06-08: Kies je de "easy way out"

Vandaag hoorde ik een overdenking dat mij aan het denken zette. Als wij praten over de eindtijd dan maken wij als mensen er poëzie van... wij verromantiseren de realiteit. Toen ik jong was, dacht ik altijd dat rooms-katholieken, en afvallige protestanten mij zouden achtervolgen met harken, fakkels en mij vervolgens zouden verhinderen om een broodje kaas te kopen in de winkel. Ik zou samen met mijn vrienden vluchten uit de stad. Vluchten richting de bergen en mij schuilen in een spelonk net als David.

Sabbat 6 augustus 2005


Nu ben ik ouder... Ik weet wie het beest is en wie het beeld van het beest is, ik weet wat er bedoeld wordt met de afvallige kerk. Maar nu ik ouder ben is de 'eindtijd' voor mij een stuk ingewikkelder. Eerst kon ik – zo dacht ik - zo aanwijzen voor wie ik zou moeten oppassen, nu kan het iedereen zijn... buurman, buurvrouw, collega's, broeder en zuster in je eigen kerk, je vader of moeder, je kinderen, je oom of tante...

De spreker benadrukte dat er uiteindelijk 'twee' groepen zijn, die zullen overblijven vlak voordat Jezus wederkomst. De groep die kiest voor een leven met Christus, leeft in overeenstemming met Zijn geboden en uiteraard eentje die 'doet' alsof.

De teksten zijn mij bekend... maar de invalshoek die deze spreker had, heb ik nog niet eerder gehoord. Eerst sprak hij over het feit dat wij niet of nauwelijks meer praten over het gevaar of beter gezegd het loon van de zonde. wij praten niet meer over het Oordeel.

Net zoals Satan, Eva, wijs maakte dat er geen gevolgen waren van het eten van de vrucht van boom van kennis van goed en kwaad. Zo ook nu, probeert Satan ons wijs te maken.. dat God "niet echt zijn oordeel zal laten vellen over de zonde"...Net zoals ‘t toen klonk 'je zult voorwaar niet sterven', wordt het Woord van God dusdanig geromantiseerd dat een Almachtige God die wij dienen.. toch zeker niet zijn oordeel zal uitspreken over de zonde, althans niet op een manier dat als je gezondigd hebt je de eeuwige dood op je weg treft.

Ons wordt nu het volgende verteld; “Maak je niet druk,” wordt ons voorgehouden.. “zonde is erg.. maar niet gevaarlijk,” is het devies. Ik moet toegeven dat deze 'moderne' houding zeer gevaarlijk is. Als wij niet op zoek gaan naar de wil van God, als wij Zijn liefde en Wil, zelf gaan interpreteren, verromantiseren en loskoppelen van het Woord.. dan kom je tot rare, levensgevaarlijke keuzen.

De spreker ging verder...De keuze in de tijd vlak voor de wederkomst is tussen:
1) Een prachtige carrière, aanzien, een mooie auto, een boot, veel geld op je rekening, of
2) Verstoten, geen baan, geen aanzien, alles maar dan ook alles verliezen wat je maar kan verliezen op deze aarde.. en aan het eind toch de eeuwigheid smaken.

Dit is een heel andere keuze dan wat ons vaak 'geromantiseerd' wordt voorgehouden. Wij krijgen vaak verhalen te horen van... "pas op voor kerk A en kies voor B" Dat is simpel... je hoeft er alleen voor te zorgen dat je in het juiste vakje zit en je hebt je ticket naar de hemel verdient. Maar als je nu de realiteit in duikt.. en daar dacht ik zelf ook aan toe ik luisterde naar de overdenking

"Ben ik, Riley Jack... bereid om te kijken naar de realiteit.. Het is altijd een keuze voor Jezus... maar ben je ook bereid om al je privileges op zij te zetten, je aanzien te verliezen, misschien nooit in een villa in te trekken, maar in een kartonnen doos, om al je geld te zien verdwijnen van je bankrekening en te wachten op de wederkomst, welke Jezus zelf heeft gezegd dat zelfs hij de dag en uur niet weet, immers alleen de Vader weet dat."

Als je deze vraag naar jezelf trekt.. dan is alles niet zo romantisch meer.. dan is er niet een "gospeltrain to heaven', maar eerder een bakfiets. Dan is het niet meer een keuze om in de juiste "rij" van de kerk te zitten en tienden betalend de bank op een aardige 27 graden Celsius warm te houden Maar gaat het juist om een actieve relatie met Christus op te bouwen. Dan is het niet meer bang zijn voor leden van bepaalde denominaties die achter je aan rennen met harken in hun handen. Maar dan is het opletten voor een ieder die gekozen heeft voor een ‘schijn’-relatie met Christus, oppassen voor mensen die 'zeggen' dat ze Christus volgen.. maar niet bereid zijn om de bijbehorende offers te aanvaarden, die komen door het volgen van Jezus.

Jezus biedt ons de 'easy way out', uit de ellende van deze wereld, naar het nieuwe Jeruzalem. Maar vaak kiezen wij als mensen eerder voor de 'zichtbare ellende' van deze wereld, dan voor de tot nu toe verborgen schoonheid van het komend hemels paradijs. De easy way out.. is Jezus accepteren, voor de volle 100%, en hem accepteren kan dus betekenen dat je op deze planeet lastig kan krijgen.

Je kunt ook kiezen voor de andere 'schijnbare' makkelijke weg... die van deze wereld. Ik kan je verzekeren als je die weg kiest krijg je alles wat je hart je begeerd... alleen één detail zal je moeten ontberen... dat is leven in alle eeuwigheid, met Christus. Helaas zijn er velen die op de weg zijn, weg van Christus.. Een weg die leidt tot rijkdom en plezier. aanzien en macht. Geld en welvaart. Een weg die leidt naar één plaats, 'waar tandengeknars en geween is"... de eeuwige dood.

Waarom kiezen mensen uiteindelijk voor die 'fatale makkelijke keuze"? Blijkbaar omdat wij de eindtijd hebben geromantiseerd. Het is gebracht als een mooi verhaal.

Maar dit verhaal is geen verhaal.. dit is de realiteit. Het is geen wazige eschatologische verhandeling, een rare theologische benadering of een zeldzame profetische interpretatie...Het is de KEIHARDE realiteit. Zonde leidt tot de eeuwige dood. Er is een Heer die zal oordelen.., en Jezus bloed reinigt ons van onze zonde, fouten en tekortkomingen zolang wij om vergeving blijven vragen.

Tja... Helaas, helaas.. zullen er velen zijn die het uiteindelijk toch niet willen inzien... en wat zegt Paulus ons in zijn brief aan de inwoners van Thessaloniki

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.

Ik lees de bijbel en luister niet naar geromantiseerde verhalen. Ik wil de waarheid aanvaarden zoals die omschreven staat in Gods woord. Sommige kiezen voor verblinding... want een roman is een mooi verhaal en slechts een droom. Terwijl Gods woord realiteit aan geeft...

De keuze is aan mij en u... welke 'easy way' kiezen wij... easy hier op aard.. of easy in de Hemel!


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen