30-12: Schaam je niet... voor het evangelie!

Riley A. Jack

In deze dagen wanneer wij stil staan bij de ellende van de Zeebeving in Azië, denk sommige onder ons dat het niet verstandig is om te spreken over een liefhebbende, vreugdevolle en machtige God.

Juist op dit moment hebben vele gelovigen twijfel. Of het evangelie wel kracht heeft, of het de mensen wel raakt.

weet u, ik zie Gods leiding.. dwars door de ellende heen, die op zondige planeet
Ik zie mensen die elkaar helpen..
ik zie volken die tegen elkaar strijden, elkaar helpen.

Iedereen verlaat zijn 'eigen' burcht.. om zijn naaste te helpen.
Dat is Gods liefde in de praktijk.. juist.. juist te midden van de ellende.

Het evangelie.. de goede boodschap, zijn niet alleen woorden over een Koninkrijk.. het is waarheid.. het is echt..
het is niet een keuze van morgen.. maar een realiteit van vandaag.

Ik hoop en bidt dat juist tenmidde van deze ellende. Iedereen jong en oud.. rijk en arm. Mag zien wat het betekent om het evangelie uit te leven.

Juist te midden van deze ellende.. juist ten midde van de destructie,
juist nu.. schaam ik mij niet om mijn Heer en Heiland te dienen. Juist nu durf ik aan iedereen te vertellen hoe liefdevol God is.

Juist nu besef ik de noodzaak van de urgentie van de boodschap. Denk maar eens aan de ontelbare hoeveelheid van mensen die niet hebben gehoord van ZIjn liefdevolle boodschap. Juist nu... ik schaam mij niet..

Ik schaam mij NIET voor het evangelie van Jezus Christus, want het is de kracht van verlossing.
Voor iedereen, die het gelooft Voor iedereen, die het ontvangt.

Because of who You are, I will lift my hands
I will lift my heart and sing a song of love to You
Because of who You are,
I offer You my life
Surrendering my all,
a living sacrifce to You

Because of who You are,
everything You are
I give You all the glory
I give You all the praise
I pledge to You each moment
for the length of all my days
My Rock and my Redeemer
my Saviour and my Strength

Oh, I will ever praise You
Yes, I will ever praise You
Yes I will ever praise You,
because of whou You are


Ik schaam mijn niet.. voor wie U was, ben en zal zijn..
ik ben dankbaar dat ik U mag dienen, gewoon voor wie U bent!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen