14-09: Come Lord Jesus...

Wij zingen vaak liederen als "Eens als de bazuinen klinken", liederen vol hoop en blijdschap van een spoedige wederkomst van Christus naar deze ellendige wereld.

In de kerk, bij seminars en bijeenkomsten, klinkt het Hosanna en Halleluja, Prijs de Heer. En kunnen wij niet wachten totdat Jezus Wederkeert

Bij Tsunami's, Oorlogen, Terreur en Orkanen, bidden wij tot God.. Heer zend Uw Zoon spoedig.. zodat wij verlost kunnen zijn van deze ellende.

Bij ziekte of stergeval van onze geliefden en naasten.. drogen wij onze tranen in de blijde verwachting dat wij onze vrienden, vriendinnen, Opa's Oma's, Vaders, Moeders, enzovoort zullen terugzien..in het Nieuwe Jeruzalem

Come Lord Jesus.

Dat beamen wij allen...

Echter wanneer alles goed gaat.. Wanneer wij geen Hosanna zingen, er geen zorgen en problemen zijn, wanneer er geen verdriet ons achtervolgt.. dan zeggen wij: "Come Lord Jesus... but not TOO soon" - Kom Heer Jezus maar niet te snel.

Waarom zijn wel als mensen zo egoïstisch dat ons verlangen naar de wederkomst van Christus alleen toeneemt, Als wij in een spirituele High zijn, of dat wij ons bekommeren over het leed van de zonde die de wereld overmand.

Waarom klinkt het niet iedere dag, Hosanna, wanneer wij opstaan, in de file staan, op kantoor zwoegen achter de pc, op school de les maken of in de fabriek achter de productielijn staan.

Waarom, willen wij "eerst trouwen" voordat Jezus wederkeert
Waarom, willen wij "eerst kinderen krijgen", "Onze diploma halen", "een vriend of vriendin vinden"?
Waarom.. Is het altijd maar weer.. "COME LORD JESUS.. But not today.. Not tomorrow.. but soon, ergens in de verre toekomst"

Als ellende op ons afkomt.. wensen wij dat Jezus nu ons zou wegnemen van de aarden vervallen in zonde.
Is ons verlangen naar de liefde van Christus conditioneel?

Ik hoop het van ganse harte niet.

Maar dit gedrag verklaart wel een hoop! De urgentie van het evangelie wordt niet begrepen. Satan heeft onze ogen zeer goed doen bedekken. We kijken niet meer naar het effect en de gevolgen van Zonde. We zien de wederkomst als een 'momentopname", "niet als een feit in de realiteit van de tijd" Als een overbrugging van het tijdelijke hier.. naar het eeuwige daar...

Als wij steeds andere dingen belangrijker vinden dan Jezus... hoe belangrijk ze ook mogen lijken. Alles op deze aarde is tijdelijk.

Een Amerikaanse predikant zei het als volgt;
"Het is tijd dat wij onze vertrouwen stellen in hetgeen wij nu NIET zien... dan al hetgeen wij wel zien."

Blijkbaar voelen wij.. ook Christenen.. meer op ons gemak. in onze vriend/ vriendin, in mooi huis of een diploma.
Blijkbaar spenderen wij onze tijd in Gods Huis meer op theologische verhandelingen, dan praktisch geloofsleven. Wij verruilen onze profetische blik, voor valse duidelijkheid!

Als wij in ons leven.. in alle facetten, kunnen roepen "Come Lord Jesus, Kom spoedig! .Met de nadruk spoedig", dan en alleen dan zullen wij actiever worden in ons geloofsleven.

Dan kijken wij naar Gods Woord als leidraad ons leven en niet de gedraging van mensen
Dan is het niet langer werken voor de Kerk, maar dienstbaar zijn aan Jezus.
Dan is het niet langer tienden betalen, maar een deel afstaan aan het werk van God.
Als wij roepen, "Kom Heer Jezus, Kom spoedig"

Dan zullen wij opletten op valse profeten, sprekers en organisaties. Onze ogen zullen niet verduisterd worden door de tijdelijkheden van dit leven, en onze harten zullen vervuld worden van de Liefde die alleen van God de Vader kan komen.

De dag dat wij Christus verlangen in onze blijde en onze verdrietige momenten. De dag dat we opstaan en naar bed gaan met Christus. De dag dat wij onze aardse dromen verruilen voor Hemelse realiteit.

Dat is de dag dat Gods ware volgelingen zullen groeien en groeien.. totdat de dag dat de Bazuinen zullen klinken uit de hoogte links en rechts. Christus komt op de wolken des hemels en de doden zullen opstaan en wij die nog leven in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden.. daar op het moment wanneer het onzichtbaar.. zichtbaar wordt

Daar op het moment dat het tijdelijk vervaagt... voor de eeuwigheid.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen