04-03: The Prophecy Code

Spannend,

De evangelisatie actie met Doug Batchelor, the Prophecycode gaat van start. Eindtijd speelt bij diverse Christenen een voorname rol. Vandaar dat Amazing Facts een maand lang stil staat bij Openbaring, Daniel,Profetie en de eindtijd.. AGP Internet zal de komende tijd samenvattingen publiceren op het internet. De afgelopen maand komen diverse bezoekers op onze site en kijken naar het laatste nieuws over Doug Batchelor actie.

Onder diverse Evangelische Christenen speelt het komend oordeel, ook over Nederland een belangrijk rol. Diverse mensen wachten op het oordeel dat God zal uitspreken over de Nederlandse Seculiere maatschappij. Arbortus, Euthansie, onzedelijkheid, diverse Christenen spreken hun afschuw uit over wat in Nederland kan.. zelfs de Paus sprak enkele maanden geleden over de verdorven Nederlandse praktijk

En onlangs gaf minister Bot van Buitenlandse Zaken de opdracht om Nederland beter weg te zetten in het buitenland. Vooral nadat TV-nieuws zender Fox Newschannel in Amerika, Nederland weg zet, ook als een verdorven land zonder God.

De vraag is, zal Nederland ontkomen aan de ongemende gramschap van de Heer. Is Nederland erger dan Sodom en Gomorra. Wellicht is het de tijd dat wij als Christenen in Nederland een spiegel voor ons houden en onszelf moeten afvragen. Laten wij ons licht schijnen. Ik moet dat ook met mezelf doen.

Verkondigen nog wat de Bijbel ons leert. Of leggen wij aan anderen uit dat die ene passage hier en die andere tekst daar niet zo geintrepetreerd moet worden. Vaak zie ik voorname Christenen op tv uitleggen dat de verlichting de reformatie heeft ingehaald.

Aan welke kant staan wij? Wellicht is een evangelisatie actie als de prophecy code nodig om de mensen van deze wereld en zeker ook de Christenen erop te wijzen dat Jezus binnenkort terugkomt. En dat profetie niet voor niets een voornaam deel uit maakt van de Bijbel.

Immers we lezen wat er gebeurd met diegene die "wisten", maar niet handelen. Is hun lot vaak niet erger dan van degene die nooit geweten hadden!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen