25-12: Wéér NBV

Ik kan het niet laten... wéér het NBV

Dit las ik in de uitdaging van Januari 2004, bij ingezonden brieven...

NBV
Er moet bij ons gelovigen toch wel een lampje gaan branden nu we zien dat de NBV door alle kerken en omroepen met gejuich wordt ontvangen. Het Israëlitisch Kerkgenootschap heeft zich overigens al gedistantieerd van deze vertaling. Deze NBV is hun handtekening niet waardig.

De NBV heeft niet die zeggingskracht die de oude Statenvertaling of de Nieuwe Vertaling van 1951 heeft. Waarom niet? De vertalers, moderne neerlandici, hebben de NBV niet concordant vertaald. Je kunt met deze nieuwe Bijbel absoluut geen bijbelstudie doen. Het ging de huidige vertalers meer om het verhaal wat in de Bijbel verteld wordt dan wat er nu werkelijk in de grondtekst staat. Daarbij komt nog dat ik mijn Concordantie van Trommius wel bij het oud papier kan zetten.

Ontelbaar veel woorden die nu 'gemeengoed' zijn voor mensen die Gods Woord bestuderen, zullen deze niet meer kunnen terugvinden in hun Trommius als ze de NBV lezen. Het woord bekeren is bijna de nek omgedraaid.

In Trouw van 6 oktober 2004 las ik: 'Volgens de uitgangspunten die het NBG opstelde voor de vertalers mag dat woord alleen nog gebruikt worden voor iemand die zich tot een ander geloof bekeert. Zo niet, dan moet het anders vertaald worden. Ik heb het geteld.

In de NBG-vertaling kwam 'bekeren' in het oude testament nog 80 keer voor. Nu nog 1 keer. In het Nieuwe Testament vroeger 33, en nu nog 2 keer. Bij de eindeloos herhaalde oproepen van de profeten om je van je zonden te bekeren, moesten de vertalers voor een ander woord kiezen. Bijvoorbeeld: een nieuw leven beginnen'(einde citaat). Ik ben diep bedroefd dat juist deze woorden van Jezus; Bekeert u, enz. wegvertaald zijn terwijl Hij zijn bediening begon met deze oproep: (Mattheus 4:17) 'Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen'. Erasmus, Luther (1522) gingen heel anders te werk. Zo ook de predikanten die in 1619 op de Synode van Dordrecht de opdracht kregen om een nieuwe bijbelvertaling te maken (Statenvertaling). Dat waren mensen van gebed en gedegen Schriftkennis. Dit in tegenstelling tot de huidige vertalers.

Er zijn nog veel meer voorbeelden aan te dragen waarom ik deze NBV afkeur en zeker nooit zal aanschaffen. De vertaling van 1951 voldoet prima voor mij. Luther sprak eens over de Bijbel deze woorden:

'De Bijbel is niet antiek, noch modern, maar eeuwig.

' E.B. Fortuin, Hoogvliet
Moet ik hieraan nog woorden aan toevoegen... ik denk dat dhr. Fortuin mijn terughoudendheid ten aanzien van het NBV goed heeft verwoord.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen