23-11: wachten totdat het écht te laat is

In de pauze van mijn werk loop ik altijd een rondje door de binnenstad van Den Haag. Ik dacht aan twee dingen die mij al een tijdje bezighouden. Namelijk 'laagdrempelig blijven ' en 'echt evangeliseren als de "verdrukking" komt.

dinsdag 23 november 2004


"laagdrempelig blijven...

Als er één term is die Christenen vandaag de dag mobiliseren is laagdrempelig (laagdrempelige dienst, - bijbelstudie, -bijbelvertaling, etc) het toverwoord. Hoe lager de drempel des te beter. In de angst dat de Christelijk boodschap niet meer aansluit met de belevingswereld van deze tijd, proberen diverse Christenen (goed bedoeld uiteraard) de boodschap te verduidelijken voor een wereld die het niet wil aannemen.

Op zich is er niets mis mee, om de boodschap helder over te brengen, eigenlijk zouden wij dat als Christenen altijd moeten doen. Alleen er bekruipt mij het gevoel dat het niet alleen bij laagdrempelig blijft.

Als men op straat bij een stoeprand "laagdrempelig" wil maken, gaan niet heel de stoep er aan.. maar wordt slechts een opstapje gemaakt. Zodat men makkelijk op het juiste niveau komt.. met haalt niet alle drempels weg.. waarom.. anders weetje niet waar de autoweg ophoudt en het voetpad begint.

Jezus kwam niet naar de aarde om de mensen op deze aarde in hun zondige natuur te laten blijven bestaan. Hij kwam om een "opstap" mogelijk te maken naar vergeving, gerechtigheid en eeuwig leven. Jezus is de brug naar God de Vader. Stel je eens voor als Jezus zou zeggen tegen ons "Ik geef om je.. blijf maar zoals je bent, blijf maar in je zondige natuur... het is prima zo." DUS NIET... Jezus kwam om met ons mee te voelen.. en ons uit de ellende en de slijk weg te trekken naar zijn wonderbare licht.

UIt onderzoek is gebleken dat niet-Christenen zich niet explosief hebben aangetrokken tot 'laagdrempelige diensten' zoals Willow Creek of de Alpha Cursus... de mensen die zich het meest voelen aangetrokken zijn juist die mensen die jaren en jaren lang al braaf naar een kerk gaan, maar zijn uitgekeken op hun manier van 'traditionele diensten houden. Dat wil niet zeggen dat Willow Creek en Alpha geen succes hebben, tuurlijk worden mensen getrokken naar dergelijke laagdrempelige methoden, alleen niet in de mate waarin men had verwacht.

Alleen wat blijkt, butienkerkelijke mensen die naar deze laagdrempelige programma's worden getrokken willen blijven groeien. Ze ontgroeien de Willow Creek en ontgroeien de Alpha methoden. Ze blijven zoeken en zoeken onder leiding van de Heilige Geest naar een hechtere relatie met God. En wat blijkt men is vaak zelfs nog orthodoxer dan de Christenen die deze laagdrempelige programma's opzetten.

Laagdrempelig moet geen excuses worden om je 'eigen' ontevredenheid weg te werken over de huidige diensten en bijbelstudies. Nee laagdrempeligheid moet gezien worden, zoals een oprit voor rolstoelen aan de rand van de 'brede autostraat' naar het veilige 'smalle' voetpad. Laagdrempeligheid betekend niet het voetpad slopen zodat er een brede autostraat onstaat, zodat je niet het verschil ziet tussen straat en voetpad.

Als er geen groei meer is in het geloof sta je stil... en wij weten allemaal wat stilstand betekent... achteruitgang.

... & wachten todat het echt te laat is."
Terwijl aan één kant men alles wil afwateren omwillen van de kwantiteit, dreigt er aan het andere kant van het spectrum een ander probleem.. afwachten. Ik hoor steeds meer Christenen in mijn persoonlijke omgeving.. dat we pas kunnen getuigen als er verdrukking is. We moeten namelijk eerst vervolgd, bespuugd, belaagd en verdrukt worden voordat wij van de Heer de kracht kunnen krijgen om er op uit te gaan.

Veel mensen in mijn omgeving geloven dat we pas kunnen getuigen als de zogenaamde 'genadetijd' is gesloten. De periode wanneer de bijbel zegt dat degenen die slecht zijn.. alleen slechter worden en de goede alleen maar beter worden. Ik kan mij vergissen maar volgens mij is het NU de tijd om te getuigen. Ik wil niet wachten totdat er geen kans meer is om te getuigen van mijn geloof omdat je niet meer in het openbaar kan getuigen.

We leven in een vrij land.., het lijkt mij nu de tijd om te getuigen. Jezus kwam om ons te treden uit de ellende. Stel je eens voor dat Jezus zou komen, zonder een eerste komst waarin hij voor onze fouten en tekortkomingen stierf aan het kruis en vol genade weer opstond. Niemand, zou zo nog enige kans krijgen om gered te worden. Geen kans voor vergeving van zonden...

Als wij wachten met getuigen.. totdat het echt te laat is onthouden wij veel mensen om te horen van de liefde en genade van Jezus Christus.


Er zijn sommige mensen die de voetpad op gelijke hoogte willen brengen met de brede straat, echter er zijn anderen die weigeren hun hand uit te streken voor degene die op de straat zijn beland en dreigen overreden te worden door de auto's, en ze te redden van hun ondergang.

Jammer, dat zo weinig zijn die kijken naar het voorbeeld van Jezus, Hij kwam om mensen uit hun ellendige situatie te halen, hij bracht ze naar Zijn niveau.
Jammer dat er zo weinig mensen kijken naar het voorbeeld van Jezus. Hij wachtte niet totdat de mensen omkwamen in hun eigen ellende. Hij kwam om ons te redden.. en het kostte Zijn eigen leven.

Blijven we afwachten... Ik niet!

En toen zat ik weer achter mijn pc op kantoor...

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen