23-07-2004 "Blessed shall you be"

Ellen G. White

Beloof nooit aan mensen dingen die je niet kunt waarmaken, gisteren een chaotisch dag gehad op het werk, mensen in mijn omgeving hadden dingen aan de top-managers beloofd die men uiteindelijk niet waar kon maken. Helaas, helaas, veel zure gezichten. Graag willen wij als mensen op de top van de ladder komen en gaan dingen doen, beloven en zeggen, die je niet waar kunt maken. Je komt jezelf altijd weer in het leven tegen.

Vandaag kwam de verwarmingsmonteur bij mij langs, men wilde van de woningbouw vereniging energiezuinige meters installeren, de man zei tegen ons dat hij een half uur bezig zou zijn, maar het was feitelijk 5 minuten actief aan de slag. Hij wilde een half uur schrijven... eerlijkheid? Ook al hoef ik niet direct de monteurs zijn rekening te betalen, je kunt niet iemands werkbriefje op die manier ondertekenen.

AGP FM Live draait nu al een weekje online - met nonstop gospel radio, Momenteel staat op de server ruim 50 uur aan muziek (er moet nog 250 uur op de server gezet worden -pfff) Als je wilt meewerken, mail me dan.

23 juli 2004


Sabbat komt er weer aan. De afgelopen twee dagen ben ik bezig geweest met het vertalen van een overdenking van de directeur van de Ellen G. White Estate in Amerika. Deze organisatie houdt zich bezig met bewaren van het erfgoed van Ellen G. WHite. Ellen White was zeer betrokken bij de oprichting van de Wereldwijde Adventistische beweging en velen geloven dat zijn een echte profete is aangesteld door God. Om Zijn kinderen te waarschuwen en te bemoedigen in de laatste dagen voor Jezus Wederkomst. Ik geloof zeker dat Ellen White door God is geroepen om een bijdrage te leveren in het creeeren van een hechtere relatie tussen God en de mensen.

Ook schat ik Ellen WHite in op de juiste plaats. De Bijbel is mij bron van leven. Ik zie de boeken van Ellen White eerder als een hulpmiddel, niet als de 'plaatsvervanger' van de Bijbel. Helaas, en zo schrijft de directeur van 't E.G. White Estate, zijn er steeds meer gelovigen (in de Adventkerk en daarbuiten) die de rol van Ellen White te niet proberen te doen. Ze vinden dat Ellen White leefde in een andere tijd, met andere normen en waarden die niet toepasbaar zijn in deze tijd. (als je het mijn persoonlijk zou vragen zijn het vaak ook diegene die vinden dat bepaalde delen van de bijbel niet meer relevant zijn voor deze tijd).

In een persoonljike betoog wijd deze man uit, waarom Ellen White juist wel relevant is en spoort een ieder aan om opnieuw de boeken te gaan bestuderen. Titels als 'Het grote conflict'- de grote strijd vind ik zelf mooier klinken, en 'Jezus de wens der eeuwen' en de 'Getuigenissen' zijn bestsellers en hebben vele mensen (Adventisten en niet-adventisten) bewogen om echt met Christus op stap te gaan, dat geldt zeker ook voor mijn persoons.

Een zegen, zo kan je het wel noemen. Een zinsnede uit het artikel sprak mij enorm aan (dat was waarschijnlijk een van de redenen dat ik het vertaald hebt) Een redacteur van het Amerikaanse Newsweek schreef het volgende; "Als 't kerkgenootschap der Zevende-dags adventisten haar "Founding-mother" kwijtraakt, dan raakt deze gemeenschap haar specifieke en uitzonderlijke kwijt, van haar grootste visonair." Opmerkelijk dat een niet-adventist vindt dat de Adventkerk veel te danken heeft aan Ellen White (of je haar nu boeken leest of niet).

Mijn gedachte voor deze sabbatdag, "Blessed shall you be"

Blessed shall you be
Blessed shall you be
Blessed shall you be
In the city


Blessed shall you be
Blessed shall you be
Blessed shall you be
In the country

Blessed shall you be when you come in
Blessed shall you be when you go out

The Lord will establish you
As a holy people to Himself
Just as He has sworn to you
If you keep the commandments
Of the Lord your God
And walk in His ways
And walk in His ways 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen