03-10: Onderduikadres

In welk land gebeurd het volgende?

"Jongeren schuilen bij elkaar 's avonds in woningen en schuurtjes en bestuderen de bijbel. Ouderen zoeken elkaar op verzorgingshuizen en bediscussiëren de profetieën, gezinnen huren een bungalowpark en gaan in het weekend de bijbel bestuderen, Van deze mensen mag niemand weten waar ze zijn, want er zijn mensen die hun overdragen aan de autoriteiten. De gevolgen zijn niet te overzien."

Als je dit zo leest denk je dat het gaat over vervolgde Christenen in Iran, Noord Korea of Saoedi-Arabië. Dat beeld klopt aardig.. Maar als ik vertel dat deze mensen niet bang zijn voor regeringen, politie, leger of aanhangers van een andere geloofsstroming. Nee.. niets van dit alles. Dit zijn mensen die op een onderduikadres schuilen van hun medebroeders en -zusters.
Gewoon hier in het westen.. gewoon hier in Nederland.

Onderduiken...
Maar waarom schuilen deze mensen zich? Omdat ze niet in hun eigen kerk mogen praten over de profetieën, over bepaalde bijbelse waarheden, over de gevaren van compromis op het gebied van het geloof. Bijeenkomsten worden verbonden. afgewimpeld met 'wij geloven dit niet meer", mensen worden geweerd om bijbelstudies te houden. traktaten worden weggegooid. Je zou bijna zeggen.. "het enige nog wat ontbreekt is de brandstapel"

Wil je de bijbel bestuderen dan rest er niets anders dan stiekem met een groepje gelijk gestemde bij elkaar komen. Niet zo zeer omdat het thuis gezellig is, eten en drinken voor de hand ligt. Nee, ze komen bij elkaar omdat het bedehuis, " Bijbelgetrouwe dissidenten" in haar midden weigert. Vroeger verlieten mensen de kerk omdat ze het 'geloof' verloren hadden. Vandaag de dag verlaten mensen de kerk, omdat ze het 'geloof' willen behouden.

U moet eens weten dat ik echt huil en verschrikkelijk verdrietig ben verscheidene Christelijke kerken zo zijn afgedwaald, zodat mensen nu vluchten van de gemeenschap van gelovigen alleen maar omdat je doet wat Gods gemeente behoort te doen... Gods wil uitvoeren.

Nieuwsberichten
De afgelopen maanden verschijnt er in het evangelisch maandkrant "De Uitdaging" artikelen over Christenen die hier in Nederland de kerk verlaten. (Orthodoxe, traditionele, Evangelische, Charismatische, etc, etc). Men verlaat de kerk omdat ze in de kerk het geloof niet meer terugvinden. Dus verzamelt men zich in kleine gebedsgroepjes, op zondagochtend bij de TV. Om toch het woord te blijven horen.

Onderzoeken van de Anglicaanse kerk in Engeland geeft aan dat over een tiental jaar het merendeel van de Christenen NIET meer in de kerk te vinden is, maar in huisgroepen die zich niet verbonden weten aan machtige concentratieblokken die kerken vandaag aan het vormen zijn (denk maar eens aan de oecumene).

Een onderzoek van wetenschapper George Barna in de VS, geeft aan dat over 20 jaar de kerk hun hoogtijdagen in de VS hebben gehad, omdat ze niet inspelen in de behoefte... de werkelijke behoefte van de gelovigen.

Eindtijd
Vaak hoor ik mensen zeggen.. in de eindtijd worden wij vervolgd.. in de eindtijd moeten wij schuilen in spelonken in de bergen.. dan verlaten wij de stad voor de dorpen.
Volgens mij leven wij nu in de eindtijd. Immers NU vindt vervolging plaats. Nu wordt er gescholen in buurthuizen en woonkamers. Nu hebben de comfortabele stoelen ingewisseld voor plastic krukjes en hout klapstoeltjes.

Hoopvol
Er is hoop, want de gelovigen zijn NIET vergeten aan wie ze al hun vertrouwen durven te stellen.

Wij hebben niet vergeten, hetgeen U voor ons gedaan heeft
Wij tellen elke zegening van U, één voor één
Uw liefde veroordeeld ons niet
Inplaats daarvan stuurde U ons Uw eniggeboren Zoon
Die ons beschermt van gevaar, iedere dag opnieuw
Daarom nemen wij nu de tijd om U te aanbidden.
Wij verheffen onze stemmen, omdat boven U er geen ander is

Dank U, wij danken U
Dank U, Oh Heer
Voor alles wat U doet voor ons
Wij zullen die dingen nooit vergeten
En wij nemen dit moment om te zeggen, "Dank U"
En wij houden van U, wij verhogen U en prijzen U
Want er is niemand zoals U
Voor alle wonderbaarlijke zaken die U voor ons heeft gedaan
Wij zullen onthouden en wij zeggen Dank U

Nu voor al Uw goedheid, zullen wij zingen
Al onze talenten en gaven brengen wij aan U
U bent gezegend en U beschermt ons
En wij danken alles aan U
En wij zullen U altijd in ons hart dragen
U luistert naar ons als wij bidden
U kijkt immer en altijd naar ons
en onze families en vrienden.

Er is niets wat wij nog meer zouden kunnen zeggen
, ·want U bent zo goed!
Heer, wij geven U de lofprijzing
Wij danken u voor alles wat U doet
Voor het zenden van Uw Zoon
Wij willen gewoon zeggen... Dank U

U bent er voor ons,
Heer, jazeker U heeft mijn hand vastgehouden.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen