21-11: Jesus!

De afgelopen dagen hebben was geloof veel in het nieuws. Er werd gesproken over Godslastering, over respect, over accepteren en integregen...

Vandaag denk ik juist aan diegene die een oplossing heeft aangereikt voor de problemen in deze 'moderne' wereld. Jezus Christus. Het lijkt wel of alles en iedereen wordt bijgehaald, behalve Hij die een ons kan veranderen. We roepen als eenzamen in een gigantische woestenij. We worden radeloos en moedeloos.

Terwijl Jezus daar is., altijd al met het antwoord. We hoeven alleen Zijn naam aan te roepen en onze harten voor Hem op te stelen... So Father... I call in Jesus name..

Jesus.., just to mention your name
Jesus.., every knee should bow
Jesus.., let the tears fall down
As we bless Your holy name

Without your love,
there would be no me
Without no grace,
I know there would be no love

Without no your mercies Lord,
there would be no us
Without your grace on me
there would be life, no love, no me and You


De bijbel leert ons, dat naarmate wij gaan naar het 'einde der tijden', dat wij elkander moeten aansporen, om te volharden en niet los te laten. Blijkbaar zijn de ontwikkelingen op deze aarde (en nu in bijzonder in Nederland) van dusdanige aard dat degene die al jaren en jaren 'geloofden' twijfelen en dat er een ware opwekking is ontstaan van mensen die de 'stem' van de Heer hebben gehoord in hun leven, die zich gesterkt en geleid weten door de Heer.

De tijd dat je achter iemand anders kon lopen en zeggen dat je een Christen bent is voorbij. Het is NU de tijd om Jezus te volgen, met geheel je hart, je ziel en je verstand. Het is tijd dat wij ons Heil zoeken, bij degene die ons echt kan veranderen.

De tijd voor verschuild en verzuild Christen zijn is voorbij.
De tijd is aangebroken voor Christen die zich niet schamen voor Hun God en Zijn Woord.
De tijd is aangebroken voor Christenen die het stof van zich afschudden en laten zien dat het volgen van Jezus een blijdevolle, vruchtvolle en hoopvolle bezigheid is.

Because He lives, I can face tomorrow.
Because He lives, All fear is gone.
Because I know He holds the future,
And life is worth the living just because He lives.


 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen