09-07-2004 "Last days"

Laatste dagen

Een van de dingen die ik interessant vind te studeren in de bijbel, zijn wel de profetieën, niet zozeer om mij bezig te houden op welke precieze datum, uur, minuut en seconde onze Heer en Heiland wederkeert (ik geloof dat je zo wie zo moet klaarstaan voor zijn wederkomst, of je het voorrecht zult hebben om 't met eigen ogen te aanschouwen of dat je voortijdig je ogen zult sluiten en met de opstanding van de rechtvaardigen opgewekt zult worden als de bazuinen zullen klinken uit de hoogte links of rechts.)

Vooral de omstandigheden van de 'eindtijd' vind ik interessant om te zien. Immers je kunt aan het weer ook merken of een bepaalde jaargetijde in aankomst is. De bijbel leert ons en Jezus zei het zelfs tegen zijn discipelen (Matt. 24) dat de omstandigheden in de wereld zullen veranderen vlak voor de komst van Christus, een van de voornaamste is wel dat de liefde zal verkillen.

Ik las in "Adventist Review" een interessant artikel over de pilaren van het Advent-Christelijk geloof en dat is onwankelbaar vasthouden aan de profetieën zoals ze zijn opgetekend in de heilige schrift. Steeds meer en meer gelovigen - van diverse geloofsstromingen - bekijken de profetie aandachtig. Boeken zoals die van Tim LaHaye's serie: 'Left Behind' gaan als zoete broodjes over de toonbanken van de Christelijke boekhandel of internetshop. Iedereen houdt zich bezig met wat er zal gaan gebeuren voordat de Here terugkomt.

Vooral in een tijd waar er veel verwarring is over dit onderwerp, over de intrepretatie van de symbolen uit Daniel en Openbaring is het belangrijk dat Adventgelovigen laten weten dat er in deze "last days". Juist hoop is, ondanks alles wat er dreigt te gebeuren. De Bijbel laat zien dat degene die verkiezen te leven met Christus, en te wandelen zoals Henoch gewandeld heeft, zich meer als overwinnaars mogen noemen, ook al lijkt het soms alles flink tegen te zitten.. Christus laat ons niet in de steek.

09 juli 2004

De laatste dagen.., lijkt soms wel hoe dichter wij het einde naderen, dat men graag het tijdstip wilt uitstellen,
Het begint al tijdens het puberteit: in de kinder- en tienerjaren is 'tof' en 'cool' om met de engelen te wandelen dicht bij de troon van God. Maar dan begint het met, "Ik heb nog geen vriend of vriendin gehad.", Vervolgens "Trouwen", "Carriere", "Kinderen", "Koopwoning", "promotie", "verre vakantie" enz. enz. Todat men een bepaalde leeftijd heeft bereikt en erachter is gekomen dat men praktisch 50 jaar van het leven op het verkeerde paard gewed heeft en men wat serieuzer nadenkt over de eindbestemming.

Maar het is een feit, dan niet iedereen even gelukkig is om de respectable leeftijd te bereiken. Wat als je niet op tijd bent achtergekomen dat je leeft in de laatste dagen. De duivel is meester in deceptie, keihard werken voor niets.. pfff, stel je eens voor.. en het niet eens doorhebben. Er wordt gezegd dat de duivel rondgaat als een 'briezende' leeuw zoekende wie hij kan verslinden (in zijn valstrik kan laten vallen). Als iemand in mij nek staat te briesen, ga ik niet vrolijk door met hetgeen waar ik mee bezig was, en zorg ik dat ik snel wegkom van welke foute praktijk dan ook.

Helaas hoort men in deze hechtische tijd 1) de stem van God niet meer 2) men merkt niet eens op dat wij in de laatste dagen leven 3) en Satan dreigt je 'geestelijke, financiele, fysieke' verslinding en je merkt het niet eens meer op. Blind met open ogen noem je zo iets.

Wij als volgelingen van Christus willen toch slechts één ding "Dicht bij God zijn..." Waarom lijkt dat tegen het eind alleen maar lastiger te worden. Hoe dichter bij de grote dag, des te meer tegenzin men heeft. Denk dan aan de volgende woorden, als een stil gebed: "I've been waiting, I've praying to You, ...laboouring for yTu, ...living for You, giving tot You, ...drivin by You, so patiently for Your face to see. For You to come back and take me Home. So when You come back for Your people, take me back, tack me back, on that day when I see You in the sky. I wanna go, to that city called heaven, that is where a wanna be. I have to go with Jesus. I got to make it there."

Besef hoe groot Gods liefde voor jou en mij is, laat je door niets en niemand van de wijs brengen. Besef dat Jezus de enige is die jou en mij kan redden van de ziekte die je langzamerhand als een gezewel van binnenuit stuk maakt, 'de zonde'. en besef dat je leeft in de laatste dagen.

Rain water washed your heart away
Came cold like the candyman stole your light of day
Helpless, your cries filled the air
Wounded like a soldier left nowhere to turn

- Soms is het verdriet die je in dit leven meemaakt, voor je gevoel ondragelijk, er is niets en niemand die je lijkt te kunnen troosten. "Gewond als een soldaat en nergens om te schuilen."

Don't you fear, Feel God's love everyhwere
And know that He's right there with you

- Maar weet, wees niet bang, voel Gods liefde overal en weet dat Hij er voor je is, in het hier en nu!

Keep the faith stay on your knees and you pray
And just know that He's working it out for you.

- Volhard in het geloof, blijf bidden, en weet dat Hij al een oplossing voor je strijd heeft bedacht.

For these are the last days of our lives
You gotta live right
These are the last days of our lives
You gotta live right.

- Besef en weet dat wij leven in de laatste dagen van deze aardse geschiedenis,

Worship, whom you will serve
- Aanbid dus diegene die wilt dienen, God of de mens

When man decides the day you pray
- Want er komt een moment dat de mens bepaald op welke dag je naar de kerk zult gaan (en dat is dus niet de Sabbat dag)

The Bible's no more law
- Dat er een moment komt dat de Bijbel geen meer rol speelt in het leven op deze aarde.

The strongest will fall crumble to their knees
What some swore invincible will shake in belief

- Weet dat bij Jezus werderkomst, de schijnbaar sterken zullen buigen voor de almachtige en degene die nu vloekend en tierend door het leven gaan op hun grondvesten zullen schulden op de 'grote en geduchte dag des Heren'.

Oh what will you do when time is over, my friend
When you believe the words He's told you
Tell me why can't you see the signs
Love is the reason why He lives to show you.


De Keuze is aan u en mij vandaag, wat zul je doen als 'jouw' tijd voorbji is. Zul je nu kiezen om de woorden van liefde de accepteren die Hij ons verteld in Zijn woord. Waarom kun je tekenen des tijds niet zien, of wil ze niet dien. Het is juist Zijn liefde die Hem motiveert om ons te vertellen dat wij nu dienen te kiezen. Want weet de Heer leeft en ging ons voor.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen