05-07: You know they are Christians by their love

In mijn kennissenkring, bevinden zich ook Christenen van andere kerkgenootschappen dan diegene waar ik lid van ben.

Het is fijn om geloofsgesprekken met hen te hebben, je leert respectvol met elkaar omgaan, maar nog belangrijker je gaat nadenken, waarom je gelooft wat je gelooft. En je gaat zelf studeren waarom je op een bepaald moment hebt gekozen voor de bijbelse intrepretatie die je jarenlang hebt beleden.

5 juli 2005

Een kennis vind van mijn kerk het volgende... "Een kerk waar bijbelkennis een belangrijke rol speelt." Het beeld wat zij als kleinkind was.. "Die mensen zitten met hun neus in de bijbel.., als er iemand bijbelkennis had.. dan moet je wel bij de Adventisten zitten."

Het is fijn om te horen dat zij er zo over denkt... Maar helaas is wereldwij de realiteit een andere.. in de laatste jaren is bijbelstudie en gebed sterk achteruit gegaan... Hoe zou dat komen? De profeet Amos waarschuwt ons dat er een tijd komt.. dat mensen juist op zoek gaan naar het woord maar niet zullen vinden.

Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet (Amos 8:11-12)

Met deze woorden in het achterhoofd.., waarom laten Christenen die graag bij het 'Overblijfsel' willen behoren, het Woord los. Dit is de 64.000 Euro vraag!

Mijn kennissen komen naar mij toe en vragen zich af waarom ze Sabbatvierende Christenen zagen winkelen op Sabbat. Ze vragen aan mij 'accepteren jullie dat'. Collega's op mijn werk vragen aan mij waarom sommige mensen van mijn kerk niet meer geloven in een 'spoedige' wederkomst.. terwijl wij Adventisten heten.

U mag het eerlijk weten.. ik weet niet wat ik moet zeggen.. Ik kan vertellen..,"dat niet iedereen het woord serieus neemt..." ik kan zeggen "dat wij een 'vrije' acceptatie van het Woord van God hebben." Ik kan zeggen dat "wij een progressieve kerk zijn die iedereen, zelf laat doen wat hij of zij goed dunkt."

Mijn Christelijke vrienden en kenissen lachen mij in het gezicht uit". Ik heb het al een keer meegemaakt, toen een niet-Christelijke collega.. leden van mijn eigen kerk op een sabbatavond zag dansen in een discotheek.

Ik had hem maanden eerder verteld over geloof, het woord, het volgen van Jezus.. De Sabbat Hij stond er voor open.. hij wilde de stap maken... Maar na die gebeurtenis... vond hij mij maar hypocriet.., ook al heb ik nooit gedanst in een disco, laat staan op een vrijdagavond. Hij zei: "Riley waarom zou ik lid worden, als mensen nog niet eens 'JOUW' sabbat houden en zij mogen zich lid noemen." Ik stond met mijn mond vol tanden.

Er is een lied die zegt "Je weet dat zij Christenen zijn, door hun broederlijke liefde", naar de eerste brief van Johannes. Men kan zien dat wij Christenen zijn door onze liefde.. Want God is liefde, liefde die tot uitdrukking komt in de tien geboden.. die staan in Gods Woord de Bijbel.

Liefde die tot uitdrukking komt door het Woord van Liefde.. gepend in de bijbel en zichtbaar in onze handelingen. Laten wij als Christenen, het Woord serieus nemen en ernaar leven.. met al onze fouten en tekortkomingen.. vragen om vergeving en laten leiden door Gods Geest.

Het scheelt in ieder geval rare gezichten bij Christenen en niet-Christenen. Want ons persoonlijk leven is de enige bijbel die anderen ooit van ons te zien krijgen.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen