11-11: Waar komt Neerlands hulp vandaan?!

Wie kent deze psalm?

Psalm 121 (nbv)

1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.


Waar komt Neerlands hulp vandaan? Is het de politiek? Is het de wet of misschien op een goede manier je geloof in de praktijk te brengen? Is psalm 121 een goed antwoord op?

Nederland is in schock, bang, verontrust. Als Christenen weten wij vanuit de bijbel dat er veel zal gebeuren wat vele "de eindtijd noemen" De eindtijd is de laatste tijdvak van de profetische gebeurtenissen die wordt afgesloten door de wederkomst van Christus en een definitief einde aan oorlog, ellende, verdriet, zonde en dood.

Als Adventisten geloven wij dat die eindtijd is ingeluid vanaf 1844 - het moment dat Jezus die dienst werk doet in het Hemelse Tabernakel gegaan is van het Heilige naar het Heilige der Heiligen - Jezus wederkomst is te zien aan de tekenen van de tijd (net zoals je aan de bladeren kan zien dat het herfst en winter opkomst is). Zo kun je aan de gebeurtenissen van deze tijd kunnen opmaken hoe dicht wij die 'grote' dag van Jezus komst komen.

In mat 24 staat onder andere (nbv) 13 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Als de bijbel spreekt over wetteloosheid, dan betekent dat niet alleen de wetten van "Ceasar", onze rechten in dit land, maar ook ten opzichte van de tien geboden. Het is vandaag de dag verwarrend. Moet je nu wel of niet geloven, moet je het nu wel of niet aannemen. Is het geloof nu wel of niet een gevaar voor een 'tolerante' samenleving. Hoe kan je staan voor je principes en toch niet verworden tot een extremist.

Iedereen in Nederland is bang... Iedereen zoekt naar een uitweg... Heeft iemand weleens gedacht aan psalm 121... "van waar komt mijn hulp vandaan" of beter gezegd.. "waar komt Nederlands hulp vandaan"

Je zou psalm 121, voor Nederland als volgt weergeven...

Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.


Is u iets opgevallen aan deze tekst... niet aangepast.. en duidelijk... Neerlands Hulp komt van God.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen