2-12: Wat je belangrijk vindt

Wat mij vaak opvalt in commentaren over succes van activiteiten, kerken en zelfs die van AGP. Is de verwijzing naar de leiding van de Heilige Geest. In mijn dagelijkse contacten probeer ik toch telkens te referen aan de Heilige Geest en niet die van mijn beleidsplan of mijn brilljant uitgedachte strategieën.

Succes is alleen te vinden in Hem, in wie wij succes vinden. Jammer, dat niet iedereen dit zo ervaart. Waar ik wel blij om ben is dat steeds meer individuele gelovigen, mede-geinspireerd door de activiteiten die wij bij AGP ontplooien, zelf aan de slag gaan met weblogs's, speciale websites, etc, etc.

Blijkbaar heeft de Geest die de organisatie, waar ik mij voornamelijk mee bezig hou, dusdanig gezegend, dat anderen zich geïnspireerd weten om bepaalde initiatieven over te nemen.Nu alleen hopen en binden dat de inspiratie die men overneemt.. niet gevonden wordt in documenten, beleidsplannen en strategiën. Of ze nu succesvol werken ofniet.. maar dat zij slechts gevonden wordt in onze Schepper en Herschepper.

Jammer dat mensen hun hoop en vertrouwen vinden in een stuk papier en daarin vertrouwen vinden. Ook ik heb zelf een tijd gehad dat ik me liet lijden door stapels en stapels van beleidsdocumenten... Schreef de ene naar de andere, en zeker ik had momenten gekend dat ik zeer succesvol was.. ook bij AGP. Grote concerten, veel aandacht. een goed gevoel.

Totdat 3, 4 jaar na de oprichting er problemen zich voordeden. Ondanks het succes en goed gevoel... ondanks vele strategische plannen. Kon een splitsing niet voorkomen.... Ik vond beleid belangrijk.... maar daar redt je het niet mee.

Na een voor mij persoonlijk pijnlijke periode verlegde ik de nadruk van beleidsplannen... naar het Woord en de leiding van de Geest. Het is misschien nu iets minder spectaculair dan in de begin tijd van de organisatie.. maar de wonderen die ik mij spreken evenzeer. Kan ervan getuigen heb het immers met mijn eigen ogen gezien.

Tja.. blijkbaar vinden mensen dat ze het beleid dienen te aanbidden en te benadrukken, dan blijven wijzen op het Woord wat de grondslag vormt voor het beleid. Ach ja... het is maar wat je belangrijk vind.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen