15-09: Waar ligt onze loyaliteit?

Verontruste telefoontjes deze week, diverse mensen maken zich ongerust. "Die broeder... die zusters.. is heel anders dat wat wij ooit voorgesteld hadden." Ze leken o zo vroom, zo heilig.. maar wanneer hun mond opent is het als een twee snijdend zwaard.

Het is zo jammer.. als mensen in hun woordkeuze... loyaliteit aan Jezus (onbewust) op een tweede, derde of zelfs een veel lagere plaats zetten.

Soms zeggen mensen.. Ik handel in de kerk, op deze manier.. omdat "Ik" dat vind.. Of omdat "Zij" dat vinden. Maar je hoort nauwelijks iemand zeggen, omdat Gods wil dat verklaart. Waar ligt onze loyaliteit? Bij mensen of instituten. Bij bedrijven, overheden, noem maar op.

Iedereen die niet.. in zaken van loyaliteit als eerste "Jezus Christus of God de Vader noemt"... wees dan op je hoede voor die persoon, zeker als hij of zij claimt een Christen vanuit het hart te zijn.

Mensen raken altijd teleurgesteld omdat iemand niet blijkt te zijn wat hij is. Ik moest onlangs de eed afleggen en men kon kiezen tussen "zo waarlijk helpe mij God almachtig” en "dat verklaar en beloof ik", er waren maar 3 mensen van de 30 die wilden laten zien dat ze een levende relatie met Jezus hebben. 3 die hun loyaliteit bij de Here als eerste leggen. Dat is in de maatschappij.

Maar hoe zit het in de kerk. Hebben wij in Gods huis ook Jezus.. als eerste in ons leven. Of praten wij na wat anderen zeggen. Immers Gods woord, draait om Loyaliteit. Wie heb je immers lief met geheel je hart, ziel en verstand... de Here. De tien geboden (de tien woorden) zijn geboden van loyaliteit;

1. Loyaliteit aan God, als God over alles
2. Loyaliteit aan God, door geen ander aan Hem gelijk te stellen.
3. Loyaliteit aan God, door geen valse goden (afgoden) te aanbidden, maar enkel alleen God.
4. Loyaliteit aan God, door zichtbaar stil te staal bij Hem, Zijn schepping en zijn liefde aan ons betoont
5. Loyaliteit aan God, door onze ouders te respecteren als een toonbeeld van aardse zorgzaamheid door God aan ons gegeven.
6. Loyaliteit aan God, door niet Zijn schepselen te doden
7. Loyaliteit aan God, door niet Zijn bezit, rechtmatig aan Zijn kinderen gegeven.. te stelen voor eigenbelang
8. Loyaliteit aan God, door niet Zijn kinderen te kwetsen, door leugens, roddel en achterklap
9. Loyaliteit aan God, door niet de vertrouwensrelatie, zoals die bevestigd is in het Huwelijk en gezegd door God.. te bezoedelen
10. Loyaliteit aan God, door niet afgunstig en jaloers te gedragen naar anderen toe, maar tevreden te zijn met de schenkingen en zegeningen die van God mag ontvangen.

Onze aanbidding gaat om Loyaliteit. Onze keuzes draaien om loyaliteit Of wij de eeuwigheid mogen smaken in het Nieuwe Jeruzalem is een vraag van loyaliteit.

Ik heb een gospelsong die klinkt: "Who do you roll with..." Die perfect aangeeft de strijd van loyaliteit aan God

Kies vandaag wie je zult dienen, God of de Mens...

Hoe lang probeer je te verbergen.
En wanneer zul je eindelijk beseffen
dat de Heer terugkomt als een dief in de nacht
Dus kijk naar je handelswijze en keer van je verkeerde weg

Waar ligt je loyaliteit... met God of de Mens,
Laat je ziel niet wegvallen met de valse menigte
Dus daarom bid ik, voordat slapen bidt ga: “ Heer waak over mijn ziel vannacht”

Waar ligt mij loyaliteit. Die ligt bij God.
Want binnenkort komt Jezus.. als een dief in de Nacht


Het is zo jammer dat mensen kortzichtig zijn.. en nog veel erger dat mensen denken dat ze hun loyaliteit dienen te richten in mensen die "zeggen" dat ze loyaal zijn aan God.

Wij houden ervan om 'aardse' plaatsvervangers te hebben.. die loyaal - lijken- naar God toe te zijn. Denk maar eens aan de Paus. Mensen voelen zich blijkbaar prettig als een 'zondig' mens voorspraak te doen naar God toe. Dan te vertrouwen in Jezus Christus die zonder zonden aan het kruis werd genageld.

Ik snap nooit waarom mensen zo teleurgesteld kunnen zijn in bepaalde personen die in de kerk, anders handelen dan dat je van iemand in zo positie mag verwachten. Heel simpel. Als je loyaliteit ligt bij de mens. Reken maar erop dat de zondige mens je vroeg of laat teleur stelt. Het kan zelfs zo zijn dat sommige mensen hun heil vinden bij bepaalde auteurs, en deze schrijvers vele malen belangrijker dan de bijbel zelf. Misplaatste loyaliteit kan mensen in lastige situaties brengen. Het kan je doen laten wankelen in het geloof, maakt je vatbaar voor sekte... en erger nog.. kunnen je het gevoel geven dat je gered bent.. terwijl je hopeloos afdrijft naar eeuwig verdriet.

Dit lied herinnert mij aan wat loyaliteit inhoudt:

"Mensen zeiden dat als ik het zou redden, dat ik niet uw naam moest noemen
Het was gewoon niet in de mode..d at is wal zei allemaal zeiden
Maar wat deze mensen niet weten

is dat u verantwoordelijk bent van alles wat ik ben en heb
dus Jezus ... Als u er nu er niet in zit dan wil ik het niet doen
als u niet betrokken bent.. dan wil ik er niet bij zin
Jezus zonder u ben ik niets...
Aan U komt al mijn loyaliteit toe!

Ik beloof mijn best te doen... en zeer effectief
Ik beloof uw liefde te delen met een ieder in nood
Uw liefde die u geeft. om te bewegen, ademen en te leven
constant zal ik u dienen, overeenkomstig uw woord

is dat u verantwoordelijk bent van alles wat ik ben en heb
dus Jezus.... Als u er nu er niet in zit dan wil ik het niet doen
als u niet betrokken bent.. dan wil ik er niet bij zin
Jezus zonder u ben ik niets....
Aan U komt al mijn loyaliteit toe!

U bent het leven en lied welk in mijn hart is
U bent de schenker van elk goed geschenk
Oh U groot zijt gij
U bent het lied dat ik zing
U bent de boodschap die U brengt"


Waar ligt onze loyaliteit... ik hoop bij diegene die u en mij staande heeft gehouden. Laat ons niet overkomen dat Jezus bij zijn wederkomst tegen ons zeg... "Ik ken u niet.. mensen die mij met de lippen prijzen.. maar in hun hart lag hun loyaliteit op een verkeerde plaats. Want immers waar uw hart ligt.. daar loop de mond van over.

Ik hoop dat u in zaken van geloof, en dagelijks leven... U slechts één Naam noemt aan wie u uw uliteimet loyaliteit toont.. dat is de enige Naam die onze lofprijzing en aanbidding waardig is.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen