20-11: Wiskundige formule

Tijdens een brainstorm sessie met enkele jongeren bedachten wij 'alsomvattende wiskundige vergelijking van het geloofsleven'

Meten = weten
(Immers God heeft alles op deze wereld geschapen (gemeten), alleen Hij weet werkelijk alles)
Weten = Kennis
(Wat is die inhoud, wat je hebt opgemeten voor die kennis... 'Het woord van God')
Kennis = Macht
(Wat Gods woord is kracht, majesteit en macht)
En met Macht heb je de 'halve' strijd gewonnen...

We legde deze formule ter toesting aan verschillende voorbijgangers en vroegen hen, waarom je de halve strijd heb gewonnen.
Het antwoord wat wij gaven was, dat je pas de hele strijd heb gewonnen als je een 'levende relatie hebt met Jezus Christus'.

Des te meer mensen hierover nadachten, des te meer waarheid men zag in die statement.. toen legde wij aan een aantal anderen voor wat er gebeurd als je niet-meet.

Als je niet meet - dus niet weet
dan bouw je op je eigen sterkte,
als je dat doet, dan vertrouw en bouw je niet op het woord van God.
En dat heb je de halve strijd al verloren.
En aangezien de helft verliezen (-5) net zo erg is alles verliezen (-10)
Dan heb je alles verloren en sta je werkelijk met lege handen.

Je kunt het geloof niet samenvatten in een wiskundige formule. Toch zijn de volgende statements waar:

- Wwat is kennis zonder een levende relatie met Christus
- Wat heb je aan het winnen van een halve strijd?
- Als Christenen ga je voor de eindstreep, net zoals Paulus dat zelf aangaf.

en
...Wat heb je er aan als je weigert te meten hoe breed, en hoe diep en hoe lang die liefde van God wel niet is.
...Wat heb je eraan om te bouwen op kracht, immers Christus maakt ons sterk, door onze eigen zwakte, door onze zonde (fouten en tekortkomingen) te vergeven.
...Als je leeft zonder Christus, of het nu een beetje is of heel veel, in elk geval mis je alles. Al het goed wat Hij aan u en mij belooft heeft.


Begin vandaag met het winnen van de strijd.. begin vandaag met het oplossing van de wiskundige formule van het geloof.

1. Begin de inhoud te meten.. het woord van God
2. Begin een relatie met God in gebed


 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen