23-11: Een indrukwekkende dag

Ik was dinsdag bij een begrafenis, een goede vriendin van mijn moeder, een zeer lieve vrouw is veels te vroeg overleden (gevolgen van de griepprik en bijbehorende complicaties).

Alhoewel haar hele familie, grotendeels protestants is, was zij nog ingeschreven als lid van de Katholieke kerk. Werd de dienst in een Klein Rooms Katholieke kerkje gehouden Na alle hectiek rondom haar overlijden (doktoren zagen er geen heil en in en trokken de stekker eruit). Indrukkwekend.. kom ik later op terugHet laat maar eens zien hoe belangrijk het is dat de levende NU een keuze maken voor Christus. Ik werd deze week weer bij dat feit bepaald. Het maakt niet uit wat voor status je hebt, of huidskleur of leeftijd.. Allen hebben de heerljikheids Gods nodig en Zijn genadegave om in leven te blijven.. nu en tot in alle eeuwigheid. Eyeopeners zijn belangrijk.. hoe triest het voorval ook geweest mag zijn.

Mijn moeder las een gedicht op die je binnenkort kunt lezen bij agp poems ][ the only way.

En aangezien het een katholieke dienst was.. was het tijd voor de eurcharistie. U weet wel het 'avondmaal' bij Rooms Katholieken, die geloven dat het brood en wijn.. werkelijk... veranderen in respectievelijk het lichaam en bloed van Jezus Christus.

Tegenwoordig doen steeds meer Protestanten mee aan deze vorm van avondmaal en wordt het (oogluikend) toegestaan door zowel de protestanse kerken als de Roomse.

Toen de begrafenisdienst over was.. ging men over tot het heilig avondmaal... het hele ritueel...

En toe de pastoor weer het woord richtte tot de gemeente zij hij iets.. waar ik nooit gedacht hoe mensen werden benarde voor dat maal.

Hij zei... "Het moment is aangbroken voor het brood en wijn... Als u hier niets in zit... doe dan zeker niet mee.. wordt geen meeloper.. maar doe het alleen als u gelooft wat wij hier doen goed is."

Ik heb nog nooit met zoveel geloofsovertuiging en rust kunnen zitten. Die pastoor zei.. wat ik vind dat ook in protestantse kerken gezegd moet worden.

"Wordt geen meeloper"

Altijd had ik gedacht dat de rooms katholieke... de protestanten probeerden in te palmen, met theologie en liturgie. Dat zij degene van de reformatie een lesje wilde leerde.

Nee.. blijkbaar zijn sommige protestanten (opzienbare leiders en leden) meelopers geworden door zo graag mee te doen met iets waar Luther, Calvijn voor gestreden hebben.

meelopers... daar loop ik niet mee...

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen