AGP.

Kendall.. verwoord hieronder.. net wat ik tegen u wil zeggen:

Last-Days Ministry - Eindtijdpastoraat
Onze preken - en liederen - moeten voortdurend de realiteit van hemel en hel reflecteren.

Vroeger stelde ik de vraag, "Wanneer hoorde u voor het laatst een predikatie over de hel?" Dit komt vanwege het feit dat sprekers hier zelden over preken. En nu vraag ik; "Wanneer hoorde u voor het laast een overdenking over de hemel?"

Iedereen van ons zijn natuurlijk bezorgd voor onze gesteldheid in het hier en nu. HEt is dan ook fijn om te weten dat God ons nooit zal verlaten en dat Hij in onze noden voorziet. Meer dan dat er is geen twijfel mogelijk dat wij allen - of het nu onze gezondheid is, of welvaart - het allemaal komt door de zekerheid in Christus

Maar de primaire reden dat Jezus voor ons stierf aan eht kruis, was omdat Hij de eeuwigheid in gedachten had. Johannes 3:16, waarvan Martijn Luther, noemde de bijbel in een notedop, noemt de hemel en hel in slechts een zin. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Wanneer Jesaja de dood voorzag van de Messias en zei"de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."Het was een directe referentie over Jezus die de prijs betaalde aan het kruis, zodat wij alleng ered mogen worden van de wrake des Heren, voor onze fouten en tekortkomingen (zonden). Dit zorgde voor prachtige hyms zoals:

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of Glory died
My richest gain I count but loss
And pout contempt on all my pride

of

There is a fountain filled with blood
Drawn from Immanuel's veins
And sinners, plunged beneathe that flood
Lose all their guilty stains.


Er wordt gezegd dat vroegere Methodisten hun theologie kregen van hun liederen, net als de eerder genoemde. De bedoeling van zulke liederen was juist, dat wij naar de hemel zullen gaan wanneer we sterven, omdat Jezus in onze plaats stond bij het kruis, en vanwege het feit dat Hij de loon voor de zonde op zich moest dragen en de wrake van God moest ontvangen die ons zondaasrs toekomt.

Maar er zijn vele in de kerk vandaag de dag die nooit zulke lofliederen hebben gehoord - laat staan of ze wel de echte reden weten waarom Christus voor ons stief aan het kruis. Onze theologie produceert de liederen die wij zingen. Het beangstigt mij dan ook dan vaak onze aanbiddingsdiensten geen vlees noch vis kennen.

Wanneer ik luister naar alle aanbidding en preken op de Christelijke TV vandag de dag, dan word ik niet altijd gesterkt in mijn geloofsleven. Vaak denk ik dat dit komt omdat mensen vergeten wat de belangrijkste reden is dat Christus stierf aan het kruis. De liederen die vandaag de dag worden geschreven zijn - over het algemeen genomenen - ontdaan van goede soteriologie. Zulks manier van evangelieverkondiging geeft alleen de indruk dat Jezus is gestorven om onze levens in het hier en nu beter te maken.

Het is als door existentiële filosofie (of mensen nu begrijpen wat dat wordt betekent of niet) de kerk is binnengekropen. Het is meer een "wat is er voor mij in het hier en nu geloof"-geworden. ZIjn wij vergeten dat wij op een dag voor Gdo moeten staan en een verklaring af dienen te leggen hoe wij onze levens geleefd hebben? "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht." (2 Kor 5:10).

Wat is nu voor ons het belangrijkste...? Ik zou graag een preek willen horen die gaat over dat specifieke ondwerp - en om liederen te zingen of hymns die reflecteren bij eeuwigdurende waarden en normen.

Ik heb vaak gezegd dat er veel meer waarheid is dan slechts het "welzijns en welvaart" evangelie, die velen Christenen vandaag de dag aanhangen, maaer niet zoveel als de voorstanders van deze theologie ons doen laten geloven. Je krijgt vaak de indruk dat de basis van hun boodschap alleen gaaat over het verkrijgen van meer geld. Het moet de engelen zeker doen laten blozen. Is het mogelijk dat.., misschien, heel misschien onze preken eerder zijn gedreven door meer geld (inkomsten, offergaven & tienden)?

Ik ben zo dankbaar dat ik naar hemel ga en niet naar deh el, wanneer ik sterf. En dit komt door bloed van Jezus Christus, als zoenoffer tegenover de rechtvaardige God. Sommige van ons zijn zo bezig met 'goed leven, welvarend te zijn en te genieten van al het mooie wat deze wereld kan bieden, dat wij vergeten dat er ook een hemel is. Het is eigenaardig, maar de kerkelijke historie leerst ons dat diegene die een leven in de hemel het meest nastreven, ook diegene zijn die ook het beste leven hier op aarde naleefden.

En voor de hel? Oh, jee.. wie gelooft nu nog in het oordeel, vandaag de dag? Vergeet niet, een leven zonder God is geen leven waard.. het is gaan naar de plek van de eeuwige verwijdering.. de eeuwige dood. Wij doen onze toehoordres geen goed als wij niet de 64.000 euro vraag stellen.. De meeste belangrijke vraag in de wereld vandaag. "Waar zal u zijn, wanneer u, uw ogen sluit?"

Dat was mijn eerste vraag toen ik Yasser Arafat ontmoete. Dit is de vraag die wij als brengers van het woord moeten zeggen. "Weet je zeker dat je naar hemel gaat als je vandaag sterft?" en trouwens.. weet u het al?

Ik geloof dat wij leven in de eindtijd en dus ik geloof in laatste dagen pastoraat. En ik voorspel u dat wanneer God de kerk bezoekt, dat het een ongekende opwekking zal zijn - een vurige en fervente terugkeer naar het preken dat Christenen hun identiteit in de eerste plaats gaf.

Gaan naar de plaats waar Jezus ook is.


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen