05-07-2004 "We Worship You Today"

We Worship You Today

Ik hou van het luisteren naar gospelmuziek, de woorden. Ik probeer mij altijd een beeld voor ogen te houden als ik een lied zing of naar luister. Welke ervaring die ik heb gehad komt overeen met deze tekst. Waar kan ik de Here - vandaag - werkelijk voor prijzen. Denken over Zijn macht en majesteit. Nadenken over Zijn wil in mijn leven. Terwijl ik vandaag thuis zit om bij te komen van iets meer dan 2 weken ziekenhuis bezoek draaide ik 10 seconden van het nummer "We worship You today" (Wij aanbidden U vandaag).

5 juli 2004

Op mijn computer heb ik van het nummer van Darwin Hobbs - tijd geleden - een bewerking gemaakt van 10 seconden voor een AGP TV promotiefilmpje. Tijdens het opruimen hoorde ik de woorden en dacht.. waar heb ik nu die cd gelaten. Ik heb het waarschijnlijk misplaatst. Ruim 3 uur gezocht naar de CD, en wat was ik blij dat ik rond het tijdstip dat ik dit typ (19.00) kan luisteren naar die aanbiddingsvolle nummer.

Een leven van een Christen is leven in de realiteit van het moment nu. De keuze's die je nu maakt hebben gevolgen voor de toekomst en de keuze's die je in het verleden hebt gemaakt, hebben bijgedragen op de plek waar ik mij nu bevind. Maar Christus biedt een extra dimensie, als je spijt hebt over wat er in het verleden is gebeurd en je een betere toekomstperspectief wilt hebben, kun je ervoor kiezen om NU voor hem te kiezen. Het moment nu is zo belangrijk, zoveel hangt af van nu. Ik heb een aantal keren zelf dichtbij leven en dood gebalanceerd en ik besef zelf hoe belangrijk het is om NU te leven met Christus. Om nu al Zegeningen voor mij te ervaren. Nu ik bewust kan kiezen, kies ik bewust voor Hem die bewust Zijn leven voor mij heeft gegeven!

Lees de woorden van het lied maar eens:

In nederige toewijding, buigen wij voor Uw troon.
Als wij komen in Uw tegenwoordigheid, aanbidden wij U en U alleen
Daarom verheffen wij onze stemmen, als de trompeten Uw komst inluiden
U bent de Koning van Glorie, daarom doen wij dit voor U

Wij aanbidden u vandaag, Wij aanbidden U vandaag, Wij aanbidden U vandaag
Vader, hoeveel wij vandaag van U houden.
En wij aanbidden U, gewoon voor wie U bent.

Wij eren U vandaag, Wij eren U vandaag, Wij eren u vandaag.

Wij hebben U lief vandaag, Wij hebben U lief vandaag, Wij hebben U lief vandaag.

Wij zoeken Uw aangezicht vandaag, wij hebben U van node Here.

Hosanna voor vandaag,
Hosanna voor vandaag.


Op de website treft u een van mijn favoriete bijbelteksten aan, Openbaring 14:12.

Maar als er een tekst is die gaat over persoonlijke toewijding, aanbidding.. dan hou ik van Psalm 27, en in het bijzonder verzen 4 t/m 6

4 Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des HEREN al de dagen van mijn leven,
om de liefelijkheid des HEREN te aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 5 Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots. 6 En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen de HERE.

Ik vraag maar één ding van mijn Heer en Heiland. Om dicht bij Hem te mogen blijven alle dagen van mijn leven, tot in alle eeuwigheid. Ik aanbid Hem want ik heb Zijn liefde in mijn eigen ervaren. Ik ben dankbaar dat ik de gezondheid heb om te onderzoeken in zijn tempel.

Ik geniet van dit gospelnummer. Het is heerlijk om Hem te aanbidden in Waarheid en Gerechtigheid, Hem te prijzen voor alles wat Hij doet. Niet alleen wanneer je in het ziekenhuis ligt, wanneer je droeve gebeurtenissen in je leven meemaakt, maar juist.. vooral juist wanneer alles gewoon zijn gang gaat. Wanneer er geen vuiltje in de lucht is.

"I worship You Jesus, just because of who You are. I worship You today, I honor You today, I love You today, I want to seek Your face today. You paid the ultimate price for me, You save me today... that's why I want to praise and worship You today. Because I need You and Your love today."

Ik zou wel de hele dag zo door kunnen gaan, maar helaas zijn er ook dagelijkse verplichtingen bij AGP ik moet wat controles uitvoeren aan de website. Maar weet dat ik kan niet wachten om met de Engelen te zingen rondom de troon van Christus, "Holy, Holy, Holy, Lord God Almighty"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen