08-07: Ondanks alle ellende... Ik geloof!

De wereld staat weer eventjes stil, onschuldige mensen op weg naar werk en school, door 4 explosies in bus en metro uit dit ardse leven.

Blijkbaar zijn er mensen... die onwille van hun eigen idee... andere pijn willen laten lijden.
Waarom.. voor een idee.. een gedachte..

Niemand weet het antwoord... maar ondanks alle ellende.. Ik geloof!

Ik geloof wat U mij verteld heeft
Ik geloof dat Uw woord waar is
Ik geloof in Uw beloften
Ik geloof dat Ueen doorbraak zal bewerkstelligen

U zei dat U mij nooit in de steek zou laten
Ik hou mijn gedachten op U
U zij dat U mij zou zegenen, als ik mijn ogen richt op U
U zei dat U in al mijn noden za voorzien.. dat is waarom ik geloof.

Ondanks alle ellende, ondanks alle pijn.

Ik geloof!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen