08-06-2004 "Managen"

Managen

Voor mijn werk bij AGP, maar ook in de maatschappij en de kerk moet ik veel vergaderen. Ik ben altijd een vergadertijger geweest. Vrienden en oud-collega's bij AGP vonden dat ik in de begin jaren veels te veel bezig hield met planning, analyse, overleg, bi-lateraaltjes, telefonische overleggen en wat het niet meer zijt. Maar ja.. Als je je zegt dat je groep mensen of een organisatie vertegenwoordigd moet je overleggen.., ik moet managen.

8 juni 2004

Ik heb mij in al die jaren afgevraagd waarom je moet vergaderen. Gisteravond weer vergaderd, Ik heb een maand nodig om mezelf te overtuigen dat vergaderen noodzakelijk is. Veel mensen vragen mij af waarom ik ga vergaderen als je toch wordt weggestemd of je positie niet door iedereen wordt gedeeld. Maar gedurende de maand denk je dat je bij de eerst volgende vergadering toch je stem kunt laten horen.

Ook al snapt niemand dat je blijft doorzetten. Maar ik heb geleerd van werken in de maatschappij en bij AGP, ik moet managen. En zaken regelen in de kerk heeft een belangrijke dimensie die er niet is in de maatschappij. In de maatschappij ben ik bezig met kostenreductie, efficency, beleidsnotie's, e.d. In de kerk (en natuurlijk ook bij AGP) is er een andere dimensie... "Jezus".

En dat maakt managen in de kerk en bij AGP zo bijzonder, hoe ik de bijbel lees en interpreteer hoeft niet altijd overeen te komen hoe iemand anders dat doet - je denkt in eerste instantie van wel. Toen ik wat jonger was begreep ik nooit waarom een voor mij duidelijke bijbelse positie niet atlijd door anderen wordt gedeeld. Maar nu ik wat ouder ben begin ik te begrijpen. Iedereen heeft dezelfde wandel als ik met de Here en ik moet respect opbrengen voor ieders zijn positie, maar ik moet voordat ik een vergaderzaal binnenwandel weten waar ik sta met mijn Heer. Ben ik eerlijk tegenover mezelf, God en mijn naaste.

Managen lijkt makkelijk, je had opsteken en zeggen we gaan links, rechts of rechtdoor het midden. Maar het is werkelijk aan God de kracht vragen om te blijven staan voor hetgeen jij gelooft, en je flexibilteit tonen als God tegen jou zegt om flexibel te zijn. Je verzamelt een maand lang de moed en de kracht om te zitten. Je doet wat je gevraagd wordt, je laat je leiden door Gods Geest, en handelt dienovereenkomstig.

En na afloop.. vraag ik aan God.. "heb ik goed Uw belangen behartigt bij AGP en bij uw Kerk?" en weer verzamel ik weer een maand de moed om weer te managen.

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen