12-07-2004 "Uw Woord"

Vandaag voorzichtig begonnen aan mijn eerste, echte werkdag na mijn ziekenhuisopname, ging mij, met Gods hulp uiteraard goed af. Een paar broeders en zusters uit de Adventkerk hebben mij mailtjes gestuurd, naar aanleiding van mijn ziekenhuisopname en -ontslag, ik ben dankbaar voor de vele woorden van steun en gebed.

Terwijl ik dit typ luister ik, naar de enige muzieksoort die mij inspireert - gospel! Woorden zoals "I'm so glad that He came into my life" zetten je meteen bewust en onbewust aan het denken. Een relatie met God is voor mij persoonljik niet iets wat ik alleen maar op een Sabbat (zaterdag) onderhoud, maar elke dag opnieuw. En zelfs heb ik momenten dat ik vind dat ik te weinig bezig ben met het onderhouden van persoonlijk geloofsgroei. Het belangrijkste is dat ik de hand van mijn Heer en Heiland niet loslaat en volhard door alle momenten van het leven heen. Zij het persoonlijk met mij of met mensen in mijn omgeving. Ik fixeer mijn ogen op Jezus en Jezus alleen.

12 juli 2004

En dat fixeren doe ik door te fixeren op Gods woorden van liefde alleen, Zijn Woord.

Uw Woord,
Uw Woord,
Uw Woord,

Zal ons nimmer doen falen.

Uw Woord,
Uw Woord,
Uw Woord,

Zal ons de overwinning brengen.

Onze ogen zijn verblind,
maar ik weet dat U ons kunt genezen.
Onze tranen zijn stil,
maar ik weet dat U ons kunt horen.

Als Hij het heeft gezegd,
dan zal Hij het ook doen.
Blijf staan op Zijn beloften.
Hij is degene die ze kan uitvoeren
Blijf staan op Zijn beloften
Blijf erop wachten
Geloof in hetgeen Hij zei.

Uw woord..
Zal ons nimmer falen.
Het zal voor ons overwinnen.
Ik weet dat U ons hoort, wanneer wij U aanroepen\

Uw Woord.
Ondanks wij pijn lijden.
Ik weet dat U ons kunt genezen.
Ik weet dat U ons hoort wanneer wij U aanroepen.

Ik ga weer duiken in Zijn woord, om te ontdekken wat Hij voor mij in petto heeft, Zijn Woord... de bijbel!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen