10-07: Hemels Taalgebruik

Afgelopen Sabbat een gezegende tijd gehad bij een vriendin van mij. Zij heeft een aantal jaren, samen met vele anderen gewerkt bij AGP. Dus waar ging ons gesprek over.... juist de liefde van de Heer.

10 juli 2005

Is er een beter onderwerp om bij stil te staan. Volgens mij niet..! Wat is er beter dan te vertellen hoe de Heer je aanraakt, hoe hij je heeft geholpen uit moeilijke tijden. De vreugde die je beleeft als iemand zich bekeerd en Jezus aanvaard als zijn of haar, verlosser en Zaligmaker.

Prijs de Heer! - Tijdens het gesprek moest ik ineens denken over ons "Christelijk" taalgebruik. Mijn ouders komen uit een cultuur waar het gewoon is om de naam des Heren te gebruiken in het dagelijks leven.

Niet zoals hier in seculiere maatschappij uiteraard.. waar er wordt gevloekt, Zijn heilige naam misbruikt wordt. Nee.. ik bedoel... als je praat met een gelovige... Als er iets positiefs in je leven gebeurd... zeggen "Prijs de Heer" of "Dankzij God" of "De Geest heeft mij geopenbaard"...

Als ik een afspraak maak met iemand en zeker met een gelovig iemand dank zeg ik "Hoop je dan daar en dan te zien, met Gods wil" OF "Ik hoop dat het je zult bereiken, met Gods wil" of "Sterkte met je sollicitatiegesprek, ik zal voor je bidden"

Als God het wil... hoe Christelijk is ons taalgebruik.

Toen ik gisteren in de kerk was.. na een fantastische dienst, had ik te maken met twee contrasten.. enerzijds mensen die met mij een "geestelijk' gesprek willen hebben over geloof, bijbel, de preek.. etc en een andere groep die mij een Windows Mobile phone lieten zien met camera, outlook etc, etc.

Ik kan mij zelf een keer herinneren dat ik in de kerk zat en dat tijdens de preek aan mij werd gevraagd, met welke software je het best een website kan maken...

Geloofsgesprekken.., heerlijk om uren en uren te spreken over de betrouwbaarheid van het woord, het is een stimulans om te horen dat "met Gods hulp" men bevrijd is van zonde en schuld. Het is heerlijk om met mensen te spreken die 'getransformeerd' zijn door het lezen uit het Levend Woord. Mensen die hun hart openstellen voor de genade die Christus een ieder biedt

WAUW

Sommige zullen zeggen.. "Riley.., zoiets zeggen Moslims toch ook - als Allah het wil - we zouden radicaal, en apart klinken.. dat doen wij niet".

Ik weet niet hoe het met menig lezer van mijn weblog gesteld staat, maar ik weet wel waar ik sta. Ik maak God groot in mijn taalgebruik. Niet omdat ik apart wil overkomen.. maar omdat ik 'apart' (=Heiilig) gesteld ben door de Here. Ik weet wat Jezus voor mij betekend en wat Hij voor mij gedaan heeft!

Sommige zullen denken.. "Waarom God overal in betrekken?", ik op mijn beurt zeg.. "waarom God overal niet bij betrekken..? Schaam je je om te zeggen: Met Gods wil?!"

Ook ik let op mijn woorden en kijk of het gepast is in een bepaalde setting, soms formuleer ik mijn zinnen net even iets anders.. zover de Geest mij dat ingeeft. Maar onder geloofsgenoten - en zeker op de rustdag - gebruik ik mijn geliefde Hemels taalgebruik. Ik praat over genade en wonder. Ik praat of Jezus, het levend woord dat onder ons gewoond heeft. Ik maak afspraken en hoop de ander snel te zien.. met Gods wil!

Met een geloofsgenoot, van welke denominatie dan ook.. spreek ik liever over wat Gods wil voor ons leven.., dan de nieuwste mobiele telefoon met bluetooth. Ik praat liever over de spoedige wederkomst en de tekenen des tijden, dan Big Brother 5.

Als wij op de sabbat beginnen ons meer en meer te richten op de aanbidding die God alleen toekomt, als wij openstaan voor de werking van de Heilige Geest in ons leven en het belang om het woord niet alleen te bestuderen, maar ook in de praktijk uit te dragen. Zullen wij zelf tot het besef komen.. dan ons taalgebruik veranderd.

Als wij de Geest in ons leven maar de ruimte geven.., zoals God het wilt!

Want Jezus:

U bent het licht van deze wereld
U kwam neder in mijn duisternis
U opende mijn ogen en liet mij zien
Het is Uw schoonheid dat mijn hart vormde om U te prijzen
Ik hoop mijn leven lang met U door te brengen

Hier ben ik Jezus, om U te aanbidden
Hier ben ik om neder te knielen
Hier ben ik om te zeggen.
Dat ik U aanbid en U volg

U bent liefde oneindig
U bent mijn aanbidding waardig
U bent zo wonderbaarlijk voor.

Koning van alle dagen
U bent zo verheven
U bent in de Hemel, daarboven
U kwam nederig naar deze aarde die U schiep
En voor de zaak van liefde werd U arm

Ik zal nooit weten, welke prijs U voor mij betaald heeft

Om mijn zonde te kunnen uitwissen, daar op het kruis van Calvarie

Want mijn taalgebruik Heer.. is:

gericht op aanbidding,
Het groot maken van Uw naam

Halleluja
Ik aanbid U
Voor wie U bent

In mijn dagelijks leven
In mijn gebed.
Als ik een lied zing
Als ik lach of treur

Ik aanbid U, voor wie U bent! 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen