28-09: Het kan dus wel

Jarenlang vertelde sommige, zendingsleiders, evangelisatiekringleiders, predikanten, theologen, oudsten, ouderlingen, kerkelijk bestuurders, actieve gemeenteleden, uitgebrande gemeenteleden, en wie zich nog meer Christen noemt; "Vertel mensen maar niet over profetie, over eindtijd, over Daniël en Openbaring, over verborgen sleutels, over drie-engelen, over de antichrist. Sla dat onderwerp maar over."

Mensen zeiden tegen mij: "Preek er niet over, geef alleen bijbelstudie aan een selectie groepje diehard studenten... "

"Praat maar niet over Gezondheidsleer en Heiligdomsleer, achterhaalde boodschappen", zo werd mij wijsgemaakt

Het vuur wat in mij brandde.. en ik ben eerlijk hier... werd langzamerhand gedoofd.., mensen maakte mij wijs dat ik een "nieuwe, postmoderne aanpak"moest aanvangen. Alle redenen waarom ik tot geloof kwam. Jezus, liefde voor mij en boodschappen ter versterking en verdieping van mijn persoonlijk geloofsleven... werden in 10 jaar tijd systematisch voor mijn eigen ogen verbrand.

Wilde ik luisteren naar die prachtige bijbelse waarheden.. dan moet ik in de trein stappen en preekroosters afstruinen om te luisteren naar die ene spreker die nog wel gelooft in 'the full counsel of the Lord". Ik kocht een dure internetverbinding alleen maar om naar buitenlandse sprekers te luisteren die nog wel spraken over Gods Liefde, zijn hoopvolle boodschappen voor mij en waarschuwingen over Babylon en tips hoe staande te blijven in deze zondevolle wereld.

Je voelt je soms een Daniel als je merkt dat slechts weinige nog geloven dat je mensen alles moet vertellen wat Gods boodschap ons leert en niet alleen preken houden over strategische evangelisatie methoden. En het bijbelse fundament.. het fundament van je geloofsleven niet of nauwelijks meer benadrukken. Sommige mensen weten zo weinig over de bijbel dat ze letterlijk met elke wind meewaaien.

Maar het kan anders...

Je kunt wel energiek, dynamisch praten over de wederkomst, over het heiligdom, over gezond leven, over de sabbat, over alles wat in de bijbel staat.

Er zijn mensen die wel willen luisteren naar 'the full counsel of the Lord'. Ik was gisteren op bezoek bij een evangelisatieactie, waar deze thema's wel werden aangehaald. En wat leerde ik; Mensen zijn wel bereid om niet naar voetbal te kijken En bijna 60, 70 mensen die wel bereid zijn om 2 uur te luisteren, in een warme zaal naar het Woord van God.

Ik heb het met mijn eigen ogen gezien.. "Het kan dus wel"

Ik zag jongeren van 14,15, 16 jaar.. Profetische boodschappen' drinken als melk. Er was een honger, een dorst naar de woorden van de Heer. Mensen willen het horen.. een goede Bijbelse boodschap. Ongefilterd, helder en duidelijk.

"Het kan dus wel"

Eergisteren was mijn vlam, mijn bijna gedoofde vlam.. door te veel te luisteren naar 'deskundigen' niet meer vol vuur, niet geel en rood gloeiend meer.

Gisteren werd mijn vlam.. door de Heilige Geest opnieuw in vuur en vlam gezet. Ik herinnerde weer de woorden van mijn eerste liefde, Jezus Christus. En vandaag hoor ik de woorden van Christus in mijn hart... "Riley.. het kan dus wel, het kan dus wel... het kan dus wel!!!!"

Ik was zo 'gek' om mijn liefde voor Christus.. te zien als een ‘achterhaalde wijze”, omdat mensen mij adviseerden om evangelisatie op een andere wijze in te zetten, een postmoderne manier, een Saddleback manier, een Willow Creek manier…

Ik was zo 'stom' om mijn liefde voor mijn Heer en Heiland.. te zien in het licht van een of andere theologische zendingswetenschapper die zegt dat men niet geïnteresseerd is in profetische boodschappen.

Ik heb mijn laten inpraten.. bijna laten ompraten.. en bijna mijn enthousiasme verloren omdat alle 'wijze' mannen en vrouwen mijn inzet verwoorden als ouderwets, niet gepast, niet gewenst en niet gewild.

Ik was zo gek.. zo stom, om niet te luisteren naar de woorden van Christus... "Het kan dus wel."

Jarenlang vertelde mensen mij, "doe het op onze manier.. want het kan zo niet"

Maar eeuwenlang zei Gods woord mij... "het kan dus wel"
2000 jaar geleden liet Jezus mij zien.. "Het kan dus wel."
Door de Geest weet ik dat het vandaag de dag dat dus wel kan!!!”

Het kan.. ik weet dat ik het mag.. niet omdat: zendingsleiders, evangelisatiekringleiders, predikanten, theologen, oudsten, ouderlingen, kerkelijk bestuurders, actieve gemeenteleden, uitgebrande gemeenteleden, en wie zich nog meer Christen noemt tegen mij zeggen... geef het op.. het kan niet.. doe het op ONZE manier.

Nee, ik weet dat het kan.. omdat Jezus.. mijn eerste liefde tegen mij zegt.. Riley.. vertrouw op mijn woord, mijn liefde, mijn Geest.. HET KAN DUS WEL.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen