12-08: Wij zijn goed in praten...

Als er één zaak waar wij als Christenen, onze tegenstander mee in de kaart spelen.. dan is het "praten". Wij bediscussiëren, analyseren, organiseren, plannen en evalueren. Maar doen...

Vrijdag 12 augustus 2005

Deze week kwam ik een aantal 'oud' bekenden tegen in de trein. Kletsen over heden, verleden en lang vervlogen tijden. Een fijn gesprek. We konden het niet laten om ook te praten over de kerk. Dat had ik deze week ook met kennissen online, over de telefoon en via de e-mail. Hetgeen waar we allemaal over eens waren, Wij praten wat af en we worden moe van al die mensen die “praten.. maar niets doen.”

Onlangs las ik een stuk over verschillende stromingen in kerkgenootschappen, termen als modern, postmodern, liberaal, progressief, evangelisch, orthodox, traditioneel.. schieten links en rechts. Er wordt gesproken over dialoog, over consensus, over begrip, over sturing en leiding.

Mooie woorden.. mooie analyse, mooie oplossingsrichtingen... rechtstreeks uit het schoolboekje.
Weet u wat ik mis in alle discussies, gesprekken en analyses...

JEZUS

Ik kan mij vergissen.. maar Jezus is toch de kern van ons geloof...?!
Of is dat mijn traditionele manier van geloven
Misschien heb ik het mis... maar waarom ga ik elke sabbat naar de Kerk?
Of is het slechts omdat ik de show aantrekkelijk is.
Waarom spendeer ik uren achter de pc om een Christelijke radiozender in de lucht te houden?
Of wil ik slechts aanzien hebben op deze planeet
Waarom werk ik minder uren... om meer tijd te besteden aan evangelisatie?
Of is het stom om je in te zetten voor je Heer en Heiland

We praten, praten en praten... maar blijkbaar bediscussiëren wij de essentie van ons geloofsleven helemaal weg.

Het gaat niet om traditioneel of modern. Waar het vandaag de dag om hoort te gaan is dit... Wat wil God van ons... Wat zegt het Woord!

God wil het goede, het welgevallige, en volkomene voor ons... Jezus wil dat ik Hem leer kennen. Jezus wil mijn zonden vrijpleiten bij de Vader. Ik wil zingen en preken van Zijn glorie en macht. Afhankelijk van Zijn woord en Zijn woord alleen maak ik keuzes.. niet wat mensen vinden.. maar wat het woord en de Geest der Profetie openbaart.

Maar blijkbaar zijn er mensen die Vandaag de dag eerder stil staan bij methodes, richtingen, studies, dialogen, etc etc... Dan bij hetgeen wij juist onze aandacht op moeten richten namelijk:

GODS WIL VOOR ONS LEVEN

Ik kan mij wellicht vergissen.. maar waarom spenderen wij meer tijd om te kijken naar gronden voor consensus tussen liberaal en traditioneel, dan te kijken wat Jezus van ons wil?!
Misschien heb ik het mis.. maar waarom is de uitdaging van deze tijd, eerder hoe wij de eredienst aankleden, dan hoe wij toegewijd aan Christus kunnen zijn in deze zondige wereld.?!
Waarom praten wij meer over geld.. dan over hoe wij het evangelie dienen uit te dragen?!
Waarom analyseren wij eerder de lengte van de eredienst, dan de vraag of wij nog dagelijks de bijbel openslaan en toepassen in ons dagelijks leven.

Als wij eens stoppen met praten en het volgende eens doen "wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."
Waarom nemen wij simpelweg Gods raad niet aan..?
Als u weet dat God u roept.. Ga en verkondig het evangelie.
Als u weet dat Jezus spoedig wederkeert... Ga en leer onderhouden al wat Jezus bevolen heeft.
Als u dit alles weet.. Ga erop uit...

Er zijn mensen die kiezen voor praten.. en dat is goed, wat we elkander dienen te respecteren
Er zijn mensen die kiezen voor analyse.. en dat is goed, want we moeten leren van onze fouten
Het is goed om de discussie aan te gaan... Het is goed om te organiseren...
Er zijn vele dingen waar wij mensen goed in zijn. Maar God vraagt slechts dit van ons.. onze aanbidding, onze toewijding en dit alles met een oprecht hart en naar Hem blijven luisteren, door Zijn Woord, Zijn stem in ons leven

Want onthoudt één ding...

Wanneer je bidt..
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

In je moment van Gebed...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

In je vrije tijd...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Hij zal je niet falen...
Dat zal Hij zeker niet doen

Wanneer hij werkt in je leven...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Wanneer Hij met je bezig is...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Wanneer Hij spreekt tot jou...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Hij zal nooit falen, dat zal Hij nooit doen
Hij zal mij nooit in de steek laten.

Wanneer Hij ons roept...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Wanneer Hij je opzoekt...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Wanneer Zijn aanwezigheid nabij is...
Laat Hem Zijn wil doen in je leven

Hij faalt niet
omdat Hij 2000 jaar een belofte heeft gedaan

Zijn naam is Jezus
Er is niemand anders dan Hem
Hij zal mij nooit in de steek laten
Ik hou van Hem, ik hou van Hem, Zeker van Hem
Hij zal mij nooit in de steek laten
Laten wij zijn naam aanbidden

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen