11-07-2004 "The Movement"

The Movement

AGP heeft verschillende thema's en slogans gehad om onze 'identiteit' te tonen aan de buitenwereld. Vele van u kennen wel "Working together for one goal". Na de opsplitsing van agp in 2000, in een media/ evangelisatie deel (AGP), een muziekstudio deel (Be Ready/ Get Buzy) & diverse kleinere groepen, heeft het overgebleven deel het motto aangenomen met als titel "A Message of Hope for today".

Vandaag had ik een rustige dag en wat nagedacht of er reclame campagne moest komen voor het najaar van 2004. Iets in de trant van "AGP - The Movement". Wat is eigenlijk een beweging? Is AGP wel een beweging? Niet echt vragen die je jezelf stelt op een zondagmiddag, maar ze schoten wel eventjes door mijn hoofd.

11 juli 2004

Op sabbat heb ik geluisterd naar een prachtige overdenking. De spreker sprak over zijn jeugd, als zoon van een predikant was hij altijd 'in the picture' hij had blijkbaar vaak last van paniek aanvallen. Hij reed met zijn auto over de snelweg en op bepaalde onverklaarbare momenten stopte hij met de auto op de vluchtstrook, hij was bang.. bang totdat hij een bijbeltekst las uit Jesaja.

En wel Jesaja 41:9b - 10 "tot wie Ik zeide: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand." In het Engels (King James Version) is het nog mooier: "and said unto thee, Thou art my servant; I have chosen thee, and not cast thee away. Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. "

De beste predikantszoon, heeft de kerk van zijn vader - geleid door de Heilige Geest - opgebouwd van enkele honderden leden, tot meer dan tienduizend. Tijdens de overdenking zijn de beste jongeman, die nu zelf ook predikant geworden is. Dat als hij deze tekst niet had onthouden, hij wellicht nooit een bepaalde boodschap kon overbrengen (en die ging over een beweging om Amerika weer een Christelijke natie te maken, naar de inzichten van de predikant naar alle waarschijnlijkheid).

Het is vaak de onzekerheid van het leven, die mensen weerhoudt om aan de slag te gaan. Het is de angst voor het onbekend die mensen weerhoudt om voorwaarts te gaan. Maar de Here was duidelijk tegenhet volk van Isreal ten tijde van Jesaja. En God is duidelijk tegen ons. ALs wij volgelingen zijn.. en uitverkoren zijn, hoef je niet bang te zijn, de Here is met ons, Hij zal ons de kracht, de ondersteuning geven, met zijn krachige hand van heil en rechtvaardigheid.

Wellicht zijn mensen die bij AGP werken, of hebben gewerkt, dergelijke mensen. Immers bijna iedereen die ooit actief is geweest binnen AGP, is actief geworden voor de Heer. Zij het in leidinggevende functies, in kerkplanten, in talloze activiteiten zoals de zending. AGP mag zich een beweging noemen, zoal de mensen binnen die 'club' blijven bewegen. En vooral die woorden van de Here in Jesaja 41 zeer ter harte nemen. Een beweging staat niet stil, maar gaat als een stroom water voorruit. Een waterstroom, baantje zich een weg, mijdt stenen, versperringen en zoekt de weg naar de grote oceaan.

Mensen die zich bevinden in een 'geloofsbeweging' kunnen tegenstand en strijd op hun weg tegen komen, ze mijden de zorgen van de wereld en zoekt een weg naar de grote oceaan van Gods liefde en genade.

Of AGP "the Movement" gaat plakken achter haar naam? Dat weet ik nog niet... of wij als Christenen moeten behoren tot "the Movement of Christ" 100% zeker dat wij dat behoren te doen.


I feel like
Talking causing a problem through the nation
I feel like
Teaching preaching the reasons why I praise Him
I feel like
Clearing what folks be hearing about my God
I feel like
Telling yelling the truth I'm out for the cause

I don't know what you done heard
I dont't kow what it is you serve
But I'm willing to do the work
And I'm ready to spread the word
I'm read to take these streets
And I can't wait for the defeat
So sound off (put your boots on)
Sound off (it's the movement)
- Heb je ook het gevoel, dat je iedereen wil vertellen waarom je God aanbidt met geheel je hart, je zielen je verstand. Wil je graag aan iedereen vertellen dat die misverstanden over het geloof gewoon niet waar zijn, Is het jouw doel om de waarheid te delen met anderen, als je ja zegt, dan ben je deel van "The movement".

I feel like
Marching taking it far and making it big
I feel like
Nothing has power enough to stop us but Him
And I feel like
Taking my book and breaking chains
and burdens
Cause if any cause I'm a part of
It's gonna be telling the world, about the word.

Marching, marching, maching
For God I will be marching marching
Speaking out and spreaking proud
For God I will be speaking loud
Lace'em up an stomp 'em down
Pcik your boots up off the ground
Grab yours signs and hold them high
It's the movement for the Almighty
- Geloof je dat God je niet alleen geroepen heeft, maar ook heeft uitverkoren om te werken in Zijn wijngaard, Dat wij niet de strijd hoeven te voren, maar dat Jezus ons voorgaat. Het enige wat wij de wereld hoeven te vertellen is, de macht en majesteit van Zijn woord. Als je bereid om uit je stoel te stappen en zonder schaamte te spreken over jouw liefde voor Jezus, als je niet voor schaamt om Zijn liefde te proclameren.. weet dat je deelneemt aan "The Movement"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen