02-10: Waar ga jij naar toe?

Gisteravond heb ik onrustig geslapen. Komt niet vaak voor...

2 oktober 2005


ik maak mij ernstig zorgen over sommige broeders en zusters in de kerk. Ik hoorde sommige afgelopen sabbat in kerk tegen mij zeggen dat 'geloven' toch geen zin heeft. Dat mensen schijnheilig zijn enzovoorts. Ze zijn bereid om het bijltje er bij neer te gooien. Zulke uitspraken grijpen mij bij het hart.

Er zijn broeders en zusters, bang... bang voor hun mede broeders en zusters, bang dat de boodschap niet meer gepreekt wordt, bang dat ze niet meer serieus worden genomen, bang voor de zonde in Gods gemeente en mischien nog wel veel banger hoe God zal reageren aangaande die situatie.

Mensen zijn vooral bang omdat ze altijd hun hulp en steun vonden bij hun naaste.. maar die hebben hun mening veranderd. Men zat samen op school, samen in de kerk, samen... alles deden ze samen. Maar nu.. ineens blijkt iedereen een andere mening te hebben. Sommige broeders en zusters hebben de 'oude' paden verlaten. Mensen kijken om hun heen naar steun en houvast. Maar hun sociale contacten (ook in de kerk) vallen weg. De boodschap die ze hoorden toen ze tot geloof kwamen valt eveneens weg.

Alles, wat deze mensen in het geloof hield.. het ongelipt ze.

Ik geef mensen altijd één advies als ze met dit soort geloof dillema's zitten, namelijk, "Kijk niet waar iemand vandaan komt... kijk waar iemand naar toe gaat."

Mensen vertrouwen anderen, vanwege hun diploma's, hun certificaten, hun afkomst, hun status, hun betrokkenheid, hun land.. noem maar op. Je hoort steeds vaker.., dat je geloof dient te bedrijven in de context waar mensen vandaan komen, met andere woorden, vorm groepen die bijelkaar passen vanwege hun afkomst, cultuur of interesse.

En wat merkt ik nu in de dagelijkse pratkijk. In plaats dat er een 'bekering' plaats vind van oude gewoontes (die veelal niet berusten op Gods Woord), vindt er juist een ontarming plaats van deze gewoonten.

Mensen vinden hun 'afkomst' belangrijker dan het de prijs die voor hun ligt. Ik hoor mensen zeggen, "Ik vertrouw alleen sprekers die komen uit mijn geboorteland" Sinds wanneer is een prediker van je eigen cultuur en afkomst een garantie voor een heilig Christelijk leven? Ik heb liever een prediker die zich bewust is van het Koninkrijk van God.

Wij worden als gelovigen, blijkbbaar steeds beter om te voorzien in de verlangens van de zondige mens, dan te accepteren de smalle weg die leidt naar Christus.

Ik lees momenteel een boek van Baptistenpredikant Henry Blackaby getiteld 'Holiness', die zegt.., "Dat zolang wij onze oude gewoontes vast houden, onze oude zondige gewoontes wel te verstaan.. dat er nooit een opwekking in Gods gemeente zal plaatsvinden." Is dit het probleem aangaande groei in de Christelijke kerk?

Pas wanneer onze ogen, onze schaamte en onze zonde zien en wij beseffen dat onze eindbestemming belangrijker is dan ons vertrek punt.. Dan pas zullen wij vragen voor vergeving en ons te laten wassen door het dierbaar bloed van onze Heer en Heiland. Pas op het moment, als wij onze ketenenen van onze afkomst afschudden en onze ogen opheggen naar Christus.. dan is opwekking mogelijk. Immers er is " geen revival.. zonder repentance"!!!

Waar ga jij naar toe..? Wil je Gods wil volgen? Zijn woord? Zijn wet..? Dan wandel ik met je mee.

Ben je meer geintresseerd in je eigen afkomst, je eigen cultuur, je eigen manier van doen, zonder invloed van de Heilige Geest... Als je bewust kiest voor een andere weg dan die van de Here. Reken dan niet op mijn steun!

Ik hoop dat al die broeders en zusters die telleurgesteld zijn in leiders, leken en buitenlui. Niet kijken naar hun huidige of vorige daden.. hoe mooi en wonderbaarlijk die ook geweest mogen zijn. Ik bid dat deze mensen net als mij afvragen.. "Waar ga ik naar toe en waar gaan zij naar toe!?"

Immers: Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. (Mat7:21)

Ik bid dat mensen kijken naar de vrucht van de geest. Een vrucht kan je zien.. die wordt gevoed door de wortels en takken. Die krijgt zonlicht van bovenaf.. Die is bewust van zijn afkomst... dat wel.. maar hij krijgt zijn voeding en kracht van de zon.

Als wij als mensen alleen kijken naar het zaad. en die zich niet voeden met het Woord. zal het nooit tot wasdom komen. Wij moeten een zaad planten... maar de groei komt door de geest. Ik heb nooit een zaad gezien die groeide door andere zaden. Je kunt ontmoedigd raken als je honderden zaden in de grond stopt en dan denken dat ze elkaar bemoeidigen tot groei.

Nee... alleen het zonlicht van onze Heer en Heiland.. kan ons brengen tot wasdom. IK wil mij laten leiden door mijn Heer en Heiland. Ik blijf geen mosterzaadje... ik groei met, door en in Christus. Ik weet waar ik naar toe ga.

Dat ik een trots mag zijn op mijn afkomst en cultuur.. wellicht.. soms.. ja.. Maar mijn Hemelse bestemming en mijn nieuwe cultuur is vele malen beter dan wat ik ooit zal krijgen hier op aard.

Het is tijd voor repentance
Het is tijd voor revival.
Ze gaan hand in hand
Nu alleen nog ons harten openstellen voor Christus

Want er zoveel keuzes en beslissingen die wij hebben
Zovelen stemmen en suggesties die wij horen
Wij willen U gehoorzamen, leidt onze voeten in de juiste richting

Leidt ons.. laat ons die weg zien die wij dienen te volgen.

Er is een weg die leidt naar dood en vernietiging
dat is niet de weg... die wij dienen te gaan...

Uwperfecte wil is wat ik wil leren kennen
Leidt ons Heer.
Leidt ons in Uw voetspoor
Op de weg die wij dienen te gaan.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen