24-03: Veilige Waarden en normen

Lente is begonnen.. heerlijk, de natuur is ontwaakt. Dit alles in de belangrijkste week voor mij als Christen.. Namelijk de week dat wij gedenken, dat Jezus het grootste offer heeft gebracht, voor mij en voor u. Door de gebeurtenissen tijdens het Pascha.. mag ik blij zijn en vreugde in mijn hart hebben... Immers de straf die ik verdiend had, voor het schenden van de Bijbelse norm en wet.. namelijk het overtreden van de Tien Geboden - wat wij ook zonde nomen... Hij stierf, zodat ik mag leven. Hij stond op.. zodat ik Zijn genade mag ervaren.

Prijs de Heer

Prachtig de waarden en normen zoals ze omschreven worden in de tien geboden, de tien woorden, de woorden die Gods liefde laat zien voor ons als mensen, geen wonder dat vele deze woorden willen gebruiken als waarde en normen in deze maatschappij.

Sommige zullen zeggen dat je normen en waarden.. en vooral Godsdienstige normen en waarden verre wat het maatschappelijke toneel moet houden. Anderen weer denken meteen aan de Islamitische wetgeving de Sharia.

Ik als Christen, hou mij aan de belangrijkste wet die er is, namelijk de tien geboden. Voor mij komt die wet te staan boven alle aardse wetten, grondwetten en verdragen. Het is een goed bijbelse principe om je te houden aan de wetten van het land waar je woont, zolang deze wetten de Grondwet van God (de tien geboden niet overtreden).

Een voorbeeld, De Nederlandse wet vraagt van mij dat ik mij belastingen moet betalen, er is niets in Gods grondwet wat mij belemmerd om een deel van mijn inkomsten (naast de tienden) aan de overheid over te dragen (of ik het nu leuk vind of niet)

Maar als de overheid van mij zou vragen, om op een andere dag naar de kerk te gaan.. een dag anders dan wat de Bijbel leert, zou ik daar veel moeite mee hebben, vooral als het voor mij onmogelijk wordt gemaakt (door de wet) om op de Sabbat naar de kerk te gaan, over een gebedskring bijeen te wonen

De eerste 4 van de tien geboden gaan over de relatie tussen God en de mens. Ik zou niet willen dat de overheid mandateert
Wie ik moet aanbidden. Hoe ik moet aanbidden, Hoe ik om moet gaan met Zijn naam en WANNEER ik mag aanbidden.

Ik hoor sommige al zeggen, "Goh, Riley, wil je niet dat Gods Wet door iedereen nageleefd zal gaan worden." Mijn antwoord zou zijn, "Tuurlijk, ik zou niets liever willen dan dat, echter God heeft ons de vrije keus gegeven om HEM lief te hebben en dus ook onder leiding van de Heilige Geest om zijn geboden van liefde na te leven, dus daarom wil lik niet dat de overheid dit zal gaan doen."

Stel je eens voor dat de Overheid dat zou bepalen hoe je geloof moet belijden, hoe je God mag aanroepen, welke dag je naar de kerk moet gaan.. het lijkt mooi, een prachtig streven. Maar als wij gaan opleggen hoe mensen gaan geloven, dan dienen ze een God uit angst (bang voor sancties, voor verlies van baan of uitkering). Het ergste is nog wel.. wiens normen gaan wij volgen...

De interpretatie van de menigte van bijbelse teksten.. of zoals de Heer dat bedoeld heeft. Als je kiest voor compromis in dit geval.. dan kies je niet voor het zekere woord des Heren. Als je aan de veilige kant wil zitten van de eeuwigheid. Dan kies je onvoorwaardelijk voor God. Ik kies zijn normen.... en ik hoop en bidt dat men voorzichtig omgaat met het opleggen van "bijbelachtige normen, die niet bijbels zijn!"

Aan de andere kant hebben wij de laatste 6 geboden die spreken over de relatie tussen de mensen onderling. Ik zou niet in een land willen wonen waar de overheid zich niets kan schelen over
De heiligheid van het huwelijk, het respecteren van je ouders, dat er straffen zijn voor mensen die stelen, moorden. Dat wij eerlijk zijn en niet frauderen, noem maar op.

Stel je voor dat de overheid zich niets kon schelen van de laatste 6 waarden ut het woord van God. Je zou meteen je koffers moeten pakken en vertrekken... gelukkig is het in Nederland niet zo erg als in vele andere delen van deze wereld

De waarden en normen discussie lijkt simpel... maar is het niet.. waarom maken wij het ons niet makkelijk en bekeren wij ons van onze boze wegen en keren ons naar God.

Hij heeft eigenhandig in steen geschreven... wat ware normen en waarden zijn.
Waarden en normen van liefde.. die ik hou.. omdat Ik hou van mijn Heer en Heiland en verlang om Zijn wil te doen. Hij heeft de prijs betaald voor mijn en jouw overtredingen... wij zijn vrijgekocht.

laten wij nu in vrijheid... zijn veilige waarden en normen omarmen.. niet omdat Mensen zeggen dat het moet, maar omdat Jezus zegt dat Hij het goede, het welgevallige en het volkomene voor ons in petto heeft.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen