11-12: Intelligent Church Redesign

Het is verdrietig maar een noodzakelijke realiteit dat sommige denominationale opsplitsingen zijn gerechtvaardigd.

Een derde eeuwse criticus van het christendom genaamd Celsus, maakte Christenen belachelijke omdat ze werden opgedeeld in verschilde sekten. Hij refereerde aan de scheiding tussen de Gnostische en orthodoxe Christenen. De grote verdediger van het christendom, Origen, vroeg zich af wat het probleem was van Celsus. De verschillen waren niet over 'kleine en triviale dingen", hij bepleite juist over de "meest belangrijke zaken", en dus, zoals elke filosoof er meer in zou stemmen, een teken van intellectuele belangrijkheid.

Origen's punt lijkt vandaag verloren als vele toekijkers het opbreken van verscheidene belangwekkende denominaties bekritiseerd. De laatste statistieken van de Episcopale kerk (VS) laten zien dat er een verlies is van 100 leden per dag in 2004 - en dit is voor de grote afsplitsing die volgde na de 2003 Generale Conventie die een bisschop inzegende, die zijn vrouw en kinderen had verlaten voor een homeseksuele vriend. We willen liever niet gokken wat de gevolgen zouden kunnen zijn van schifting in de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap, de derde grootste Christelijke gemeenschap in de wereld.

Soortgelijke afsplitsingen ontstaan ook in de Amerikaanse Baptisten kerken en in de United Church in Christ. Net als met de Anglicanen zijn de onderwerpen van discussie; de bijbelse autoriteit, verlossing, heiligmaking en kerkdiscipline, in sommige kerkgenootschappen in de VS komt daarbij ook nog op het accepteren van homoseksuele levensstijl in de kerk. In sommige gebieden, wordt de homoseksuele levensstijl in kerk volledig geaccepteerd, andere wordt het stilzwijgend getolereerd, maar niet veroordeeld,zelfs als de kerkelijke regels het verbiedt.

Sommige zeggen dat het ziften van een kerkgenootschap, altijd de 'grotere' zonde is. Ze wijzen op het historisch gegeven, dat vele kerkscheuring ging over "kleine en triviale zaken."Maar de autoriteit van de Geschriften, de betekenis van de verlossing en de integriteit van de kerk zijn niet klein en triviaal.

"Het is voorbaring," verklaren zij. "Je moet verandering een kans geven." In sommige gevallen heeft de Episcopale kerk (VS) een verandering geprobeerd uit te voeren, waar men al 40 jaar mee bezig is - en zaken zijn alleen maar slechter geworden. Theologische en morele afdwaling is zo duidelijk in sommige plaatsen dat vele concluderen dat het stom zou zijn om met de afdwaling door te gaan. Intellectuele serieusheid, zeggen zijn, noopt men ertoe om de situatie in een helder dag licht te stellen en opnieuw conclusies te stellen.

"Maar kijk naar het Hogepriesterlijk gebed van Jezus in Johannes 17, "sommige zeggen, "en hoe urgent Hij bidt, dat zijn discipelen een zullen zijn." Zeker het is de rede dat wij ons niet moeten berusten in zelfs de meest rechtvaardige kerksplitsing. Maar niets in Johannes 17, noch in de rest van de Geschriften geeft aan dat eenheid ook organisatorische eenheid gebied, zeker wanneer de eenheid in geloof ontbreekt.

Het paradox vandaag de dag is dat bijbelgetrouwe Congregationalisten, Baptisten, Episcopalinanen, Methodisten, Rooms katholieken (en vele, vele anderen) meer eenheid ervaringen buiten de grenzen van hun organisaties, dan binnen hun eigen gebruik en tradities. Vele herkennen niet dat Christus gebed voor eenheid wel wordt beantwoord, maar de vorm van die eenheid is neit wat hadden voorzien.

We moeten niet herkennen dat in de langer termijn, we een grotere eenheid moeten opzoeken onder de gelovigen. Wat deze eenheid uit mag zien aan deze kant van het koninkrijk is een punt van discussie, maar het doel met het niet zijn. We moeten de hervormers in diverse denominaties bejubelen waar we hoop uit mogen putten.

Het wordt tijd dat er gekozen wordt op basis van het woord... het is buigen of barsten.. het is het Woord van God.. of de wil van de zondige mens. Er dient geen strijd te zijn.., inplaats van strijden om gebouwen moeten beide partijen liefdevol uitelkaar gaan. inplaats elkaar voor de rechter slepen om het gelijk te halen. Immers dienen wij ook niet in zaken omtrent schifting, de liefde Gods betonen?

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen