06-07-2004 "Angst"

Angst

Ik moet het rustiger aan doen, volgens de artsen. Dus vandaag maar eens achter het TFT-beeldschermpje gekropen en mijn vader overgehaald om een stukje te fietsen door Rotterdam om mijn conditie, naar een aanvaardbaarder niveau te helpen. In ieder geval weet ik nu (weer!!!) waarom ik een fan ben geworden van het gemotoriseerde transport.

Het is in ieder geval lekker om met je vader wat tijd door te kunnen brengen. In deze hechtische maatschappij komen wij (helaas) vaak te laat achter dat er ook een familie is. We zijn vaak veels te veel met ons eigen wereldje bezig en vergeten al gauw de rest. Vandaag wat extra hulpmiddelen voor AGP ingekocht, een 'spraakherkenningsprogramma' hopelijk gaat het vertalen van overdenkingen en het maken van bijbelstudies een stuk makkelijker dan het typen, voordat ook deze stukjes 'gedicteerd' worden zijn we zeker een paar weken verder. Spreken gaat in ieder geval sneller dan typen en dan hou ik zeeën van tijd over voor andere zaken.

6 juli 2004

Ben bezig met een bijbelstudie voor lezingen over 'de roeping' van verschillende bijbelse personages. Het is mooi om te zien hoe de Heer, de Zijnen tot zich roept. Jozua die duidelijk te horen krijgt om te leren van de lessen uit het verleden (Kijk maar eens hoe het volk tekeer ging toen Mozes bij de Heer was op de berg Sinaï). Of naar Jesaja.., hij voelde zich onrein, maar toen hij werd aangeraakt met een kool van het altaar. Was hij er klaar voor "Zend mij!", met een onmogelijk boodschap, "Tot men niet meer wil luisteren."

Nu ben ik bezig met een studie over Jeremia, hoofdstuk 1, vooral de verzen 4-9 spreken mij aan. Je denkt dat je niet de capaciteiten hebt om te doen wat God van je vraagt. Maar als de Heer je ergens voor heeft uitverkoren, dan moet je je angst laten varen. Tijdens een jeugdkamp (voor mij een jaar of 6 terug) sprak een jonge dame over haar geloofservaring. Toen zij in de knel kwam in haar persoonlijk leven.., bad ze een simpel, doeltreffend, allesomvattend gebed. Het enige wat toen in haar opkwam om te zeggen:

"Jezus, help me"

Jeremia schreeuwde het ook uit. "Ach Here, Here, ik kan niet spreken.. want ik ben jong". Wij zeggen het eigenlijk ook, we dreigen alle moed op te geven. Maar het antwoord van de Heer is helder. Wees niet bang voor je omgeving, voor je omstandigheden. Waar Ik zeg dat je moet gaan, ga je, en wat Hij zegt dat wij zullen spreken, zullen wij het gaan vertellen. Wees niet bang voor je omgeving, voor je zorgen en je omstandigheden, want staat er in Jeremia 1:8 "Vrees niet voor hen (je omgeving en je omstandigheden), want Ik (De Here God Almachtig) ben met u om u te bevrijden (onze verlosser), Luid het woord (volledig geinspireerd, trouw en waarachtig) des Herren.

In agp react editie 124 heb ik de vertaling laten neerzetten van het lied "The Name of Jesus", maar in het Engels is het vele malen mooier. Lees en denk aan de woorden die geschreven zijn. Hoe belangrijk Jezus voor ons wel niet is en dat Hij alle angst en twijfel van ons wil wegnemen (als wij dat echt willen uiteraard!)

A precious name I love to call
It stands alone and above all

- Zijn naam is zo dierbaar, dat het een eer is om Zijn naam te proclameren. Het staat op eenzame hoogte geen enkele naam kan daar aan tippen, is daaraan gelijk. Heilig, Heilig, Heilig dat is Zijn naam.

The name of Jesus, Jesus, Jesus.

At the mention of Your name
Every circumstance must Change

- Het aanroepen van Zijn naam, is net alsof je een stekker in het stopcontact steek, je raakt de bron van kracht aan. Net als de vrouw die de zoom van Jezus mantel aanraakt, Jezus voelde een deel van Zijn kracht wegvloeien naar haar. Vanaf dat moment was de vrouw terstond genezen. Jakobus schrijft niet voor niets dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag.

I can always count on You
To bring healing to my pain

- Twijfel niet over wat Jezus voor jou en mij kan doen. De Heer heeft niet altijd een oplossing die wij begrijpen. Maar het is altijd de juiste oplossing.

Your very life
For me You gave
To wash my sins and my life save

- Jezus gaf zijn eigen leven voor jou en mij. Daar op het kruis op Golgotha

Your name is Jesus, Jesus, Jesus

What a sacrifice of love
You are faithful You are true

- Sta eens stil wat Hij voor ons zondaren heeft gedaan, wat Hij heeft belooft heeft hij gedaan, waarachtig en getrowu

So Your cross belongs to me
And my heart belongs to You
- Daarom behoren onze harten Hem toe.

I'll tell the world that You still live
You want to love, heal and forgive

- Daarom wil ik de hele vertellen dat U leeft!, dan u wilt liefhebben, genezen en vergeven

Your name is Jesus, Jesus, Jesus

For the wounds You have receved made the way for all to come
No matter what your past has been and no matter what you've done

- Het bloed op Golgotha heeft niet alleen gevloeid voor mij of voor de mensen in die tijd, maar voor een ieder die zijn Genade daad wil accepteren. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan in het verleden, weest niet bevreesd en anstig, maar kies voor Hem

What a sacrifice of love
You are faithful
You are true

So Your cross belongs to me
And my heart belongs to You

There is no other name
There is no other love
No one else can compare to You
Oh how I love Him
Oh how I need Him
Can't live without HIm

Als je dit kunt zingen, als je dit kunt proclameren, getuigen, uitleven in jouw leven op deze aarde. Weet dat je je gezegend. Mag weten. Angst en twijfel zullen vlieden, als je Zijn naam aanroept. Want "There is no other name, no other love. No one els can compare to You, Oh How I love Him and need Him."

Als jij leeft zonder Christus in je hart dan mis je meer dan Hemel en Aarde alleen, je mist ware liefde, die het menselijk verstand te boven gaat. Laat je angst voor "Christus" varen en accepteer Hem vandaag. Mag de Heer hetzelfde zeggen tegen Jeremia als tegen jou en mij "Vrees niet voor hen (je omgeving en je omstandigheden), want (de grote, almachtige, verlosser, vriend en zaligmaker) Ik ben met u (met mij en zelfs jou, já ook jouw) om u te bevrijden, luidt het woord des Heren."

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen