05-03: Heer, U bent heilig

WIj staan niet meer stil bij de Heiligheid van Christus. Onze Hemelse Hogepriester, het belangrijk werk wat Hij nu voor ons doet. Ons vrijpleiten bij de Vader. In de kerk waar ik lid van ben is er een gesprek ontstaan dat wij ons "heiig en waardig" moeten gedragen in het huis des Heren. Immers je betreedt Heilige grond. Men wil dat wij ons beseffen, net als Jesaja (hoofdstuk 6) hoe zondig wij wel niet zijn, en dat wij niets, maar dan ook niets kunnen zonder de verlossende en bevrijdende genade van Jezus Christus onze pleitbezorger. Zijn striemen hebben ons genezing gebracht, van Zonde, en ons bevrijd naar nieuwe leven.

Lord, you are Holy

Heer, onze ogen zijn zwak en wij zijn verblind
Door de waarheid van Wie u bent
Elke keer als wij kijken, worden wij herinnerd door zaken
Die onze harten verzwakken

Want u bent Heilig, Heilig, Heilig bent u Heer
En U ben waardig, waardig, waardig bent u Heer
Waarom komt Uw genade als de zonsopgang
En Uw licht verdrijg mijn duisternis
Heer ik verdien uw Liefde niet, die mij hersteld
Ik kniel neer in nederigheid voor Uw liefde

Heer, onze ogen zijn zwak en wij zijn verblind
Door de waarheid van Wie u bent
Elke keer als wij kijken, worden wij herinnerd door zaken
Die onze harten verzwakken


U regeert in glorie en majesteit en wij knielen neer

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen