22-03: Geloof je in God, zegt hij met een pistool

Riley A. Jack

Vandaag was er weer een schietpartij op een middelbare school in de VS. Een jongen schoot een aantal van zijn medeleerlingen, een leraar en zichzelf dood.

Een van de mensen die hij dood schoot, gaf hij de kans om op de volgende vraag te antwoorden, "geloof je in God" met een pistool gericht op zijn hoofd. Precies het zelfde als wat in 1999 gebeurde op de school in Columbine toen 2 jongens 12 leerlingen doodschoten.

"Geloof je in God" en als Christen antwoord je.., zoals je dan gewoon bent te doen, met een Ja, volmondig en vol overtuiging. Je gaat elke Sabbat naar de kerk, terwijl anderen lang uit in bed zitten.

Misschien ben je niet zo actief in evangeliseren of langs de deuren te gaan. Maar je hebt geen problemen met het feit dat je gelooft.

Maar wat zeg je als er pistool naar je gericht sta. Zeg je "nee" of "ja", wetende dat als je ja zegt, enkele seconden later een kogel door je hoofd gaat die je leven hier op aard voortijdig be-eindigt.

Het is een vraag om over na te denken. "Ja" zeggen, ook al zie je je vrienden je familie daarna niet meer hier op aard. Het martelaarschap op je nemen... we kennen die woorden uit de Islam..., maar Jezus zei ook iets over jezelf opofferen voor je geloof (niet dat je gevaarlijke omstandigheden moet opzoeken), maar toch...

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.
Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd
.

... geeft dit voldoende steun om, op in de meest gevaarlijke moment in het leven "ja" te zeggen.

Ik persoonlijk wil mij niet schamen voor mijn Heer en Heiland. Jezus is duidelijk hoe hij omgaat met degene die in dit aardse leven schamen voor het evangelie. Die mensen zullen niet delen in het geschenk wat Hij voor de gelovigen in het petto heeft als Jezus wederkeert met Zijn heilige engelen.

Om met de woorden van Paulus te sluiten, uit de brief uit de Romeinen 1:16 "Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft,"

Het evangelie is een kracht tot behoud... zelfs, juist zelfs wanneer er iemand naast je staat met een pistool en vraagt... "geloof je in God en als je 'ja' zegt schiet ik je dood,"

zelfs in dat ongelofelijke moment..,
op de onwaarschijnlijke..,
ondenkbare ogenblik in je leven..,
tussen je adem en je laatste adem..,
op de grens van het tijdelijke en het eeuwige..,
zelfs op dat moment zeg...

ik...
jij...
wij..
iedere Christen..!

volmondig "ja"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen