08-07-2004 "Jezus geeft mij vrede"

Peace & Tranquilty

Van alle mensen met een medische diploma en die zich met mij bezighouden, hebben mij het advies gegeven om het aantal activiteiten die ik doe in te perken, met andere woorden 'jongen doe het wat rustiger aan." En ik kan al die professoren, doktoren, specialisten en verpleegkundigen geen ongelijk geven. Rust is zeer belangrijk in het leven van een mens, vandaar dat ik sinds jaar en dag niemand aan mijn Sabbat dag laat komen.

Kan mij herinneren dan ik 14 jaar geleden op een Sabbatdag (zaterdag) 5 afspraken had (in kerkelijke verband, voor het jeugdwerk) het waren allemaal zaken van de Heer. Maar ik kon mij herinneren dat na de kerkdienst mijn sabbatsgevoel bijna verdwenen was. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik meer met de 'vorm' bezig hield, dan met de 'inhoud'. Het waren allemaal zaken vóór de Here. Maar de vraag die in mij op kwam was, "Wil de Here dit wel allemaal van mij." Sindsdien vermijd ik zoveel mogelijk afspraken op de Sabbat, tenzij het wegens persoonlijke omstandigheden nodig is dat ik met iemand over zijn of haar problemen enzo praat.

Men wil dat ik het rustiger aan doe, in alle facetten van het leven. Het komt dus neer op de juiste piroriteiten stellen. Ik hoorde onlangs iemand het volgende preken op tv.. doe alleen die dingen die God een hoofdzaak vind in jou leven. Al het andere schuif het van je af. Voor mijn persoontje betekende o.a. dat ik moest stoppen met 't jeugd- en jongerenwerk waar ik jarenlang binnen kerkelijk verband mee bezig hield. Ik vond het leuk en vind het nog steeds leuk, maar het is niet wat de Here in petto heeft voor mijn leven. Deze persoon moet niet alles aanpakken wat leuk is, of lijkt, maar kiezen voor wat de Grote Leermeester (Jezus Christus) voor mij in gedachten heeft, dan vind je ware vrede en rust.

08 juli 2004


Als je op zoek bent naar vrede en rust.. Denk dan aan de woorden van dit lied "peace & tranquility"

It was not too long ago,
when my heart was broke and He healed me.
And my mind was torn an He kept me.
And my soul was lost He sustained me.

So I gotta let you know.
Jesus loved me when other people left me.
Ande touched me where others hurt me.
And He gave me peace and tranquility.

Been going through reflections of my life,
I thought I'd lose my mind
BecauseI trusted my own heart that's why
Understand all the things you've been going through,
you ask me how I know?
Because I've been ther not too long ago

I thought I'd never make it through
the rain, but I can't complain
Because Jesus kept my mind in perfect peace and.
He'll do the same for you
If you believed, in what I say
Let Him take your pain from yesterday.


Cause He and He alone will give You peace and tranquility.

Als mensen om je heen je een hint geven om het rustiger aan te doen. Is het eigenlijk de Heer die tot je spreekt en zegt, "spendeer wat tijd met mij. Ik heb je wat fantastisch te vertellen, sta een stil en luister naar Mijn stem." In deze hechtische maatschappij is het praktisch een doodzonde om het rustig aan te doen. We moeten voor onze 25ste, 30ste, 35ste.. het goud binnengehaald te hebben, we plegen roofbouw op onze lichamen, onze geestelijk gestel en wat het nog meer zijt.. voor vergankelijke dingen. Jezus zegt niet voor niets dat wij onze schatten moeten verzamelen in de Hemel, dan op aarde waar invloeden van deze wereld ze uiteindelijk ontoonbaar maken en zullen vergaan.

Heb ik mijn tienerjaren mogen werken in een buurtsuper, bij de groente en fruit afdeling. Ja echt, ik was de groenteboer. Behoorlijk had gewerkt, zo hard dat ik na het werken in slaap viel en pas de volgende ochtend wakker werd om weer te gaan werken (uiteraard hield ik dat niet lang vol). Rust betekent niet zo zeer slapen. Rust betekent afstand nemen van je dagelijkse ritme, je beslomeringen enz. en tijd nemen voor de Heer. God zij dank heeft de Here de Sabbat (zaterdag) apart gezet, gezegend en geheiligd ten bate van ons mensen. Maar wij zijn geen Christenen die slechts op de 7de dag Christen zijn, maar wij zijn 7 dagen Christen, die de zevende dag erkennen als quality time om door te brengen in Gods tegenwoordigheid. En ik ben in de gelukkig omstandigheid dat ik wat rust neem, ik heb mijn quality time op de Sabbat al in mijn broekzak, nu krijg ik extra tijd van de Here, om te luisteren naar Zijn Wil, en samen met Hem op te stap te gaan... wanneer de onrustige tijden komen!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen